Na podzim se uskuteční celkem šest počítačových kurzů pro začátečníky, kde si senioři osvojí základní praktické dovednostmi obsluhy počítače. Výuka bude předváděna zejména na praktických příkladech a každý účastník bude mít možnost si vše vyzkoušet na jemu přiděleném počítači umístěném v počítačové učebně. „Cílem kurzů je, aby senioři ztratili obavu pracovat s počítačem a mohli jej využívat jako prostředek ke spojení se světem, se svými blízkými, ale i pro své další uplatnění na trhu práce,“ vysvětluje starosta Bohumil Zoufalík (Nezávislí pro Prahu 10).

Náplní kurzů bude nejen seznámení se s prací v operačním systému Windows, osvojení si textového editoru MS Office Word, ale také se výuka zaměří na orientaci na internetových stránkách, schopnost založit si vlastní e-mailovou adresu, či komunikovat prostřednictvím Skype, Facebooku nebo ICQ.

Kurzy jsou určeny pro seniory s trvalým bydlištěm na území Prahy 10 a jsou pro ně bezplatné. Značný zájem občanů v seniorském věku o účast ve výukových počítačových kurzech pro začátečníky v letošním prvním pololetí přiměl radnici Prahy 10 k vyhlášení podzimního semestru PC kurzů pro seniory formou losování.

Kurzy budou probíhat dvakrát týdně, od 8:30 do 10:30 hodin v počítačové učebně detašovaného pracoviště ÚMČ Praha 10 v Jasmínové ulici 35 na Zahradním Městě, v těchto termínech:

I. kurz: 8.9. – 1.10. (výuka v pondělí a ve středu)

II. kurz: 9.9. – 2.10. (výuka v úterý a ve čtvrtek)

III. kurz: 6.10. – 29.10. (výuka v pondělí a ve středu)

IV. kurz: 7.10. – 4.11. (výuka v úterý a ve čtvrtek)

V. kurz: 3.11. – 1.12. (výuka v pondělí a ve středu)

VI. kurz: 6.11. – 2.12. (výuka v úterý a ve čtvrtek)

Oproti předchozímu systému a z důvodu zachování transparentnosti při zápisu do kurzů přistoupí radnice Prahy 10 k losování celkového počtu 60 míst v těchto kurzech. Každý ze zájemců si bude moci v informačních kancelářích ÚMČ Praha 10 (ve Vršovické ulici a v poliklinice v Plaňanské ulici) vyzvednout přihlášku, kterou v den losování předloží společně s platným občanským průkazem ke kontrole trvalého bydliště v Praze 10. Přihláška bude poté vložena do losovacího osudí.

„Losování proběhne v pondělí 1. září přesně v 15.30 hod v Kulturním domě Barikádníků, přihlášky budou vybírány od 15.00 hod,“ dodává starosta Bohumil Zoufalík.

Vylosována budou všechna volná místa ve všech šesti kurzech (nebude tedy možný výběr kurzu) včetně vylosování tří náhradníků na každý kurz. Kurz je podmíněn neměnnými pravidly a je určen pouze občanům v seniorském věku s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 10. Učebna v Jasmínové ulici, kde PC kurz probíhá, je kapacitně omezena na 10 míst pro jeden kurz. Toto omezení je nezbytné z důvodu individuálního přístupu školitele vůči seniorům a nelze jej navyšovat o další místa.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *