Náhradní prázdninový provoz v mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 10 bude zajištěn následovně: 12. – 23. července budou v provozu tyto mateřské školy: MŠ…

Na podzim se uskuteční celkem šest počítačových kurzů pro začátečníky, kde si senioři osvojí základní praktické dovednostmi obsluhy počítače. Výuka bude předváděna zejména na praktických…