S přicházejícím mrazem se opět objevují problémy související se schůdností silnic a chodníků. Zhoršená schůdnost může způsobit značné škody nebo dokonce újmu na zdraví. Kdo za…

Regulace hazardních her mají v České republice dlouhou historii, také díky tomu, že v těchto končinách byli hazardní hry téměř vždy legálním způsobem zábavy a…

Před dovršením 15 let věku mohou děti pracovat pouze výjimečně, pokud třeba sportují nebo vystupují jako umělci. Jako mladiství už zaměstnaní být mohou, ale jsou…