Náhradní prázdninový provoz v mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 10 bude zajištěn následovně:

12. – 23. července budou v provozu tyto mateřské školy:

MŠ Dvouletky
MŠ Podléšková
MŠ Magnitogorská

26. července – 6. srpna budou v provozu tyto mateřské školy:

MŠ Nedvězská
MŠ Rembrandtova
MŠ Hřibská

Ve dnech 1. – 2. července je zajištěn běžný provoz ve všech mateřských škol.

Nový školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. září.

Způsob podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání a povinných dokladů je určen v souladu s vydanými opatřeními ministerstvem školství. O formě zápisu budou zákonní zástupci dětí včas informováni prostřednictvím webových stránek konkrétních mateřských škol a městské části Praha 10.

Náhradní prázdninový provoz je určen přednostně pro zaměstnané zákonné zástupce dětí. Děti zákonných zástupců na rodičovské či mateřské dovolené mohou být přijaty dodatečně do naplnění dané kapacity školy.

Toto opatření se opírá o relevantní ustanovení Listiny základních práv a svobod. Podle jejího čl. 26 odst. 3 –„Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací“. Toto právo je v Listině postaveno na roveň právu na vzdělání podle čl. 33 „Každý má právo na vzdělání“. Takže je nutno každou žádost o přijetí posuzovat v kontextu obou uvedených ustanovení. Pokud bychom nečinili mezi zájemci rozdílu, docházelo by ke zjevné diskriminaci těch rodičů, jejichž zaměstnání (a tedy i možnost získávání prostředků pro jejich životní potřeby) by mohlo být v důsledku nepřijetí jejich dítěte do mateřské školy během prázdninového provozu reálně ohroženo.

Děkujeme všem rodičům, kteří mají možnost zajistit péči o své dítě v době letních prázdnin (např. maminky na mateřské a rodičovské dovolené apod.), že nevyužívají náhradního prázdninového provozu MŠ, a přenechávají tak dočasně místo dětem, které tuto možnost bohužel nemají. Tím také umožňují učitelkám, že si přes prázdniny mohou v této nelehké době odpočinout a přivítat děti v novém školním roce plné síly a nápadů na další práci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *