Meruňková ulice kontejnery

Během října dochází v Praze 10 k zavedení tzv. multikomoditního sběru tříděného odpadu i na venkovních separačních stanovištích. Multikomoditní sběr znamená, že nově jsou plasty a nápojové kartony shromažďovány  do jedné nádoby. 

Z tohoto důvodu bude postupně docházet ke stahování stávajících nádob na nápojové kartony (nádoba s oranžovým víkem). Na stanovišti zůstane jen nádoba se žlutým víkem, do které bude možné oba druhy odpadu vkládat. Na nádobě bude vylepena samolepka s uvedením základního souhrnu odpadů, pro které je určena. Ostatní komodity jako je papír, sklo a kovy jsou na venkovních prostranstvích nadále tříděny samostatně do příslušné sběrné nádoby.

Důvodem změny ve třídění je, že nápojové kartony jsou komodita, jejíž samostatný sběr je velmi nákladný. Navíc je obsah nádob ve většině případů znečištěn příměsí jiných odpadů, skutečný podíl nápojových kartonů po dotřídění se pohybuje okolo 50 % původního množství. V roce 2022 činila produkce nápojových kartonů z celého území města 1127 tun z celkového množství 63 650 tun využitelných složek komunálních odpadů, které byly odloženy do sběrných nádob. Kovové obaly budou i nadále sbírány samostatně, u této komodity je naopak čistota velmi dobrá a po dotřídění obsahují minimum nečistot. Občané si na tuto komoditu zvykli a vysbírané množství každý rok narůstá. Dalším důležitým faktorem je budoucí zavedení zálohového systému, který zcela jistě změní strukturu sbíraného odpadu nejen v Praze.

Multikomoditní sběr již nějakou dobu funguje u domovních stanovišť tříděného sběru, kde se do jedné nádoby vkládají plasty, nápojové kartony a také kovy. O zřízení domovního stanoviště si může požádat vlastník bytového domu. Žádost zpracovává radnice a podmínky využití služby, včetně formuláře žádosti, jsou k dispozici na webové stránce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *