Závěrečný účet hospodaření městské části Praha 10 schválilo zastupitelstvo. Schodek za rok 2019 dosáhl výše 405 000 000 Kč. Zastupitelé tedy zadlužili každého obyvatele téměř…

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, neboli General Data Protection Regulation (GDPR), nabylo účinnosti 25. května 2018. Kolem tohoto data se zdálo, že nastává naprostá…