Stenozáznam ze zastupitelstva:

1. díl začal

2. díl následuje

3. díl pokračuje

4. díl jste přečetli

5. díl je závěrečný

Pan Duchek: Nadpis nevadí. Začneme tím, co je nejjednodušší. Mikrofon není. Už je. Začneme tím, co je nejjednodušší a co je také nejradostnější, a to je rekonstrukce elektroinstalace třetího nadzemního podlaží v Horském hotelu. To prováděla společnost Kontrex building management. V její smlouvě není výkaz výměr, je tam položka jedním číslem. Za to patro za rekonstrukci té elektroinstalace chtěla společnost Kontrex building management 417 tisíc. Já to říkám proto, že na příštích snímcích chci porovnávat toto patro, které je zcela nové, má nové rozvaděče, má nové kabely, má nová svítidla, prostě z hlediska elektroinstalace má všechno absolutně nové, a to se odehrálo za 400 tisíc. Vzhledem k tomu, že další zakázka, nemuselo to být rozdělené, ale o tom se musí rozhodnout jiní, další zakázka byla druhé nadzemní podlaží, první nadzemní podlaží a první podzemní podlaží, a s touto zakázkou to chci srovnávat, protože nejen co do ceny, jak by nám obyčejná logika napovídala, jedno patro nás stálo 400 tisíc, tři patra nás budou stát třikrát 400, to je, řekněme, 1 200 000. Někdo by si mohl říct, ale tak to není. Je to tak, že vzhledem k tomu, že to jsou podlimitní zakázky, vybírá se dodavatel tak, že zadavatel vyzve několik dodavatelů, a ti mu dají své cenové nabídky, a z nich se vybere ta nejnižší. Logika věci směřuje k tomu, že pokud to chce někdo dělat, dá tu nabídku přiměřenou, nechci říkat úplně nízkou, ale přiměřenou. A logika věci podlimitní nabídky mluví o tom, že když se chci dostat do podlimitní nabídky, musím nabídnout cenu pod 6 milionů. A jsme u té nelogičnosti, která se tu objevila. Přihlásilo se šest firem, které na tu nabídku těch tří pater daly nabídkové ceny, 5, 5 – 5,7 milionů, přestože jak jsem říkal, z té logiky věci vyplývalo, že by to mělo být zhruba někde milion a čtvrt. V tu chvíli, když jsem viděl smlouvu o dílo na ta tři patra, jejíž nedílnou součástí je výkaz výměr, nechal jsem si to spočítat od tří firem, které se tím živí, a ty firmy se dostaly někam, to já vám pak ukážu na konci na grafu, někam mezi 1 100 000 a1 250 000. Můžu si spojit? Mluvím pomalu. Mně jde o to, že ty věci jsou tak závažné a podle mého názoru tak zřejmé, že je potřeba, abyste to tak cítili i vy, protože to bude vyžadovat zásadní opatření. Tam se jedná o to, že nevím, kdo ty firmy oslovoval a jestli ty firmy se mohly dohodnout. Nechci nikoho obviňovat, ale výsledek je jednoznačný. Protože když někdo chce dělat zakázku, která má plus mínus hodnotu jeden a čtvrt milionu a napíše si tam pět a půl, tak musí vědět, že to dostane, to jinak není. To byl začátek. A když se podíváme na to, jak to dopadlo, to je zajímavé. Tady máte legendu, že zelenou barvou jsou označené stavy, Kontrex building management, a červenou barvou Revis spol. Jestli na to dobře vidíte, červená barva ukazuje rozvaděč zavřený, starý svařovaný rozvaděč, natřený štětkou. Nová skříň, to je skříň vlevo, označená zelenou šipkou. Když je otevřeme, vidíme na nové skříni mezi jističi tu zelenou šipku. Ta nám ukazuje jednu hrozně důležitou věc, a to je, že jsou tam modré i zelené vodiče, mimo fázových, a tady dole zase v tom starém rozvaděči nám červená šipka ukazuje, že jsou tam pouze zelené, což znamená, že ten rozvaděč, který je ve třetím nadzemním podlaží, ten má kabely třikrát 2,5, třikrát 1,5, tenhle má jenom dvakrát 1,5. Já bych na to zvlášť neupozorňoval, ale zásadní je to, že těch kabelů podle výkazů výměr a podle faktury se tam natáhlo zhruba 5,5 km. O to mně jde. Tady vidíte svítidla, nahoře svítidlo elegantní nové, dole historické kusy, které jsou ve druhém podlaží. Tady jsou nějaká svítidla, která jsou v koupelnách, zase dvě historická kopýtka, na nich mačkané sklo a nahoře krásný obdélníkové svítidlo, to je koupelna. Tady to jsou zase svítidla chodba, jak čtete. Tam je elegantní svítidlo, zapuštěné do sádrokartonového stropu s bílým rámečkem, krytý sklem, aby když praskne světelný zdroj, to nespadlo dolů na chodbu. No a tam vedle, tam vidíte, co jsme mohli najít. Jedno to svítidlo je celé rezavé, je zavřené, a to svítidlo pod ním, to je také na chodbě, a to je otevřené, tam vidíte, že to je celé vybrakované, visí tam nějaké dvě žárovky, místo zářivkových trubic. A tohle je jenom tak pro ilustraci, to je označení východu směr úniku, z toho třetího nadzemního podlaží, a tady to už je jenom tak pro ilustraci, to je světlo v koupelně, jak vidíte, je to světlo historické, má jednu žárovku, nemá kryt, a pod ním co vidíte, to je zase ventilátor v koupelně, který má odsávat vlhký vzduch, když se děti sprchují. To je to srovnání, o kterém jsem mluvil, a skutečnost je taková, já to přepnu, protože tam je vila. Na tomto grafu vidíte, co to udělalo s penězi. Je to hrozné, ale vítězná nabídka byla nějakých 5,5 milionu, vyfakturováno bylo asi o 200 tisíc míň necelých, 5 300 000. Tam ty zelené sloupce všechny tři, to jsou ty srovnávací nabídky od těch tří firem, které jsem chtěl, aby byly vidět, a ten poslední sloupec je ten úděsný. Tam je to přepočítané plnění podle skutečného provedení, když nebyly vyměněné rozvaděče, nebyly vyměněné svítidla, nebyly vyměněné kabely, a byly vyměněné zásuvky a vypínače, tedy to, co je vidět na stěnách. A to znamená, že tam ta malá část, kde je napsáno 0,14, to je nějakých 145 tisíc, je kalkulovaná podle počtu a ceny vyměněných vypínačů a zásuvek, a těch 520 tisíc červených, 5 200 tisíc, ono je to jenom na dvě desetinná místa, těch 5 200 tisíc tam bylo vyfakturováno, zaplaceno, ale nebylo provedeno. To je věc, která je zásadní. Je mi líto, ono je to strašně obsáhlé. Ještě je tam vila, ještě je tam rozvodna nízkého napětí, a prostě je to rozsáhlé z toho důvodu, že je tam moc technických věcí, a nevím, jestli bych vám to správně vyložil. Nicméně to, co říkala Renáta, podívejte se ještě pro ilustraci na jeden obrázek. Tohle je dětský pokoj a ve stěně byla kdysi zásuvka. Není tam ani zásuvka, není tam ani krabice, jsou tam dráty, omotané izolací. To je dětský pokoj, který ty děti obývají, a to samé se týká tohoto. Když se tam podíváte, tam jsou dvě svítidla, která jsou propojena mezi sebou vodiči. To jsou vodiče nekryté. Dole svítidlo s rozbitým sklem. Když se podíváte na tu hnědou hranu, která je pod těmi svítidly, tak to je hrana, která je ve výšce asi metr čtyřicet, to je dřevěné čelo za dětskými postelemi, tzn., že ty děti, když si lehnou na postel, mají v dosahu jak střepy, tak tedy dráty mezi těmi svítidly. Vzhledem k tomu, že tam těch závad bylo 15 a ne všechny byly prokazatelně odstraněné, a ty, o kterých jsme dostali protokol, byly tam ještě viděny v tom 5. listopadu, když jsme tam byli, tak se mi zdá, že opravu s tou bezpečností dětí hazardujeme, a skutečnost, že někdo dá nějaký protokol, se mi zdá jako ne příliš šťastná, protože tam ty děti pobývají celé dny, nebo aspoň celé večery. Jinak jsem rád, že děti můžou být na zdravém vzduchu. To je nesporné plus, rozumíte, ale můžeme se dohodnout na tom, že se můžou krásně rekreovat a můžou být na čerstvém vzduchu, a přitom nemusíme riskovat jejich zdraví. Děkuji. Už nebudu zdržovat. (Potlesk.)

Ing. Novák: Děkuji panu Duchkovi. Jsou tam podaná trestní oznámení atd., to víme všichni, ale co musíme řešit a na co musíme ihned odpovědět, je otázka bezpečnosti dětí. Poprosím pana ředitele. (rozhovor mimo mikrofony) Pan tajemník tady je. Martine, můžeš to vyřešit? Musíš to vyřešit. Poprosím pana ředitele Majetkové a. s., aby nám přišel říct, jak je to s bezpečností.

Pan Urban: Dobrý den, vážené paní zastupitelky, vážení páni zastupitelé, já bych jenom velmi stručně ústně okomentoval to, co tu zaznělo. Ve zbytku bych odkázal na následnou písemnou komunikaci, nicméně podle revizních zpráv, které firma měla před tím, než jsem tam nastoupil, tak ty zásadní závady jsou odstraněné. Ty, které odstraněné nebyly, a každý proces v Majetkové v tuto chvíli už má svého tatínka, tzn., už je zřejmé, kdo za tuto věc v Majetkové odpovídá, byly odstraněny. Byly odstraněny tak, že byly zaslepeny ty zásuvky, které nesplňovaly normu. Čili v tuto chvíli revizní zpráva je kladná, resp. na Horském hotelu nejsou žádné závady, ohrožující bezpečnost dětí, případně bránící provozu Horského hotelu. To je jedna věc. Druhá věc, kterou bych chtěl říct, je: Pochybnosti o tom, jaký je reálný výnos z chaty Sport lze odstranit pouze otevřeným výběrovým řízením na její provozování, a to uděláme. Děkuji za pozornost.

Ing. Novák: Pane řediteli, ještě okamžik. Tady zaznělo 15 závad. 15 závad, ohrožujících bezpečnost. Je to tak, pane Duchku? Slyšel jsem 15. (Ano.) Ještě jednou na steno, pane řediteli, je to všechno odstraněno?

Pan Urban: Závady jsou podle protokolu ze srpna odstraněné všechny s výjimkou zaslepení zásuvek, a zásuvky byly zaslepeny v průběhu listopadu. (Připomínka ze sálu.)

Ing. Novák: Paní Chmelová, to už je teď úplně jedno, po čí návštěvě. Ptám se, je to odstraněno? Ano, ne?

Pan Urban: Ano.

Ing. Novák: Děkuji. Děkuji panu řediteli. S technickou pan Mgr. Mareš.

Pan Mareš: Moje známá mi píše: Navazuji na předchozí SMS: Nejde pustit přenos z hlavní stránky městské části, kde je velký titulek Přímý přenos. Ale jde se k přenosu proklikat přes Volené orgány, Info o jednání, Přenos. To dělají schválně? Podnět občanky.

Ing. Novák: A co mám dělat, pane magistře? Mám to přerušit, až to půjde? (Připomínky v sále.) Já to vím, ale technika, nebo jak to je. Kdo je tady za IT? Můžeme to vysvětlit? (Smích.) Technický šéf IT je tady nějaký? (Připomínky v sále.) Budeme pokračovat, nebo je jiný návrh? Jdeme dál. Další přihlášenou do diskuse je paní Ing. Čunátová.

Paní Čunátová: Já bych, prosím, si dovolila upozornit milé zastupitelstvo na jednací řád zastupitelstva MČ, který byl projednán na druhém zasedání dne 26. 1. 2015. Mj. se v něm uvádí zvláštní ustanovení o kontrolním výboru podle § 78 odst. 5 zákona. Dovoluji si přečíst ty tři nebo čtyři body. Jedná na základě plánu kontrolní činnosti, schváleného zastupitelstvem městské části. V ostatních případech je třeba vždy předem souhlasu zastupitelstva městské části. Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady městské části. Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a úřadem MČ Praha 10 na úseku samostatné působnosti. A za čtvrté: Plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo MČ podle uváděného § 78 odst. 5 a zákona, případně rady městské části. Proto jsem také na Ústavní soud požádala o rozklad, který byl i podkladem pro další jednání. Pokud se týká dvou kontrolních výborů, ani já nejsem, paní Chmelová, spokojená s jednáním kontrolního výboru, protože pokaždé, jak v prvním, tak v druhém případě kontrolní výbor nemohl jednat, jelikož nebyl kompletní. K tomu, prosím vás, abych je tam udržela, práv nemám. A jestli měli výhrady k některým bodům, a speciálně k tomu, aby bez rozhodnutí zastupitelstva kontrolní výbor projednával horský hotel, jsem samozřejmě dát souhlas nemohla, protože bych šla do rozporu s tímto usnesením, když s ničím jiným, prosím. Pokud se týká třináctého, kdy měl být kontrolní výbor, což bylo včera, tak vzhledem k tomu, že bylo dnes zastupitelstvo, bylo z organizačních důvodů to dáno samozřejmě na nejbližší termín, který nám umožňuje se sejít. Bohužel ten termín vychází na konec měsíce, protože ostatní členové zase už mají rozvržené další jednání. Takže nejsem schopna ten kontrolní výbor dát dohromady. Nemám ani pěstní právo, ani nějaký zákon, kterým bych ty zastupitele k tomu donutila, prosím. To je záležitost, kterou si musí zvážit každý zastupitel sám, potažmo politická strana, která tam ty zastupitele navolila, aby tam docházeli. A aby se dalo řádně v kontrolním výboru jednat. To jenom na upřesnění celého. Na druhou stranu můžu říct, že na základě toho, co už jsem tady řekla, že jsme v září dostali materiál od paní Komrskové, byla rada vstřícná v tom, že i když nám to zastupitelstvo jako kontrolu neuložilo, tak nám umožnilo se tam zajet podívat, ty záležitosti vidět na vlastní oči, a to, co z toho vzniklo, je to, co jste dneska viděli. Sami musíte uvážit, do jaké míry je to natolik závažné, abychom jednali dál tak, aby to skutečně bezpečnost dětí, a i důchodců, protože tam nejezdí jenom děti, aby to neohrožovalo. To je všechno. Pokud se týká samotných finančních nákladů, to si myslím, že musí bezpodmínečně na základě těchto podkladů si prověřit jednat Majetková akciová, která má hlavní slovo, protože to jede podle zvláštního zákona, nikoli podle zákonů, které jsou v obchodním zákoníku, ale jede to tam podle korporace. A chtěla jsem ještě upozornit na jednu věc, že některé doklady nejsou dané tak, abyste opravdu stoprocentně z těch papírových dokladů mohli říct, jestli ta cena je vysoká, nebo nízká. Tam musí být předávací protokoly a na základě těch předávacích protokolů pak se dá uvažovat, jestli to vyúčtování na základě ceníku tomu vůbec odpovídá. To jsou kroky, ale ty nebude dělat kontrolní výbor, ty musí dělat akciová společnost na základě podnětu, ať už od zastupitelky paní Chmelové, nebo na základě toho, že to přidělíte kontrolnímu výboru, a samozřejmě je to zodpovědnost rady, která musí tímto způsobem dál jednat. To je jenom pro vysvětlení dalšího.

Ing. Novák: Děkuji. S technickou pan Ing. Slavík.

Pan Slavík: Děkuji. Jenom pro uklidnění pana Mareše a spol. a pana předsedajícího, teď jsem dostal tři zprávy, že promítání funguje, od lidí, co to sledují. Samozřejmě, pokud tam byl nějaký výpadek z main page, tak předpokládám, že to nebude mít vliv na záznam, který určitě bude kompletní. Děkuji.

Ing. Novák: Také děkuji. Další přihlášenou do diskuse je paní Chmelová.

Paní Chmelová: Reagovala bych na to, co tu zaznělo. Budu reagovat na pana Urbana. Jinými slovy mně z toho vychází, že ty elektrozávady, které byly v těch revizních zprávách, v podstatě rok nebyly odstraněny, a některé dokonce až rok a půl. Např. ty zásuvky až po naší návštěvě. Jinými slovy, rok ten hotel minimálně fungoval s těmito závadami. To je jeden závěr, který jsem si z toho udělala. Pak bych se chtěla zeptat pana tajemníka, jak dlouho to budete kontrolovat. Nám stačilo několik hodin, abychom se prošli po hotelu, a zjistili jsme, že 5 km kabelů, které měly být zasekány do zdi, zasekány nebyly. Můžete na to odpovědět? Tyto informace máte. Opravdu nám to trvalo několik hodin. Šest, dobře. Jestli rozvaděč za 150 tisíc, osazený jističi a přepěťovými chrániči, že tam není, tak co tedy kontrolujete celou dobu, když nám to trvalo 6 hodin? A nezazněla tady jedna věc. Karel Duchek tady mluvil o té zakázce na rekonstrukci elektro, ale pak je tam taky ještě zakázka rozvodny, a tam jsme dospěli k tomu, velmi jednoduše, že tam nebyly provedeny práce možná víc jak za půlku, takže prostě toto Koalici Vlasta vedlo k tomu, když to sečtu, tyto dvě zakázky, tak máme podezření na minimálně škodu, nevím, jak by se to tedy definovalo ještě jinak, minimálně z 9 milionů. Tyto podklady rada má, ty jsme prezentovali na kontrolním výboru. Tak jenom aby tady ta částka zazněla, a ten důvod, na co Koalice Vlasta podala trestní oznámení. Chci říct, že jsem několikrát žádala pana tajemníka jakožto předsedu představenstva Majetkové, aby nám opět umožnil kontrolu na Horském hotelu, a do dnešního dne nám nebyla jako zastupitelům umožněna. To jsem zde chtěla také shrnout. A teď na paní Čunátovou. Díky za to, že nám přečetla, co může kontrolní výbor a nemůže dělat. A jak už jsem říkala ve svém předchozím příspěvku, já apeluji na zastupitele.

Podpořte kontrolní výbor, a navrhuji teď tady usnesení, aby zastupitelé pověřili kontrolní výbor další kontrolní činností na Horském hotelu. Usnesení tady mám připravené, dám ho návrhovému výboru a prosila bych, aby se o něm hlasovalo. Protože z těch věcí, které tady byly závažné, tak pojďme si nehrát na hru, co může a nemůže kontrolovat kontrolní výbor, a z těch informací, které my jsme vám tady dali, vás žádáme o podporu, abyste toto usnesení podpořili, aby kontrolní výbor mohl provádět oficiální kontrolu na Horském hotelu. Děkuji.

Ing. Novák: Zazněl návrh usnesení. Dalším do diskuse je pan Mgr. Mareš.

Pan Mareš: Dobrý podvečer všem ještě zbylým. Chci to vrátit někam do vnímání ne těch odborných věcí, ale celkového vzkazu, který dáváme jako zastupitelé, a v tom máme nedílnou odpovědnost jako zastupitelé koaliční, jako zastupitelé opoziční, jaký tím dáváme vzkaz veřejnosti. Městská část má přes majetkovou tento hotel, v něm nabízí a nabízela nějakou službu, která se nám zdá jako obecně nabízená tady nebo jinde. Samozřejmě výborná škola v přírodě je vynikající věc, dotovaná městskou částí. Ale zjišťujeme, že jsou tam v průběhu závažné bezpečnostní nedostatky. To, že bylo řečeno, že jsou odstraněny, je vzhledem k tomu, jak dlouho to tam bylo, velmi neuklidňující, abych to řekl velmi diplomaticky. Když chceme v té kontrole pokračovat, zase nějakým řádným právním způsobem, tak zase ta zprostředkovaná odpověď, ať už je psaná na třech stránkách papíru, na dvou nebo ve třech odstavcích, je v zásadě ne. My na to máme orgány, ty kontrolují. Zaznělo tady, že jedna návštěva Horského hotelu s odjezdem tady odsud ráno a s příjezdem večer zjistila takhle závažné věci. My jsme to zdokumentovali a oproti tomu orgány, které za to mají odpovědnost, konají, řekněme, násobně delší dobu. My o tom žádné zprávy nemáme. Ty děti tam jezdí, a my tohle, to, že nemáme žádnou informaci, žádnou konkrétní informaci, na rozdíl od těch znepokojujících fotografií tady, vnímáme oprávněně, a lidé, s kterými o tom mluvíme, jako neochotu, tak já bych apeloval, aby se tyhle věci, které se tady promítly, nevnímaly jako nějaký politický trumf, který má Koalice Vlasta, jako úplně zásadní starost o to, že my máme odpovědnost za ty, kteří tam jezdí. Bezpečnost je jedna věc, druhá věc je to financování. To financování škol v přírodě máme zdokumentované, je násobně dražší, než by mohlo být. Chci říct, že pokud tímto směrem se půjde dál, takovým mlčením, odkládáním problémů, posouváním termínů, předkládáním revizních zpráv, kde něco je vidět v listopadu tři měsíce po tom, co podle nějaké zprávy už bylo odstraněno, tak je naší povinností za prvé, když přijdeme na takovéto věci, opravdu oznámit to trestním oznámením, a je naší povinností burcovat vás všechny ostatní, aby s es tím něco dělalo podstatně, z gruntu, pořádně. Tak prosím, takhle to vnímejte, dělejte s tím něco vy, členové rady, a prosím, abyste i vy ostatní zastupitelé, kteří tady jste, podpořili to usnesení, aby byl nástroj, účinný nástroj na kontrolu. Děkuji.

Ing. Novák: Děkuji. Další, technická pan doktor Choděra.

Pan Choděra: Já bych chtěl říct, že v bodě Různé nemůžeme přijímat nějaká usnesení. K tomu bychom potřebovali další a další materiály a nestačí vystoupení jedné zástupkyně. To je jedna věc. A druhá věc je, byl bych opatrný při používání formulací, jako že někdo někde něco defraudoval, odcizil, apod., protože ten, kdo se takto vyjadřuje, by se mohl velice lehko dostat do nepříjemností. Toť vše, děkuji.

Ing. Novák: Děkuji panu doktorovi jako zkušenému právníkovi. Dalším je pan doktor Müller. Technická paní Chmelová.

Paní Chmelová: Prosila bych návrhový výbor, aby se vyjádřil k panu Choděrovi, jestli se může nebo nemůže přijímat usnesení. Myslím si, že ano. Děkuji. (diskuse mezi zastupiteli mimo mikrofony)

Ing. Novák: Technicky pan magistr.

Pan Mareš: Ještě chci doplnit technicky, opravdu technická, procedurální. Zazněly tady dvě prezentace. Chci požádat o to, aby to byla příloha zápisu z dnešního jednání zastupitelstva, jak prezentace paní Chmelové, tak prezentace Karla Duchka, včetně zápisu toho, co paní Chmelová všem posílala. Děkuji.

Ing. Novák: Také děkuji. Technická paní Čunátová.

Paní Čunátová: Na paní Chmelovou, dala jste kontrolnímu výboru CD. Chci se zeptat. Obdržela jsem CD, kde to je z té návštěvy Horského hotelu. Je tam to, co jste tady teď uváděli? Jsem ochotna to CD k tomu zápisu přiložit.

Ing. Novák: Paní Čunátová se vyjadřovala jako ověřovatel zápisu. Kdo je ještě další ověřovatel? Pan Mgr. Mareš souhlasí, Také, dobře. Neměl by tam být problém. Dalším do diskuse je pan doktor Müller.

Pan Müller: Děkuji. Určitě čtyři minuty nevyčerpám. Chtěl bych se vrátit, tato prezentace, která se tady objevila, je u pana Kofroně, takže technicky, co se týče toho zařazení do zápisu, jestli je to možné tímto způsobem předat. Tento graf, nevím, jestli to dostatečně vyznělo. Takže ještě, protože to je vlastně stěžejní shrnutí našeho poznatku. Vidíte ten modrý pás, to je fakturovaná cena, která byla za ta tři patra rekonstrukce elektroinstalace fakturována. Čili to je 5 340 tisíc zhruba. Jsou tady dvě porovnání. Jedno porovnání je s těmi zelenými sloupci. Ty zelené sloupce, to jsou tři firmy, které byly osloveny úplně nezávisle, za kolik by takovou práci odvedli, a oni udělali takovéto nabídky. Tady vidíte, že skutečná fakturovaná cena byla více než čtyřnásobně vyšší, než tyto tři nabídky. To je jedna šokující věc na tomto grafu. A druhá šokující věc je v tom, když potom porovnáte modrý pás nebo modrý pruh u fakturované ceny s modrým kousíčkem té ceny toho skutečně uvedeného díla. Vy jste viděli tady na těch předchozích slajdech, jak to tam vypadá, a čili kdyby se fakturovalo jenom to, co tam skutečně je fyzicky, tak by ta částka byla těch zhruba řádově 140 tisíc. To je jenom 2,7 % fakturované částky. To je zdůvodnění, proč jsme začali bít na poplach. Teď bych, děkuji za prezentaci. Ještě bych vás chtěl upozornit na předklad, který jsme dostali, na ten dopis od občanů, konkrétně od společenství vlastníků jednotek z ulice Krupská, kteří nás tím dopisem, pan předsedající řekl, že bude vyřízeno. Ale já bych rád, aby to tady zaznělo. Že oni nám píší, že od roku 2007 usilují o koupi pozemku pod vlastním domem, tzn., to, co jsme řešili v bodě 13.4 např., nebo v celém bodě 13, tzn., odkup pozemků pod domem. Deklarují připravenost, uhradit dohodnutou částku. To, že splňují všechny podmínky a nechápou, proč od roku 2007, teď je rok 2016, a stále není možné, aby tohle jim bylo umožněno. Oni jsou vlastníci té budovy, a pod tím ten pozemek, není jim umožněno, aby si ho mohli odkoupit, a oni nás skutečně v posledním odstavci žádají, abychom uložili kontrolnímu výboru přezkoumat postup úřadu MČ Praha 10, při prodeji územního celku. A vydat k tomu závazné stanovisko. Takže to, prosím, nepřehlédněte, protože to není jenom věc, která je na to, aby jim někdo odpověděl, ale jsme tady žádáni my jako zastupitelé, abychom v tom jednali. Děkuji.

Ing. Novák: Víte, pane doktore, mluvil jste o mně. Já jsem pro to hlasoval. A to je ta demokracie. Nezlobte se, to je ta demokracie. Prostě zastupitelstvo přijalo takovéto rozhodnutí. Jaká 29? Číslo 29? A tam je nějaký problém? Tak jste měli reagovat. Jaký dopis? Krupská? Vy nesouhlasíte s čím? Chcete, abychom rozhodovali tady jako zastupitelstvo? Pane doktore.

Pan Müller: Jenom reaguji na to, že v tom dopise to není nějaká informace. Ti občané nás žádají, předposlední odstavec: Žádáme přítomné zastupitelky a zastupitele, aby uložili kontrolnímu výboru přezkoumat postup.

Ing. Novák: Už nemusíte, už to vidím. Chápu.

Pan Müller: Tam jsem jenom upozornil na to, že to je stejná situace. Ing. Novák: Omlouvám se, takhle jsem to měl předložené od aparátu. Tady je jasná žádost, a protože jsme tomu nevyhověli, že se obrací na zastupitelstvo a žádají nás, abychom to postoupili kontrolnímu výboru. Říkám to správně? Tohle podle mě není vůbec žádný problém. Nechám hlasovat. Jestli můžeme hlasovat v bodě Různé, to je ten problém. Paní předsedkyně kontrolního výboru.

Pan Čunátová: Když dovolíte, vážení zastupitelé, to, co byl tady občan, a to, co jsme se k tomu vyjadřovali, byla ulice nebo bytové družstvo Sečská. To, co je tady podáno, tak je Krupská. Ale my jsme říkali a v usnesení bylo, pokud jsem tomu dobře rozuměla, že celou záležitost, přestože to, co jsem navrhovala, odporuje zatím přijatým zásadám o prodeji jednotlivých, že bude radnice řešit. A tady jenom pro vaši informaci, já jsem si to okamžitě zjišťovala, a je tady, prosím vás, v tomto společenství tři exekuce. U té Sečské byla jedna, ale tady máme tři. Budeme samozřejmě, já jsem rozuměla, že bude na základě přednesení zastupitelstvo a potažmo úřad reagovat stejným způsobem, ano? Kontrolní výbor, jak vidíte, má zatím ty dvě složky, kterých se to týká, reagoval na dopis od občanů. Nečekalo se až na zastupitelstvo a samozřejmě se to sleduje.

Ing. Novák: Prosím o odborný výklad pana Mgr. Staňka.

Pan Staněk: Dobrý den, moje jméno je Tomáš Staněk, jsem tajemníkem návrhového výboru, a já bych k tomu jenom poznamenal. Návrh, který je tady obsažen v dopisu SVJ Krupská, samozřejmě jako takový v dané situaci hlasovatelný není. Pouze v případě, že by si ho osvojil některý ze zastupitelů. A v té chvíli bych poznamenal pouze, že je to velmi nestandardní postup, protože standardně se tyto materiály předkládají v obvyklých termínech zastupitelstvu prostřednictvím úřadu, a na to je postup, stanovený v jednacím řádu, přičemž se přitom poskytnou zastupitelům veškeré informace, tak jako např. v případě té Sečské, o které se tady vedla hluboká diskuse. Z tohoto důvodu jenom odkazuji na zavedené zvyklosti zastupitelstva, kde se zpravidla přijímají, a to v 99,9 % případů za situace, kdy je zastupitelstvu předložen řádný materiál, a jsou poskytnuty v řádných termínech všechny informace. Děkuji.

Ing. Novák: Technická pan doktor Choděra.

Pan Choděra: Vážení, vzpomínáte na to, když se hlasovalo o nějakém návrhu, jak vystupovala Koalice Vlasta, a upozorňovala nás na to, že nemá všechny podklady a že chce ještě další a další materiály, a já nevím, co všechno. A dneska se od nás požaduje, abychom my zvedli ruku pro něco, čímž také presumujeme to, o co tam má jít. A pak budeme jednou volaní k odpovědnosti za to, že jsme hlasovali? Dokud nedostaneme materiály, dokud se někdo ani nevyjádří, jestli teď ty údaje, které nám dali, jsou správné, či nikoliv, jestli skutečně existují takové firmy, které by to udělaly, já nevím, levněji, apod., tak těžko se pak k něčemu můžeme vyjadřovat, a těžko můžeme něco hlasovat.

Ing. Novák: Děkuji. Ještě technicky pan doktor Müller.

Pan Müller: Jenom dovyjasnění pro pana doktora Choděru. Já jsem pouze upozornil na to, co občané v tom svém podání podali. Jsem spokojen s vysvětlením pana tajemníka Staňka a jistě občanům bude doporučeno, aby postupovali přesně tím způsobem, jako to pan tajemník řekl.

Ing. Novák: To je velice vstřícný postup, děkuji za něj. Další přihlášenou do diskuse je paní doktorka Richterová.

Paní Richterová: Děkuji vám. Závěrem bych ráda upozornila na situaci, která tady panuje, nehledě na to, jaká je politická situace v radě, nebo ne. Prostě nám tady chátrají domy a je to naše zodpovědnost. Nás všech. Není to maličkost. Dost zajímavé je, že věc, na kterou jsem chtěla upozornit prostřednictvím prezentace, byla součástí podání zastupitelstvu. Všimla si toho i jiná občanka. Já jsem tu prezentaci také připravovala s někým, kdo by jindy, kdyby mě neznal, podal podání. Já si dovolím ocitovat právě z toho bodu 29, že na rohu ulice Rostovská u Vršovického nádraží je chátrající dům, a paní tam píše, že jde o dům přímo se nabízející pro nějaké využití typu squatting. To mě velice zaujalo. Já jsem vám jenom chtěla přiblížit, že blizoučko nádherných sadů Grébovka je tento objekt. Takhle blízko na mapě je to vidět. Je třípodlažní, rohový, svěřený do naší správy a neobsazený od roku 2011 chátrá. V podstatě informace z katastru jsou jednoznačné. Já jsem to sem takto dala, aby to bylo jakožto příloha zápisu, děkuji, ta prezentace. A aby tam byla adresa Rostovská 30/1. Případně U Vršovického nádraží 30 není úplně jednoznačné. Ten dům je rohový. A teď ta budova je v památkové zóně, je obrovská, v roce 2009 už byla objektivně ve špatném stavu, ale ještě využívaná. Byly tam třeba květiny na oknech. Tohle jsou fotografie z roku 2009. Chci vám to ukázat. Na fotografii je vidět, tam je taková kytička na okně, jsou tam nějaké záclony. Jenom abychom si to srovnali, že takovéto domy vlastníme. Není to jenom tento. A v roce 2011 byl dům vyklizen, nejspíš už o trochu dřív, než v prosinci. Zase to ty fotky z té doby dokazují, že kytičky, záclony zmizely. Podívejte se, ten dům je opravdu obrovských rozměrů v atraktivní lokalitě. Ta Grébovka je hned vedle, vidíte tu zeď pro vás napravo. Proč na to chci upozornit? Jde o prostředí, v kterém se naši občané každý den pohybují. Ti, kteří tam bydlí, chodí okolo těchto rozbitých zdí, rozbitých chodníků. Naštěstí chodníky byly opraveny, to proběhlo, rekonstrukce chodníků. To je dobře. Ale co bude s tím domem jako takovým, který je naprosto zásadní pro celou lokalitu, tam je jenom schváleno komunitní centrum, ale už není jisté, jestli něco skutečně proběhne. Ano, byla podána žádost o vydání stavebního povolení, ale, a to je teď ta záležitost. Já jsem se ptala info žádostí. Je tam záměr na vybudování komunitního sociálního centra. Moje otázky, na které bych prosila odpovědi, jsou: Proč jsme nechali ten svěřený majetek přes čtyři roky chátrat bez sebemenšího využití? A ještě bych dodala otázku. Je zřejmé, jak dlouho bude ještě chátrat dál? Samozřejmě že vybudování zázemí pro sociální návazné služby je krok dobrým směrem, ale jak zajistit dostatečnou transparentnost toho procesu zapojení veřejnosti – spojuji příspěvky, děkuji – to je přece něco, co je naprosto klíčové, aby to sociální a komunitní centrum v dané lokalitě mohlo dobře fungovat. A přesně jak píše paní Nováková v podání, moly být jistě jiné cesty, jak ten objekt využít, jak zamezit jeho degradaci. Dát ho například k podobnému užívání, jako byla dána klinika na Praze 3. Důležité je, že takovýchto objektů je na Praze 10 více. A tím se dostávám k dalšímu velkému tématu Prahy 10. Nejsou známy veřejně přehledy našich majetků. Nově jsou alespoň zveřejněny přehledy všech nebytových prostor, za to jsem velmi ráda. Ale nejde jenom o jejich soupis, ale i právě o ty záměry s nimi, o to, v jaké fázi nějakého rozhodování jsou. Připomenu. Nejde skutečně jenom o tento obrovský objekt u Vršovického nádraží 30. Jde o kino Vzlet, jde třeba i o malý objekt bývalého papírnictví pod Vršovickým zámečkem.
Jde o KD Eden atd. Můžeme pokračovat. Není možné, abychom nevěděli, co všechno je u nás na městské části prázdné, co všechno degraduje veřejný prostor a co všechno chátrá, aniž bychom měli jasný plán, jak dál. Současně to všechno je třeba projednávat s občany. A tím se dostávám k tomu, že v současné chvíli každý, kdo má starost o to, jak se nakládá s naším majetkem a jaké jsou další záměry, si musí dát info žádost, musí se složitě těch informací domáhat. To je velice propojené s tím, co říkala paní Mgr. Cabrnochová, že nevěděla o tom, že firma Relsie už pro úřad pracovala. Tady zkrátka chybí informace úplně všem. Prosím vás, je potřeba, abychom se přidali k městským částem typu Prahy 5, která zveřejňnuje veškeré své faktury na internetu. Podobně zveřejňuje faktury Ministerstvo financí. Je potřeba, abychom skutečně transparentním způsobem zveřejňovali svůj majetek. Já se tímto ptám, uděláme to? A pokud ne, tak proč? Tou informační asymetrií trpíme úplně všichni, nejenom občané, ale úplně všichni, kdo zde v zastupitelstvu sedíme. A k tomu poslední věc. Ráda bych se zeptala paní radní, zda bude ve věci firmy Relsie ještě nějak dál konat, protože bohužel jí byla proplacena, firmě Relsie, práce v roce 2015, kterou neodvedla. Jedná se o zprávu nazvanou D1? A popsáno, co všechno v té zprávě chybělo. Ráda bych se zeptala, zda budou i v této věci podniknuty kroky. Děkuji za pozornost.

Ing. Novák: Technicky paní Mgr. Cabrnochová.

Paní Cabrnochová: Děkuji. Myslím si, že pakliže firma, která pro městskou část cokoli dělá, projde otevřeným výběrovým řízením, je úplně jedno, jestli vím nebo nevím, jestli pro nás v minulosti něco dělala. Je to maximálně transparentní.

Ing. Novák: Další technická paní doktorka Jirásková.

Paní Jirásková: Pro paní Richterovou, kdyby se jaksi poptala, co se s tím domem počítá, tak by nás mohla ušetřit té prezentace, protože ta nám nic neřekla. To je dům, který už je vyčleněný na to, že tam bude komunitní centrum. Schválilo to minulé zastupitelstvo. Člověk by čekal, že nás za to pochválíte. Komunitní centrum je dobrá věc. Opět špatně. Opět špatně. A jako to jsou skutečně věci, které jsme chtěli. Mohli jsme využít. Stačí jít a zeptat se, paní magistro, paní doktorko.

Ing. Novák: Technicky paní doktorka Richterová.

Paní Richterová: Ráda bych znovu zdůraznila, i v té prezentaci to zaznělo, že komunitní centrum je krok dobrým směrem. Paní doktorko, prosím, neinterpretujte to úplně opačně, než jak jsem to řekla. Nejde o to, jaký je s tím záměr, jde o to, že se již čtyři roky s tím domem nic neděje a chátrá, a chátrá, a chátrá.

Ing. Novák: Technicky pan Mgr. Mareš.

Pan Mareš: Chtěl bych reagovat na jindy věcnou paní doktorku Jiráskovou. Musím říct, že jsem i paní doktorku Richterovou o tom informoval. Ta věc je jako ilustrace toho, jak se hospodaří s těmi prázdnými, a pochválila i v té prezentaci, v jednom ze čtyř bodů pochválila ten záměr. Prosím, nepřekrucujme to. Nejsme na to u vás zvyklý. Je mně to moc líto.

Ing. Novák: Další technická pan doktor Choděra.

Pan Choděra: Paní doktorka Richterová požaduje, abychom dávali na internet nebo veřejnosti ve známost všechny faktury, které budou proplaceny. Já bych se chtěl zeptat paní doktorky, jestli ví, kolik faktur proplácíme např. za měsíc. Protože se dneska fakturuje všechno. Prostřednictvím pana předsedajícího.

Ing. Novák: Ano. Jestli chce paní doktorka odpovědět.

Paní Richterová: Sice to vím, protože jsem dostala odpověď přes zákon 131/2000, kolik je dnes propláceno faktur a jakých, ale je to stejně jako na Praze 5, stejně jako na Ministerstvu financí, informace, kterou by měli mít všichni. Každý občan, nejenom Prahy 10, ale této země se má mít právo podívat, kam jdou veřejné peníze. A všichni bychom si ušetřili práci, kdybychom nemuseli dávat konkrétní žádosti, ale mohli bychom si rozkliknout elektronickou databázi. Ta dnes existuje, stačí ji zveřejnit. Znovu říkám, Praha 5 to umí, Ministerstvo financí to umí, proč bychom to neuměli my, když jsme tak skvělý úřad.

Ing. Novák: Takže tím skončila diskuse. Teď se musíme vypořádat s tím návrhem usnesení. Moje stanovisko je takovéto: 1. Vytvářeli bychom určitý precedens. Nikdy se v Různém nehlasovalo. To za prvé. 2. Jednací řád nám to nezakazuje, ani nepovoluje. 3. A tady si neodpustím tu poznámku. My jsme měli zasedání předsedů klubů, paní Chmelová, a tam nezaznělo, že budete navrhovat v rámci bodu Různé návrh usnesení. Tolik za třetí. 4. Není tady celý klub TOP 09. Když odcházeli, pan předseda se mi omlouval a ptal se, jestli bude něco důležitého. On se neptal na návrh usnesení. A já jsem mu říkal, že ne. To jsou čtyři body, které mě vedou k tomu, paní Chmelová, abych vás požádal, jestli návrh usnesení nemůžete stáhnout.

Paní Chmelová: Faktická tedy. Dobře. Souhlasím s tím, návrh stáhnu, ale rovnou bych to přetavila ve výzvu radě, protože to, co já jsem chtěla, aby se tady hlasovalo, rada může rozhodnout sama. Tímto já vás vyzývám, abyste pověřili kontrolní výbor kontrolou Horského hotelu. Děkuji.

Ing. Novák: Ano, to už má štábní kulturu, je to možné. Ještě někdo?

Pan Staněk: Jenom bych do toho poznamenal, že úkoly kontrolnímu výboru ukládá výhradně zastupitelstvo. Je to v jednacím řádu, vyplývá to i ze zákona. Samozřejmě rada je v pozici, kdy může uložit úkol valné hromadě, resp. zřízené nebo ovládané obchodní společností, nicméně úkoly kontrolní komisi ukládá výhradně zastupitelstvo, které pověřuje. Jinak to není možné.

Ing. Novák: Děkuji, pane magistře. To je správná připomínka. Všichni to víme. Paní Chmelová dala výzvu radě, my za radu teď fungující přizveme paní Ing. Čunátovou, jako to bylo doposud, na jednání, a budeme nakládat tak, jak se rozhodneme. Ještě technická paní Chmelová.

Paní Chmelová: Jestli jsem dobře poslouchala, když tady paní Čunátová citovala kompetence kontrolního výboru, pletu se, že tam je napsáno, že může pověřit zastupitelstvo nebo rada? Podle mě tam to rada je, prosím, komentujte to. Oponuji panu tajemníkovi návrhového výboru. Neřeší to jednací řád, ale řeší to zákon o hl. m. Praze, kde jsou ty kompetence vypsány.

Paní Čunátová: Nemám s sebou zákon o hl. m. Praze, mám jednací řád zastupitelstva Prahy 10. Z toho jsem, prosím, citovala. A tady je řečeno: Plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří ZMČ, podle toho § 78 odst. 5 zákona, případně rada městské části. To máme tady. Tudíž rada skutečně může říct, že chce, aby se to toho kontrolní výbor zapojil.

Ing. Novák: Pan Mgr. Staněk.

Pan Staněk: Omlouvám se za předchozí, co jsem tady sdělil. Děkuji.

Ing. Novák: Jano, ty jsi to četla z jednacího řádu?

Paní Čunátová: Prahy 10. Ing. Novák: Ale to je nižší právní síla, než má třeba zákon. Já mám taky ten dojem, že úkoly výborům zastupitelstva může ukládat pouze zastupitelstvo. Paní Čunátová: Pak je to nepřesné tady.

Ing. Novák: Pane magistře, jak to je v zákoně o hl. m Praze? Kontrolní výbor tam je dost popisovaný.

Paní Čunátová: Mám metodické pokyny Ministerstva vnitra, které doporučují, mám nahoře na stole. Nevím, jestli to tam je. Radši cituji, než si vymýšlím. To nevím.

Pan Staněk: Budu citovat § 78 odst. 5 zákona o hl. m. Praze. A ten říká, že kontrolní výbor, a teď tedy a) kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady hl. m. Prahy, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Magistrátem hl. m. Prahy na úseku samostatné působnosti, a c) plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Tolik zákon. Nic dalšího tam není. Pak to lze samozřejmě analogicky vztáhnout i na ZMČ Praha 10.

Ing. Novák: Určitě. Máme úkol pro návrhový výbor, protože jednací řád zpracovával návrhový výbor, aby uvedl náš jednací řád do souladu se zákonem. A pak je ještě technicky paní Chmelová.

Paní Chmelová: Děkuji za tu diskusi, že jsme si to tady vyjasnili, abychom postupovali podle zákona, nicméně tu výzvu radě, kterou jsem udělala, bych doplnila o to, vy teď jako jediný akcionář Majetkové Prahy 10 a. s. již můžete nějakým usnesením vlastně udělat pro zastupitelstvo volnou cestu, abychom mohli kontrolovat skrz kontrolní výbor Majetkovou. Tímto vás vyzývám, abyste tak učinili. Děkuji.

Ing. Novák: Dobře. A můžu ještě jednou slyšet návrh toho rádoby usnesení? Pardon, že to tak řeknu.

Paní Peštová: Návrh usnesení je: ZMČ Praha 10 ukládá kontrolnímu výboru ZMČ, aby se zabýval kontrolou rekonstrukce Horského hotelu, to je I. A II. je ZMČ ukládá radě MČ, aby zajistila možnost kontrolnímu výboru provádět kontrolu rekonstrukce Horského hotelu.

Ing. Novák: Dobře, ano, výzva je taková, jaká je. Tím jsme vyčerpali všechny diskutující, příspěvky. Nechce nikdo už žádnou technickou? (Dotaz mimo mikrofon: Kdy se sejdeme příště?) Příště. Je to teď na mně. My jsme se o tom také bavili. Je v zájmu nás všech, aby to bylo co nejdříve, to za prvé. A za druhé, budeme muset všichni dělat maximum proto, abychom stihli termín možný do měsíce. To je úkol na komise atd. Jestliže chceme, aby se nám rozpočet – ale pardon, je to také otázka předsedy finančního výboru. Mluvím o rozpočtu. Já nemluvím o zastupitelstvu, mluvím o rozpočtu. Pan předseda, už ho nevidím. Takže takto. Ještě někdo má něco? Nikoho nevidím. Nezbývá, než abych poděkoval všem zastupitelkám a zastupitelům. Všem zaměstnancům úřadu, speciálně panu tajemníkovi. Poděkoval za, použil bych slovo férový průběh dnešního jednání, kdy tady bylo opravdu na minimum ošklivých osobních animozit, a pozval vás na příští zasedání a těším se na něj. Děkuji.

Jednání ukončeno v 17.42 hodin.

Zapsala: Vendula Šaldová

Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *