Náhradní prázdninový provoz v mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 10 bude zajištěn následovně: 12. – 23. července budou v provozu tyto mateřské školy: MŠ…

Chcete se naučit zpívat nebo hrát na hudební nástroje? V dětství to půjde lépe, v dospělosti hůře, ale pokud máte hudební sluch, zvládnete to. Klavír,…