Prosperující firmy často řeší nahromaděný obalový a balicí materiál. Potřebují se ho zbavit, protože pro něj nemají využití a skladování obalů je drahé. Ačkoliv management,…

Kontejnery na nebezpečný odpad křižují ulicemi Prahy 10. Lze do nich bezplatně naložit baterie, akumulátory, léky, barvy, lepidla, umělé pryskyřice, rtuťové teploměry, spreje, mazadla a…