Stenozáznam ze zastupitelstva:

1. díl začal

2. díl následuje

3. díl pokračuje

4. díl právě čtete

5. díl je poslední

Ing. Novák: Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, jestli můžete pomaličku zaujmout svá místa. Jsme v bodě číslo původní 28 Dotazy a informace členů zastupitelstva. Další je přihlášená paní doktorka Richterová.

Paní Richterová: Děkuji vám za slovo. V podstatě teď máme sice navázání, ale maličko jinou část. Po těch našich otázkách, které jsem ráda, že byly docela zodpovězeny, jak to tedy vypadá, jaké jsou kompetence nové, staronové rady, bych ještě měla další otázky, naprosto konkrétní. A sice, proč to mlčení kolem IT. V podstatě poslední zastupitelstvo, které bylo, bylo úplně speciální. Věnovali jsme se pouze IT službám. A od té doby se toho událo ze strany úřadu poměrně dost. Vlastně nevím, jestli všichni víte, že bylo vyhlášeno 15. prosince výběrové řízení na vedoucího pracovníka IT oddělení a dva zaměstnance, přičemž specifikované vlastnosti byly, že tito zaměstnanci, budou-li přijati, budou poměrně supervýkonní. 21. 12. pak bylo vyhlášeno celých 10 zakázek na technickou podporu různých používaných programů a aplikací. Ale v podstatě jiné informace, než tyto veřejně dostupné, my jako členové Zastupitelstva k dění v IT nemáme. Ráda bych se zeptala paní radní, která zůstala, proč nejsme přinejmenším informováni o tom, že tyto kroky byly podniknuty, a jaké jsou kroky další. A pak bych se jí ráda zeptala ještě na jednu věc. Paní radní, věděla jste, že v roce 2011 Relsie už pro náš úřad fakturovala, a to za metodický dohled a konzultace právě v ICT? To je moje otázka. Děkuji.

Ing. Novák: Chtěl bych jako nový předsedající, on tam pořád zaznívá podtón takového tajemna. Ono tam žádné tajemno není. Ta věc, to mluvím o IT, běží svým pracovním pořádkem. Kolegyně to vysvětlí. Ani to jinak jít nemůže. Má to všechno vazby na to rozhodnutí minulého zastupitelstva. Možná ta informovanost – vznesli jste nějaký dotaz, nějakou 106 na to teď během této doby? Tam bych to vnímal, že tam je to špatně. Ale já sám za sebe tam nevidím, jsme v nějaké fázi a bude o tom mluvit paní kolegyně, ale až nakonec. Dalším diskutujícím je pan Ing. Šnajdr. Technická zmizela. Kdo to byl. Paní Richterová technicky.

Paní Richterová: Ráda bych doupřesnila, že jde o záležitost, které se věnovalo celé jedno poslední zastupitelstvo. Proto mě překvapilo, že jsme o tomto neměli být ani informováni. Děkuji.

Ing. Novák: Ještě znova paní Richterová. Takže dalším do diskuse je přihlášen pan Ing. Šnajdr.

Pan Šnajdr: Dámy a pánové, než se začnu věnovat tématu svého příspěvku, rád bych vyjádřil podivení nad tím, proč paní Ing. Lešenarová neodpověděla mému kolegovi Ondřejovi, jak je to s jejím členstvím v té radě. Zdá se mi dnešní situace na tomto zastupitelstvu, resp. rozdělení politických sil poměrně nepřehledné, a poměrně dost by to našemu klubu pomohlo si udělat jasno. Takže kdyby to bylo možné, až skončím, kdyby nám paní inženýrka odpověděla, budu rád. Můj příspěvek se týká něčeho jiného. V předminulém zastupitelstvu, které se protáhlo do pozdních nočních hodin, jsem interpeloval paní Mgr. Cabrnochovou ohledně řešení dopravy v klidu. Dostal jsem z její kanceláře poměrně rozsáhlý, nicméně naprosto bezobsažný dopis. Dozvěděl jsem se, že kolegové na Magistrátu, kteří všechno toto řeší, že v tom sami nemají jasno a že městská část v žádném zpoždění není a že z jejich strany se rozhodně nejedná o žádnou liknavost, nedbalost, nebo úmysl. Zhruba do měsíce po tom, co jsem obdržel tento dopis, tak pan radní Dolínek přestavěl koncepci, která přesně tak, jak jsem se toho bál, připojí do systému modrých zón kromě Prahy 10 všechny velké městské části. Pravda, ne komplexně, ale v těch částech městských částí, kde je to nejvíce třeba. Takže se ptám znova: Co udělala MČ Praha 10 pro to, aby se z ní nestalo jedno velké parkoviště? Podotýkám, že Praha 4 zavedla modré zóny právě v té části velké Prahy 4, která sousedí s Prahou 10, tzn. v Nuslích. Takže se ptám, jak je možné, že městská část je v takovém skluzu, a chtěl bych vědět, co se děje pro odstranění tohoto stavu. Děkuji.

Ing. Novák: Paní radní odpoví až nakonec celkově. Další přihlášenou do diskuse je paní doktorka Kleslová. Pardon, je tam technická pan Ing. Richter.

Pan Richter: Chtěl jsem si ji odpustit, ale přece jenom mi dovolte to zmínit. Nezlobte se, mně přijde hrozně divné, abychom se vyptávali, nebo kdokoli se vyptával kteréhokoli radního, který byl normálně řádně zvolený, abychom se vyptávali na jeho pohnutky, proč tam ještě sedí, nebo se ptali klubů. Podle mě to nepatří na jednání zastupitelstva. Myslím si, že stranické sekretariáty, nebo resp. předsedové klubů se můžou sejít, můžou si tyto otázky vydiskutovat při politickém jednání. Nejsem si jistý, jestli tohle někoho zajímá, myslím z našich občanů. Ti lidi tady sedí normálně ve svých funkcích. Prosím, neptejme se takhle, připadá mi to až zvláštní a úsměvné. Děkuji.

Ing. Novák: Paní inženýrka prosí o slovo. Má ho.

Paní Lešenarová: Prosím, aby tyto dotazy, aby to nevyvolávalo nějaké tajemno, protože jak jsem slyšela ze všech stran, na moje poctivé a hned okamžité odpovědi už si zvykli, tak já odpovím. Oficiální prohlášení bylo: Končíme v této koalici. To řekla paní doktorka Kleslová. Vydala takové prohlášení. Bylo to i v tisku. A protože jsme zodpovědné ANO a přišli jsme sem s hesly, jsme zodpovědní a poctiví, takže musíme i takhle dál pokračovat a neutíkat od nedodělané práce, když se koalice – poškorpili jsme se, neosvědčila se, tak aby aspo?? jsme neutíkali jak nezodpovědní uličníci, já jako uličnice. Ode mě slyšeli to, co teď řeknu. Nemůžeme od toho takhle utíkat, rada musí být funkční. Dokud tu nebude nová funkční koalice, tak se snažte a odvolejte mě a já tu už nebudu za hnutí ANO, podle toho, jak se sestaví nová koalice. Co víc k tomu mám říct? Takhle to je. Jsem ráda, že jste si zvykli, že jsem taková rázná a poctivá. Děkuji. (Potlesk jednoho zastupitele.) Děkuji.

Ing. Novák: Myslím, že ta odpověď šla ze srdce, že byla vyčerpávající, že nám všem ukázala cestu, co je pro nás rozhodující, co je pro nás prioritou. To neznamená zájmy nějakých stranických sekretariátů. Ale ta služba našim voličům, kteří nás zvolili, a jenom proto, že někomu nebo nějaké části nějakého politického spektra se něco nelíbí, tak to neznamená, že ten zvolený zastupitel bude rezignovat, ale on chce svůj úděl dokončit a tu službu dovést do konce. Prosím vás, teď prosím pana Peka s technickou.

Pan Pek: Mám takový hloupý dotaz, jestli ta odpověď, tak mě tedy odvolejte, jestli je návrhem bodu jednání. (Smích.)

Ing. Novák: To je opravdu pro usmání, děkuji, aspo?? se tady nenudíme. Další je paní doktorka Kleslová.

Paní Kleslová: Jenom jsem viděla, že ještě paní radní Lešenarová byla přihlášená, tak jsem nevěděla, jestli chtěla něco říct. Ne, dobře. Hlásila jsem se ještě před přestávkou. Chtěla jsem odpovědět na dotazy pana Mareše, který s podivem konstatoval, že neviděl naši koaliční smlouvu. Jako advokát s dvacetiletou praxí nevím, že by smlouva mezi stranami měla být někde zveřej??ována nebo komukoli ukazována, tak já bych řekla, že koaliční smlouva nepodléhá žádnému zveřejnění a že to je smlouva mezi stranami. Jestli se ty strany dohodnou, že ji vypovědí, nebo od ní odstoupí, je to právo těch stran a je na nich, jestli o tom budou informovat, nebo nebudou informovat. To bych chtěla říct k této věci. Aby to tu zaznělo, my jsme odstoupili od koaliční smlouvy, jako hnutí ANO. Já jako starostka a další tři radní rezignovali na své funkce, přímo na radě 12. ledna. Předali jsme k rukám pana prvního zástupce starosty tyto rezignace, a co se týče paní radní Lešenarové, protože jsme si byli vědomi, že je ve čtvrtek zastupitelstvo, nechtěli jsme, aby tady právě vznikl nějaký problém, a ze znalosti zákona jsme ji ponechali, nebo ona zůstala radní. Domnívali jsme se, že situace bude nějak vyřešena. Takže znovu, my nejsme v koalici a paní radní je tam prostě proto, že vy ostatní to nejste schopni vyřešit. (Smích.) Takže byla tam jenom do doby, aby bylo toto zastupitelstvo funkční, a bude tam do doby, než vy to prostě vyřešíte. Děkujeme.

Ing. Novák: Dovolím si, než to vyřešíme. Dalším je pan doktor Müller.

Pan Müller: Čekám na prezentér. Chtěl bych prezentovat zrychleně, abych vás nezdržoval, jednu takovou kauzu, která tady běží, totiž projednání žádosti. Jeden občan si požádal o informaci o výši platů a výši odměn vedoucích odborů a tajemníka úřadu městské části, a opírá se při tom o nějaké rozhodnutí nejvyššího správního soudu. Takhle nějak to vypadá. Je to prosím vás v roce 2014, čili rok a čtvrt zpátky. Tohle je podání žádosti. Potom z druhé strany od pana tajemníka přišlo odmítnutí této žádosti. Načež ovšem se do věci vložil Magistrát hl. m. Prahy jakožto rozhodčí orgán, a ten toto odmítnutí zrušil. Načež ovšem to odmítnutí znovu následovalo, to bylo opět zrušeno, znovu následovalo odmítnutí. Tady už jsme v únoru 2015. Poté občan stále pokračoval a pokračuje v žádostech, a kromě toho ještě zastupitel hl. m. Prahy Jakub Michálek také podal žádost, kde to vlastně jenom rozšířil. Žádost byla ve věci zveřejnění platů a odměn vedoucích odborů a tajemníka odmítnuta. Opět bylo podáno odvolání. Magistrát hl. m. Prahy to odmítnutí zrušil, vrátil to k projednání. Aktuální situace je taková, že bylo podáno druhé odvolání a věc se táhne, jak vidíte z té prezentace, rok a čtvrt. Měl bych dotaz, proč když nadřízený orgán, rozumím, že městské části je nadřízeným orgánem Magistrát hl. m. Prahy, tak pokud Magistrát hl. m. Prahy vydá nějaké rozhodnutí, tak proč pan tajemník na to nereaguje, resp. reaguje tímto způsobem, takže se ta věc takhle vleče. Já bych se chtěl spolu s ostatními kolegy za Koalici Vlasta připojit k této žádosti o informaci o odměnách a platech, plus o zdůvodnění odměn vedoucích odborů a tajemníka městské části za poslední tři roky, tak jak to ten občan podával na základě zákona 106 a jak se opíral o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. A zárove?? protože
vnímáme jako důležité osoby, které fungují ve veřejném prostoru, tak bychom poprosili o tutéž informaci ohledně vedoucích a ředitelů školních jídelen, CSOP a LDN. A také, prosím, ředitele Majetkové. To je všechno, děkuji.

Ing. Novák: Dalším do diskuse je pan Mgr. Mareš.

Pan Mareš: Jsem opět potřetí, je to jenom krátký dotaz ke komisí rady. Prosím jenom, aby o mně bylo hlasováno.

Ing. Novák: Jak dlouhý?

Pan Mareš: 15 vteřin.

Ing. Novák: Běda, jestli to bude delší. Nechám hlasovat. Kdo je pro? 22 pro, nikdo proti, 11 se zdrželo. Prosím, pane magistře.

Pan Mareš: Děkuji, opravdu velmi krátce. Jak tady byly vyjmenovávány ty abdikace, byly vyjmenovány i abdikace předsedů komisí rady městské části. Souvisí to s bodem, který už máme v mailových schránkách, to totiž s projednáváním rozpočtu. Velmi stručně, pan kolega Moravec náš z Vlasty to rozvede podrobněji. My máme představu, že by se ten rozpočet měl projednat v gesčních výborech a komisích. Pokud není, komise třeba výchovně vzdělávací, nemá předsedkyni v současné chvíli, a další jednání je nastaveno až 4. února, tak není možné, pokud chceme, my tedy nechceme, ale pokud by se měl dodržet ten logický řád, že by to proběhlo v gesčních komisích a výborech, tak apeluji na zbytkovou radu, aby nějakým způsobem ze svých řad jmenovala nebo zvolila předsedy komisí. To je vše.

Ing. Novák: Jak tady koukám, jedná se o tři komise. ??íkám to správně. Výchova, vzdělávání, majetek, nebytové prostory a bytová politika. Budeme to muset řešit. Jsem rád, že v diskusním příspěvku nezazněla výtka na tuto radu, protože my jsme se ještě nesešli. To je správně a budeme to muset velmi rychle řešit. Budeme se muset domluvit, jak to budeme řešit. Tam zazněl nějaký návrh? (Doporučení.) Dobře. Dalším diskutujícím je paní Richterová Olga.

Paní Richterová: Děkuji. Naváži na kolegu Mareše také s takovou prosbou, návrhem, apelem na novou radu, já jí nebudu říkat zbytková, budu jí říkat nová, a sice, nevím, zda je úplně vám všem známo, že Praha 10 dostala pokutu od Úřadu na ochranu hospodářské soutěže za to, že není profesionální. Že nezveřej??uje na profilu zadavatele smlouvy v takové podobě, v jaké je má zveřej??ovat. V podstatě je to v návaznosti na něco, na co nás už Úřad na ochranu hospodářské soutěže jednou upozornil pokutou, a to poměrně vysokou ve výši 100 tisíc Kč, která byla následně snížena na desetitisícovou. Ale i přes tuto pokutu za nezveřejnění rámcové smlouvy na stavební práce stále chybí správné zveřejnění dalších šesti smluv. A nejsou to smlouvy na žádné maličkosti. Jde o dost velkou věc. Instalace solárních soustav na objekty sociální péče a jídelny základních škol, plnění ve výši 14 700 tisíc, nebo třeba výuka angličtiny v mateřských školách za 7 800 tisíc. Rekonstrukce v CSOP Sámova 12 milionů. Také jde o revitalizaci parku Malešice za 117 mil. Kč. Celkem je to 6 veřejných zakázek, a bohužel muselo dojít až k tomu, že sdružení Oživení, které tyto věci sleduje, a městské části a obce v tomto směru upomíná, se muselo opět obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ten věc šetří. Nuže, už bylo vydáno rozhodnutí, a to poměrně nedávno v říjnu, kterým byla MČ Praha 10 opět uložena pokuta ve výši tentokrát 30 tisíc Kč. Kromě toho, že si velmi přeji, abychom se jako úřad chovali profesionálně, aby tady pan tajemník nevedl ping pong s žadateli o informace, ale ani s takto významnými věcmi, jako správně zveřej??ovat smlouvy, tak krom toho bych apelovala na to, aby tato rada se ujala věci, která je naprosto zásadní, a sice vymáhání náhrady škody po tom, kdo ji způsobil. 30 tisíc Kč, které budeme
muset zaplatit, má svou zodpovědnou osobu. Tolik můj apel, moje prosba. Děkuji.

Ing. Novák: Jestliže tomu tak je, samozřejmě viník se najít musí. Co jiného na to mám odpovědět? Já to slyším poprvé. Je to ve stenu a budeme to řešit. Dalším diskutujícím je paní Ing. Čunátová.

Paní Čunátová: Vážení zastupitelé, já jsem tady trošičku kroutila hlavou a na základě toho, že se pan Mareš smál, tak jsem se přihlásila do diskuse. Můžu vás ubezpečit, že jsme v prvé řadě byla zvolena svými voliči, mám mandát, jsem zastupitel, a nebude se mnou pajtlovat žádná politická strana, ani ta moje vlastní. Mám svůj vlastní rozum a podle toho se rozhoduji. To jenom na upřesnění k mým vyjádřením, která dávám.

Ing. Novák: To byla paní Ing. Čunátová, děkuji. A teď pan Ing. Martin Moravec.

Pan Martin Moravec: Děkuji za slovo. Vyjádřil bych se zde k materii, která není dnes bodem jednání, a je to smutné, že ani v lednu 2016 neprojednáváme rozpočet MČ Praha 10 pro rok 2016. Všichni víme, že jedním z důvodů bylo zpoždění rozpočtového procesu na Magistrátu, ale byl to jenom jeden faktor, a v žádném případě nemohl způsobit toto zpoždění. My tuto materii, velice závažnou, jednu z hlavních kompetencí, kterou jako zastupitelé městské části Praha 10 máme, budeme projednávat příští týden od pěti hodin v úterý na finančním výboru. Já bych chtěl za Koalici Vlasta vyjádřit obrovské zklamání a zděšení z toho, jakým způsobem minulá rada, teď abych se správně vyjádřil ve všech přívlastcích, tzn., ta, která byla vedena paní starostkou Kleslovou, která mimochodem má tuto kompetenci, nebo měla ve své gesci, podle mě naprosto nezvládla vedení rozpočtového procesu, já jsem na posledním jednání finančního výboru na konci roku na svoji prosbu dostal informaci o harmonogramu rozpočtového procesu, a se zděšením jsem zjistil, že většina kapitol, které rozpočet obsahuje, nebyla vůbec projednána v jednotlivých výborech a komisích. My se tady pohybujeme v takovém skutečně absurdním kafkovském začarovaném kruhu, kdy se potkáme příští týden na finančním výboru a dozvíme se, že finanční výbor je od toho, aby tu věc po formální stránce schválil. Když vznesu konkrétní gesční dotazy, dozvím se, že měly být projednány v jednotlivých gescích, ale ony tam projednány nebyly. Navíc řada položek, které ten rozpočet obsahuje, de facto nemá přiřazený žádný výbor ani komisi. Nemluvě o tom, že komise v tuto chvíli nemají vedení. Takže já bych chtěl říct, že rezignaci paní starostky Kleslové, která měla tuto gesci na starost, vnímám i jako přijmutí odpovědnosti za tento nezvládnutý rozpočtový proces, protože to je
skutečně naprosto tristní. Kapitoly, které opět měla ve své moci, jako např. kultura a všechny naše oblíbené estrády, de facto se neprojednávají vůbec nikde. Milionové částky nám tady lítají, nikdo o tom nejedná a očekává se od nás pouze, že budeme souhlasit, případně nesouhlasit. Chtěl bych apelovat ne na minulou, ani na tu přechodnou nebo jakou radu, ale na tu budoucí, která vznikne, a na nás všechny, kteří zde sedíme, abychom nastavili jinou kulturu jednání, profesionálnější do budoucna, kdy skutečně jsem se dozvěděl, že řada oblastí, velkých oblastí, jako je třeba zdravotnictví, nejenom že nebyla formálně projednána. Ona nebyla projednána fakticky vůbec. Příští týden nám přistane na výbor velká složka čísel. A my budeme hlasovat o tom, zda s tím výbor souhlasí, nebo ne. Takto, dámy a pánové, si myslím, že si voliči všech nás nepředstavují odpovědnou politiku, odpovědné vykonávání zastupitelského mandátu. Prosím všechny, kdo tomu nevěříte, abyste se na to informovali, abyste se znovu zamysleli nad tím, zda ve vašich komisích a výborech byly jednotlivé rozpočtové kapitoly projednány, abyste se zamysleli nad tím, jestli zde sedíme proto, abychom se tady chechtali o tom, jak se rozpadá koalice, jak drží nebo nedrží pohromadě hnutí ANO, a rozpočet jsme zde jaksi mlčky přecházeli. Chtěl bych v této souvislosti navrhnout jednu věc. Nedávám ji jako usnesení, spíš ke zvážení, možná ke zvážení stávající přechodné radě. Zda jakkoli jsme v určitém zpoždění, nezvážit ještě odsunutí definitivního schválení rozpočtu z toho důvodu, aby ty kapitoly byly skutečně řádně projednány ve výborech, a pokud budou mít vedení, i v komisích, protože se tak opravdu nestalo. Děkuji panu Novákovi za to, že tuto věc v rámci rady zváží.

Ing. Novák: Děkuji za příspěvek. Ptám se, pane Mgr. Sta??ku, ty komise nemůžou jednat bez předsedy? (Náš jednací řád to neumož??uje.) Nemůžou. Musejí mít předsedu. Nemůžou si nějakého zvolit ze svého středu? (Neumož??uje to jednací řád.) Dalším diskutujícím je Ing. Slavík.

Pan Slavík: Děkuji. Původně jsem se nechtěl vyjadřovat, protože z ranního setkání, u kterého jsem byl přítomen, jsem měl pocit, že má jít o bezkonfliktní zastupitelstvo. To se samozřejmě neděje, jsou tady promítány velmi vtipné prezentace, všichni členové Vlasty mě pozorují, jak na to budu reagovat, takže povede se vám to, já na to budu reagovat. Samozřejmě budu reagovat i na ty vstupy před tím, protože nevnímám, že je vše zalité sluncem, jako pan předsedající v tuto chvíli, tak já se vyjádřím ke všem věcem, které se mě trochu týkají. A prosím všechny přítomné zaměstnance a úředníky, aby mě dobře poslouchali, protože teď jste v několika příspěvcích slyšeli deklarovanou úctu k vám a k vaší práci. Doufám, že jste to dobře zavnímali, a já teď řeknu, jak budu postupovat já jako váš zaměstnavatel, který si vaší práce opravdu váží, a můžete to tady vidět z třináctileté spolupráce, kterou mezi sebou máme. Kompetence Nováka, pardon, pana Ing. Nováka jsou na webu od včerejška, pane Mareši. Hned, jak se to formálně udělalo. Tímto potvrzuji, že to je v pořádku. Co se týče dotazů paní Komrskové, ano, trvám na své odpovědi, kterou jsem vám poslal, kompetence evropských fondů mám stále já. Nejsem si vědom, že bych napsal, že tu kompetenci nemám. Pokud je to tam tak napsáno, je to překlep. Kompetenci mám já. Proto jsem si dovolil také na tu vaši otázku odpovědět, protože tím pádem se mě týkala. A já trvám na tom, že úřad kapacitně nestíhá zpracovávat náročné projekty, které nějakým způsobem zasahují do administrativy, a ti zaměstnanci je vždycky dělali v rámci, řekněme, svého volného času. Ano, někdy za to byli honorováni, pokud to ještě šlo, byli placeni v rámci manažerských týmů, což vy dobře víte, že už teď nejde. Já neumím přesvědčit někoho, kdo si tady udělá svoji práci, pak samozřejmě
ještě chvíli po práci, protože má vícepráci s administrativou, která narostla, a není to o počtu 106, jak jste správně řekla. A samozřejmě pak ho ještě nutit do toho, abychom tady pracovali na nějakém evropském projektu, a pak když se cokoli pokazí a za šest let si někdo na Magistrátu vzpomene, že nám špatně poradil, tak vy tady těm úředníkům akorát řeknete, že jsou to zločinci, nebo někdo jim to řekne, budou se tady zodpovídat, bude se každý ptát, a který úředník to podepsal a komu tady sáhneme na peníze v rámci škody. Takhle se to totiž jmenuje. Vy po těch lidech chcete práci na 300 %, ale jak přijde chyba, tak jim hned šlápnete na hlavu. A tohle ti lidé tady slyší, a já doufám, že to slyší, a jenom vám říkám, že půlka úředníků, pokud jim to práce jenom trochu umožní, kouká na to zastupitelstvo, protože je zajímá, co se tady děje a co se tady říká. A nejsou to hloupí lidi. To, co vy tady předvádíte, je klasické kolečko. Když je úspěch, tak se poplácáme po ramenou, když je problém a neúspěch, ÚOHS nás určí k nějaké pokutě, tak který pak úředník za to může? Koho tady povodíme a koho potrestáme? Takhle se to jmenuje. Ano, trvám na tom znění dopisu, prostě ten úřad nemá v tuto chvíli kapacitu, aby zvládal nějaké náročné projekty v rámci evropských fondů. Udělali jsme si kolečko, měli jsme analýzu, máme samozřejmě vytipovány různé oblasti, do kterých bychom se případně mohli přihlásit, ale já se obávám, že z kapacitních důvodů se to nepodaří. Nehledě na to, že ten formát je vždycky tak, že to schvaluje rada v nějaké fázi, ten záměr. Je to politický úkon, v té konečné fázi úředníci připraví projekt. Předloží nějaký záměr, rada schválí, a pak teprve jde kolečko podání projektů atd., atd. Jenom taková drobná připomínka. Projekt, který jste zmi??ovala, na který jsme dostali 3 miliony, to není databáze
projektů Evropské unie, ta projektová kancelář. To je databáze všech projektů, které úřad – no tak snad vím, co jsem podepisoval. Ale líbí se mi vaše přesvědčení. Možná toho víte víc než já. Občas z toho mám ten pocit. Potom ty věci k hotelu. Jenom ve stručnosti, protože se k tomu samozřejmě vyjádříme písemně. Ano, tak kontrola tam proběhla nebo probíhá, v podstatě nemáme z toho ještě výstupy. Až budeme mít výstup, samozřejmě tu informaci zastupitelstvo dostane. Já si nedovedu představit, že by tu informaci nedostalo. Co se pamatuji, mimořádný kontrolní výbor, který se tomu věnoval, byl ve středu, paní Chmelová, nebo kdy. Myslím ten výbor, kdy jste tehdy přišli s poznatky z kontroly z toho výjezdu. Byl ve středu, já jsem v pátek svolal mimořádné představenstvo a od té doby se na tom každý den dělá. Jenom dokumentace podkladů pro auditora nebo pro firmu trvala zhruba deset dní, protože jsme skoro pro všechny materiály museli jet na ÚOHS a tam je kopírovat a různě je dohledávat v archivech, atd. Není pravda, že nekonáme nebo nečiníme, v podstatě se na tom dělá skoro každý den. A ano, ten výsledek kontroly není, a až bude, tak zde bude předložen, určitě. Paní Richterová, IT, ona sice nezmi??ovala mě, já jenom zmíním, co se týká mě, protože samozřejmě ona dobře ví, protože ty 106 posílá a my jí na ty 106 odpovídáme, lépe řečeno žádosti v rámci zákona 131. Byla vypsána výběrová řízení, včera proběhlo výběrové řízení na jednu pozici vedoucího oddělení a tři referentské pozice. Na posledním zastupitelstvu jsem z třech nebo čtyřech úst zaslechl, on se pan tajemník o to postará, aby to nezkolabovalo. Já se snažím, to říkám na rovinu. Myslím, že to byl pan Počarovský. Můžu vám říct radostnou zprávu, všechny ty pozice jsme včera obsadili, tzn., že budeme mít ty pozice obsazené a ti zaměstnanci na nich začnou co nejdříve
pracovat. Co se týče ostatních výběrových řízení, samozřejmě běží, běží to podle zákona o veřejných zakázkách, to jsou smlouvy nebo výběrová řízení na tzv. smlouvy … (jedno slovo nesrozumitelné), abychom mohli vůbec některé softwary provozovat, nebo lépe řečeno, my je můžeme provozovat, ale kdyby se cokoli pokazilo, abychom měli zajištěný servis. Jsou to takové základní věci, jako je vedení účetnictví atd., bez kterého si úplně nedovedu představit chod města dál. Potom se dostanu k těm 106, k tomu vtipnému videu nebo vtipné prezentaci. Za sebe říkám, toto je složitá právní problematika, je tam nejednoznačný právní výklad, ti, kdo operují rozsudkem Nejvyššího správního soudu, v pořádku, tak já vám můžu říci jiné rozhodnutí, kdy nejvyšší státní zástupkyně Bradáčová zveřejnila platy a dostala od Úřadu na ochranu osobních údajů pokutu, protože se neztotožnil s výkladem Nejvyššího správního soudu. Tzn., že je nejednotný právní výklad. Některé instituce státní správy toto rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v podstatě rozporují a neberou ho vážně. Pro mě v této situaci je primární Ústavní soud, protože se bavíme o ústavních právech, ne o právech vznikajících z nějakých zákonů. Právo na informaci je ústavní právo, a stejně tak právo na ochranu soukromí nebo ochranu osobnosti. De facto my provádíme tzv. test proporcionality, což je test veřejného zájmu, velmi zjednodušeně řečeno, a z našeho pohledu v rámci tohoto provedení převládlo právo na soukromí před právem na informaci. A toto mj. ani Ústavní soud nevyloučil několikrát. To, že tady bylo zmíněno, že mi Magistrát vrací rozhodnutí a já nekonám podle toho, co mi píše, to je taky trochu sporné, protože Magistrát mi ani jedno rozhodnutí nevrátil, abych vydal platy. Všechna rozhodnutí jsou, že mi vrátil rozhodnutí k novému projednání. To, prosím vás,
je ale něco úplně jiného. A my jsme vždycky nějakou právní argumentací nějakým způsobem oponovali tomu rozhodnutí. Co se týče porovnání práv, omlouvám se, ale ocituji z Listiny základních práv a svobod. Čl. 10 odst. 1, týká se to každého z vás, ale jako občanů, to není nic, že se to týká jenom úředníků. To se týká každého občana v této zemi. Odst. 1, každý má právo, aby byla zachována jeho důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. Odst. 2, každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Odst. 3, právo na informaci sebeurčení. V podstatě to nejdůležitější. Každý má právo na ochranu před neoprávněným zveřej??ováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. Tolik nejvyšší právní dokument v této zemi, Základní listina práv a svobod. Mám od všech zaměstnanců, kterých se ty 106 týkaly, mám napsáno, že si nepřejí, abych zveřej??oval jejich platy a jejich odměny. Od všech to mám písemně, v rámci těch správních rozhodnutí to mám vždycky doloženo znova a mám k této problematice několik šanonů dokumentace a uznávám, je to svým způsobem ping pong, ale já tvrdím, že naše právní stanovisko je správné. Vyzvala mě k tomu odborová organizace. Já vím, že to vás nemusí zajímat jako zastupitele, ale já zde vystupuji jako zaměstnavatel, na rozdíl vás všech ostatních včetně případného starosty. Já jsem zaměstnavatel, nikdo jiný, a já se zodpovídám zaměstnancům a v rámci jednání s odborovou organizací musím držet nějaké dohody, nebo reagovat na jejich potřeby a postřehy. To je naprosto standardní proces. To je další poznámka k tomuto. Co se týče lidského hlediska, vy si opravdu myslíte, že je dobré, aby ve čtyřistahlavé organizaci každý věděl, kdo kolik bere? A kolik bral odměn? Opravdu si myslíte, že to je dobré z hlediska řízení a managementu?
Dovedete si to představit? Já jsem deset let podnikal. Dovedete si to představit ve svých firmách, nebo tam, kde pracujete? Že budete vědět, kolik bere váš podřízený, nadřízený, nebo váš podřízený bude vědět, kolik berete vy? A že tu práci, kterou za vás udělal on, tak jste tu odměnu za něj dostali vy, protože jste vedoucí? Dovedete si to představit? Z hlediska řízení? Já si to tedy představit nedovedu, ale absolutně. Vylučuji to, že to bude fungovat. Ty kolektivy se vám rozpadnou, pracovní týmy se rozpadnout, a to nevyřešíte nijak, žádným stanovením nějakého přesného řádu nebo tak. Vždycky je to individuální věc a vždycky musíte přistupovat k zaměstnanci individuálně. Podle toho, jak pracuje, jaký je, jaké má zájmy, jaké má priority. Prostě tak to je. Aspo?? já to tak vnímám. Možná jsem špatný zaměstnavatel, ale to necháme na posouzení někoho jiného. A pravděpodobně to může být jedna z věcí, které bude nová koalice vyjednávat. Jsem na to připravený. Slyším pořád jenom: tajemník, tajemník, tajemník. To je absurdní. Dělám tady ankety spokojenosti občanů. To je jediné, co mě zajímá. Úřad má průměrnou známku 1,1. Dostáváme za posledních 12 let ceny po celé republice, a pak tady jenom slyším na každou věc tajemník a opíráte se o takovouto věc. Tak to těm lidem řekněte. Sedí tady v sále. Tak jim řekněte, pane vedoucí, nevím, majetkoprávního, sdělte mi svůj plat a svoji odměnu. Dejte mi to právo, abych to mohl žádat. Já se omluvám, pane Mareši, že koukám na vás, ale já tam nevidím, odkud to vzešlo. Z lidského hlediska to považuji za vyloučené. Ano, jsou to veřejné prostředky. Měly by být podrobeny nějaké veřejné kontrole, a já tvrdím. Veřejná kontrola v tomto smyslu probíhá v rámci rozpočtu, kdy schvalujete mzdový limit a limit zaměstnanců. Není vůbec problém si spočítat průměrnou mzdu, případně průměrné odměny. Vy
samozřejmě v rámci toho, že to jsou tabulkové platy, kde víte přesně, kde já mám limit, odkud kam můžu jít v rámci daných tříd, případně stup??ů. Tam není jiný prostor něco vymyslet. A dobře, pokud se tedy o tom tady bavíme, tak já jsem si nechal spočítat, abyste měli představu, jestli to tady je špatné, nebo to není špatné, nebo je to výborné, a každý by se sem měl přihlásit, tak průměrný čistý plat, počítám, prosím vás, na čisté, protože hrubý plat je k ničemu. Čistý plat je to, co ti lidé donesou domů a z čeho žijí. Tak průměrný čistý plat na úřadě je 21 tisíc na hlavu. Čistý plat. Průměrná roční odměna na hlavu je 23 tisíc. Takže jeden plat navíc. V podstatě zrušili nám kdysi dávno třinácté platy, od té doby se snažím držet zhruba průměrnou odměnu na úrovni 13. platu. A aby nebylo podezření a abych ochránil své podřízené, abyste si nemysleli, že celé tohle martyrium si dávám proto, abych nemusel říct, kolik beru já, nebo kolik mám odměnu já, tak vážení: Můj čistý plat je 48 tisíc a moje odměna za lo??ský rok, a pak samozřejmě jsem schopen dodat všechny odměny od roku 2002, jestli potřebujete, byla čistého 62 tisíc. Děkuji.

Ing. Novák: Děkuji panu tajemníkovi. Já si pana tajemníka velice vážím, tak proto nebudu nijak komentovat to, co o mně říkal. Ale chci ubezpečit, Martine, tebe a všechny přítomné, že dnešní den skutečně, ale skutečně nevidím tak, že vše je zalité sluncem. Jestli to ten dojem budí, tak to je v pořádku, ale není to tak. Další s technickou paní doktorka Richterová.

Paní Richterová: Dvě naprosto kratičká zpřesnění. Já jsem pouze žádala o to, aby se o IT informovalo. Je to závažná věc, je potřeba o ní informovat. Tímto děkuji za zřízení malého i interního IT oddělení. To je to, co jsme si od začátku přáli. A druhá věc. Velice zdůraz??uji opět směrem ke všem úředníkům úřadu, nejde o to, aby se plošně znaly všechny platy řadových zaměstnanců. Nikoli. O co jde v těchto žádostech, a o co šlo v soudních sporech, např. ve Zlíně teď také, občan vyhrál soudní spor a bylo mu přiznáno vysoké zadostiučinění. Jde o platy vedoucích, těch, kteří mají vysoké rozhodovací pravomoci, a to je obrovský rozdíl. Ne plošně, ale vybraní vedoucí. Děkuji

Ing. Novák: Dobře. Ještě se bude vyjadřovat paní Mgr. Cabrnochová. Ta část, týkající se úřadu, vnímám to, že byla zodpovězena. Další technická pan Mgr. Mareš.

Pan Mareš: Já také ve smyslu jednacího řádu zareaguji na pana tajemníka Slavíka. Vy v tom elánu, s kterým jste nám tady odpovídal, trochu jste zapomněl, že by to mělo mít právě ty meze, na které upozornila paní kolegyni Richterová, trochu ty žádosti posouváte někam do absurdna a pak to s takovým velkým elánem, který – mám pro to pochopení, popíráte, ale my nic takového nechceme. Můžu zopakovat opravdu, co paní kolegyně řekla. Opravdu, když tady řeknete, vy se dotýkáte práce těch, kteří tady sedí – nikoli. My jsme velice spokojení s prací úředníků. To je minutová reakce na: Vy se dotýkáte práce těch – to je reakce na výrok pana tajemníka Slavíka. My máme velmi dobré zkušenosti v hodnoceních – mám pět vteřin. V těch hodnoceních bychom dávali stejné známky. Děkuji.

Ing. Novák: Dobře. Držme se těch technických. Co má být technická, je jasně řečeno v jednacím řádu. Technické nám zmizely, to je dobře, a teď do řádné diskuse se hlásí paní doktorka Jirásková.

Paní Jirásková: Děkuji. Ona už se ta diskuse posunula někam jinam. Já jsem jenom chtěla reagovat na rozpočtovou kapitolu, že není pravda, že zdravotní a sociální výbor nemá rozpočet. Zatím ho nemáme probraný, ale v pondělí ráno máme mimořádný výbor. Ale uznávám, že jsme ho dělali mimořádně a dělali jsme ho narychlo, protože ty termíny jsou skutečně dost šibeniční. To přiznávám. Protože ten finanční výbor už je v úterý, tak jsme se snažili se do toho vejít. Děkuji.

Ing. Novák: Já také. Technicky pan Ing. Martin Moravec.

Pan Martin Moravec: Já bych jenom připomněl, ale jestli se nepletu, mimořádný výbor bude na vyžádání Koalice Vlasta. Kdyby ho Koalice Vlasta nežádala, nesvolala, tak se nekoná a žádné další komise a výbory, žádný mimořádný výbor své jednání nesvolaly. Takže ten problém to vůbec neřeší. Dobře. Tak možná jednu položku předjednáme den před tím. A jsem zvědav, v situaci, kdybyste na výboru udělali změny, tak my ty podklady, které jsme dostali pro finanční výbor, budeme mít upraveny den předem, nebo pět hodin předem? To je přece naprosto nepřijatelné, aby se tímto způsobem schvaloval rozpočet městské části.

Ing. Novák: Pane inženýre, nechci vás vůbec nějak poučovat, ale mluvím sám za sebe. Technická to byla potud, pokud jste řekl, že to bylo svoláno na žádost Koalice Vlasta. Tam potud já to vnímám technicky. Ten zbytek už byl trošku jiný o obsahu. Prosím vás, držte se těch technických. Další technická paní Mgr. Cabrnochová.

Paní Cabrnochová: Děkuji, pane místostarosto. Chtěla jsem poprosit, abychom opravdu ty technické nezneužívali. Máte možnost se přihlásit do diskuse. Děkuji.

Ing. Novák: Také děkuji. Další technická pan Ing. Martin Moravec.

Pan Martin Moravec: Já jsem zastupitel první funkční období, třeba poslední, kdo ví, ale mě by zajímalo, tak tady proboha někdo vystupte, někdo odpovědný, schopný, zkušený, a vysvětlete nám, co přesně je technická, ale i faktická poznámka. Tady se s tím žongluje. Jednou, když se vám to hodí, říká se, to nebyla technická, podruhé se na faktickou zase odvoláváme, příště zapomeneme. Prosím, to byla faktická poznámka, spojená s technickou.

Ing. Novák: Jasně. Já jsem to četl v jednacím řádu, protože jsem se pečlivě připravoval na dnešní zastupitelstvo. Poprosím, tam je to opravdu přesně stanovené, paní Peštovou z návrhového výboru, ať to přečte.

Paní Peštová: Za technickou poznámku se považuje procedurální návrh, týkající se způsobu projednávání některého bodu pořadu, nebo upozornění na porušení jednacího řádu, nebo právního předpisu. Za faktickou poznámku se považuje rychlé zpřesnění faktu nebo oprava výroku řečníka. Nelze v nich však uplat??ovat věcná stanoviska k projednávané otázce.

Ing. Novák: Další paní Bc Komrsková.

Paní Komrsková: Mám tam třetí, ale je to druhý příspěvek, pane místostarosto. Nemusí se hlasovat, já jsem neměla tři. Nevím, proč je tam trojka.

Ing. Novák: Kolikátý, paní bakalářko?

Paní Komrsková: Tak nechme hlasovat. Já jsem chtěla jenom něco upřesnit, ale nemusím, když je v tom takový problém.

Ing. Novák: To není žádný problém, to je jenom technická. Dva, tři, to je jednoduché. Ale přesto dobře, budeme hlasovat. Kdo je pro, aby paní bakalářka vystoupila se svým třetím příspěvkem v tomto bodě? Je to těsné. 20 pro, nikdo proti, zdrželi se 4. Doufám, že tam nebude za chvíli technická. Dalším do diskuse je paní doktorka Kleslová.

Paní Kleslová: Já jsem byla přihlášená, ještě než mluvil pan tajemník, takže můj příspěvek už nemá smysl, abych opakovala celý. Chtěla bych mu poděkovat za to, co tady řekl, protože já jsem ve svém příspěvku chtěla poděkovat všem úředníkům, protože se opravdu chovali profesionálně, včas a byli tu mnohdy nad rámec své pracovní doby i v sobotu a vykonávali to, co bylo potřeba. Trošku mě jenom překvapilo, že chcete platy po úřednících, kteří mají vysoké rozhodovací pravomoci. Já tedy nevím, jestli tady některý úředník rozhoduje o nějakých opravdu vysokých částkách a má vysoké rozhodovací pravomoci. Pane tajemníku, děkuji, a vám, úředníci, všem také jménem klubu ANO. Děkuji.

Ing. Novák: Další do diskuse je paní Ing. Čunátová.

Paní Čunátová: Já bych bývala už nediskutovala, ale vzhledem k tomu, že jste tady zmínili kontrolní výbor v souvislosti s Horským hotelem, jenom bych chtěla připomenout, že v září lo??ského roku na základě předložení materiálu paní Komrskovou jsme více méně společně s paní Chmelovou iniciovala to, že jsme požádali jet na Horský hotel, abychom zjistili skutečnosti, které tam byly uvedené. Bylo to z toho důvodu, aby se nepouštěly zbytečné další fámy. Nic jiného. Byla z toho vypracovaná zpráva, byly z toho zjištěny i některé nepřesnosti. Samozřejmě že celou záležitost, když dovolíte, jsem přeposlala s dotazem na Ústavní soud přímo panu doktorovi Rychetskému, včetně pravomocí, které má kontrolní výbor, do kterých částí v rámci akciových společností možnost vstupovat. Bylo mi řečeno, že pokud bylo podané trestní oznámení v nějaké součinnosti s některými kauzami, kontrolnímu výboru nedoporučují vstupovat až do vyřešení tohoto orgánu. Není to tím, že by byl kontrolní výbor liknavý, ale do té doby, než dostaneme nějaké vyjádření od tohoto státního orgánu, nejsem ochotna do dalších jednání vstupovat. Samozřejmě čekám i na písemné vyjádření od Ústavního soudu. To jenom pro informaci.

Ing. Novák: Dalším přihlášeným do diskuse je pan doktor Müller.

Pan Müller: Děkuji za slovo. Já jenom, pane tajemníku, bych krátce reagoval na to, co jste říkal. Já jsem se, když jsem zmi??oval rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, tak jsem se tam opíral mj. o to, co 16. prosince lo??ského roku Magistrát napsal v tom vrácení. Je tam uvedeno: Z výše uvedených důvodů vyplývá, že žádost byla odmítnuta v rozporu se zákonem. Jedná se o jednoznačně poskytnutelné informace atd. Je možné, že si to třeba špatně vykládám, ale předpokládám, že Magistrát hl. m. Prahy je nadřízeným orgánem městské části, tak z toho jsem usuzoval, že tímto vás Magistrát vyzývá, abyste jednali tím způsobem, jak z toho vyplývá. Ale možná si to vysvětluji špatně. Děkuji.

Ing. Novák: Technická pan Ing. Slavík.

Pan Slavík: Magistrát jakožto nadřízený orgán mi dokonce může uložit, abych tu informaci poskytl, a to nikdy neudělal.

Ing. Novák: Další do diskuse paní Chmelová.

Paní Chmelová: Děkuji. Chtěla bych navázat na paní Čunátovou jako předsedkyni kontrolního výboru a chtěla bych uvést podrobnosti. Za prvé jsem přesvědčená, že kontrolní výbor liknavý je, a já jako členka kontrolního výboru nejsem spokojena s její prací předsedkyně, a řeknu proč. Za prvé, zpráva z Horského hotelu kontrolním výborem nebyla doteď odsouhlasena. Kontrolní výbor je neustále posouván, již dva termíny byly posunuty. Poslední kontrolní výbor nebyl dokončen, byl přerušen tím, že zástupci hnutí ANO a ČSSD z kontrolního výboru při projednávání právě zápisu z kontrolního dne Horského hotelu odešli. Tím způsobili kontrolní výbor neusnášeníschopný, a my jsme ten zápis o kontrole Horského hotelu nikdy neodsouhlasili. Na mé výzvy na svolání kontrolního výboru paní předsedkyně reagovala tím, že není důvod ho dále svolávat, protože již rada požádala orgány majetkové o kontrolu Horského hotelu. Mně jako člence kontrolního výboru tohoto zastupitelstva to prostě nestačí. Dále bych chtěla říct, že informaci o tom, že kontrolní výbor by se dál již neměl zabývat kontrolou Horského hotelu z důvodu, že na to byla podána trestní oznámení, pokud vím, tak Koalice Vlasty, tak tuto informaci nám předsedkyně kontrolního výboru do dnešního dne nesdělila. To bylo zpřesnění z mé strany. Děkuji.

Ing. Novák: Ještě paní Chmelová něco dodat? Můžete, ještě máte, ještě můžete něco dodat určitě.

Paní Chmelová: Děkuji. Byla bych ráda, chtěla jsem apelovat na všechny zastupitele, výbor je kontrolní výbor tohoto zastupitelstva, a já bych chtěla, abyste zvážili, jak předsedkyně kontrolního výboru, a jsem schopna toto všechno doložit, prostě včera měl být kontrolní výbor, opět byl přeložen. Zvažte o tom, jak je obsazen kontrolní výbor tohoto zastupitelstva a zda vám vyhovuje, jak funguje. Já s ním tedy spokojená nejsem a budu o tom mluvit podrobně v bodě Různé, protože jste nebyli jako zastupitelé informováni o výsledku té kontroly, takže já vás s ní potom tady seznámím. Děkuji.

Ing. Novák: Technicky paní Ing. Čunátová.

Paní Čunátová: Chci jenom říci, že tam byly uvedeny některé nepřesnosti. Jediná přesnost je, že skutečně kontrolní výbor zastupitelstva nebyl úkolem kontroly Horského hotelu pověřen. To je všechno.

Ing. Novák: Tohle byla opravdu technická. A posledním do diskuse pan Doc. David.

Pan David: Chýlíme se ke konci v tomto bodě. Dovolte, abych využil této cesty a poděkoval všem svým spolupracovníkům z majetkoprávního odboru, i ostatním pracovníkům našeho úřadu za více než roční spolupráci. Opravdu mne to obohatilo. Dál, všichni mí předřečníci říkali, nebo většina z nich, já jsem také nechtěl původně vystoupit, ale vzhledem ke všem těm předchozím politickým provoláním mi dovolte, vážení zastupitelé, abych jménem svým, ale i jménem celého klubu ANO 2011 poděkoval za odpovědný přístup na tomto Zastupitelstvu a za možnost nadále ovliv??ovat prostřednictvím naší členky Ing. Lešenarové chod nové rady městské části Prahy 10. Děkuji. To je bez toho chechtání, to myslím vážně.

Ing. Novák: To byl poslední diskusní příspěvek v bodě Dotazy a informace členů zastupitelstva. Paní magistra mi zcela správně připomíná svoji reakci na diskusní příspěvky.

Paní Cabrnochová: Děkuji, pane místostarosto. Já ve stručnosti zodpovím dotazy, které tady padly. Na část jich již odpověděl pan tajemník, a tomu děkuji. Informace k IT. Chtěla jsem vám ji říct v bodě Různé, protože se to všechno rozbíhá, tak proto nebyla písemná informace. O tom, že jakkoli úřad spolupracoval s firmou Relsie v roce 2011, jsem nevěděla. Co se týká IT služeb od 1. 1. 2016 na tomto úřadě, převzali jsme si od společnosti O2 vše. V současně době dobíhají některá výběrová řízení na podporu jednotlivých softwarů, bez kterých by chod úřadu nemohl probíhat. Budou se vyhodnocovat. Dále jsou zaznamenávány požadavky našich úředníků na helpdesku, tak aby se mohly vypořádávat. Včera proběhla výběrová řízení na obsazení IT oddělení. Dále SMS zprávy jsou vyřešeny dodatkem k mobilním službám a call centrum přešlo nově pod infocentrum. To jsou ve stručnosti informace k IT. Dále se pak kolega Šnajdr ptal na modré parkovací zóny. Ten dopis byl obsáhlá. Více méně modré zóny, které byly zavedeny na různých městských částech v minulosti, považujeme jako neefektivní a nevýhodný systém, protože byly v převažující míře a nebyly úplně dostatečné pro např. návštěvy či živnostníky a podobně. Proto tento systém na Praze 10 v minulosti nebyl podporován. Navíc byla provedena studie Pernerovou univerzitou v Pardubicích, ze které vzešlo, že naši obyvatelé zhruba půl napůl chtějí a nechtějí parkovací zóny v tomto směru. Magistrát hl. m. Prahy v současné době razí nový model, který se jeví spravedlivější vůči různým uživatelům parkovacích míst. My jsme se snažili získat podrobné informace, tak abychom tento systém mohli posoudit a zodpovědně vyhodnotit, zdali ho chceme, nebo nechceme. V současné době probíhají přípravy na to, aby byl spuštěn pilotní provoz tohoto nového systému. Veškeré věci okolo
parkování se projednávají také v dopravním výboru s panem kolegou Nepevným, který předsedá tomuto výboru. Na tom spolupracujeme. Máme shodu na tom, že necháme vypracovat studii, abychom mohli jednoznačně posoudit, jaké dopady by to mělo pro naši městskou část. Chtěli bychom s tím seznámit obyvatele naší městské části, aby se k tomu mohli vyjádřit, a pak udělat závazné rozhodnutí, protože zavedení parkovací zóny je rozhodnutí, které je nevratné, takže ho chceme mít pořádně prodiskutované uvnitř tady v rámci úřadu, a také s obyvateli městské části. Děkuji.

Ing. Novák: Také děkuji. Já musím vytknout něco panu Mgr. Marešovi, protože mě neupozornil na to kafe, na ten čaj. To je opravdu zásadní. Úplně jsem na to zapomněl. Ptám se, kdo chce nějaké kafe a čaj, ať zvedne ruku. (diskuse v sále) 29 Podání ZMČ

Ing. Novák: Na adresu zastupitelstva došla tři podání, a to za prvé paní Greinerové s žádostí o uzavření nájemní smlouvy k bytu na Kubánském náměstí, za druhé dopis SVJ Krupská ve věci prodeje územního celku 234 ve Strašnicích, a za poslední podání paní Mgr. Novákové, týkající se nemovitostí a stavu chodníků v Roztocké ulici. Tato všechna tři podání byla pracovní cestou postoupena k vyřízení v pracovním pořádku odborům. Tolik bod číslo 29. Jsme v bodě 30 Různé Otevírám bod různé. První se hlásí paní doktorka Lukovičová.

Paní Lukovičová: Děkuji za slovo. Svým příspěvkem bych ráda v aktuální době a na aktuálním místě, kterým je zasedání zastupitelstva MČ, zaujala stanovisko, zaujala stanovisko k dezinformacím, které se objevují v souvislosti s rezignací paní doktorky Kleslové na pozici starostky MČ Praha 10. Kdo, kde a za jakým účelem tyto dezinformace šíří, si vyhodnoťte sami. Není mým záměrem hodnotit působení paní doktorky Kleslové ve funkci starostky MČ Praha 10. S reálnými výsledky práce se může seznámit každý občan a jsou shrnuty v prohlášení zastupitelského klubu ANO 2011. Rovněž není mým záměrem obhajovat paní doktorku Kleslovou před urážkami na cti, neboť jako erudovaná právnička se sama rozhodne, zda svého práva na ochranu osobnosti uplatní právní cestou, či nikoli. Cítím však za svou povinnost jako zastupitelky městské části Prahy 10 reagovat na lživé informace, týkající se mlžení ohledně výstavby nové radnice a dlouhodobého neřešení problematiky IT služeb. Cituji z článku, zveřejněného na www.idnes.cz dne 12. 1. 2016 v 11.10. Chci vás ubezpečit, že rezignace paní doktorky Kleslové a dalších tří radních za hnutí ANO se nezrodilo ze dne na den nebo v důsledku e-mailu, rozeslaného paní zastupitelkou Chmelovou všem zastupitelům s výzvou k podpoře na odvolání starostky Prahy 10, jak je v citovaném článku prezentováno. Rozsahem plnění koaliční dohody se zastupitelský klub ANO zabýval po celý lo??ský rok na každém svém zasedání a kroky svých koaličních partnerů pečlivě vyhodnocoval. A teď několik poznámek k tzv. mlžení ohledně výstavby nové radnice. Záměr výstavby nové radnice, přesně řečeno koncepční návrhy ohledně možné výstavby nové radnice, nebo rekonstrukce stávající, byla předmětem jednání zastupitelstva v lo??ském roce, a ty to informace jsou veřejně dostupné.
A to nejen pro zastupitele, ale pro všechny občany na webových stránkách úřadu městské části. K tzv. dlouhodobému neřešení problematiky IT služeb taktéž odkazuji na zápisy z jednání zastupitelstev městské části v lo??ském roce, včetně mimořádného zasedání zastupitelstva v říjnu 2015. Na jedné straně tyto veřejně dostupné dokumenty obsahují i zápisy z jednání finančního výboru a komise majetkové a nebytových prostor, který se této problematice na několika zasedáních věnoval, a to zdůraz??uji, za aktivní účasti opozičních zastupitelů, jejich odborných konzultantů včetně účastni odborné i laické veřejnosti. Na druhou stranu je proto zcela skandální a nepřípustné přenášet kompetenci, svěřenou paní radní Mgr. Cabrnochové na bývalou starostku paní doktorku Kleslovou. Rovněž pokládám za nepřípustné, aby zastupitel veřejně sděloval zavádějící a lživé informace, poškozující činnost nejen samotného zastupitelstva, ale i s tím spojenou poctivou práci desítky zaměstnanců městské části Prahy 10, jenom proto, že není schopen své myšlenky, byť i kritické, konstruktivně formulovat. Děkuji vám za pozornost.

Ing. Novák: Děkuji. Další přihlášenou do diskuse je paní Chmelová.

Paní Chmelová: Byli jsme domluveni, že mám prezentaci. Prosím o vynulování časomíry. Ve svém předchozím příspěvku jako členka kontrolního výboru jsem opravdu nespokojená s tím, jak kontrolní výbor funguje za poslední dva měsíce. Jak již zaznělo, 5. 11. proběhla kontrola Horského hotelu, a vzhledem k tomu, že kontrolní výbor byl přerušen a do dnešního dne nebyl svolán, tak jsem se rozhodla, že vás chci informovat se základními věcmi, které jsme na horském hotelu za Koalici Vlasta našli. Musím říct, že když jsem přijela do Horského hotelu, tak první, co mě skutečně zaujalo, byla obrovská nehospodárnost investic na každém kousku, kde jsem se rozhlédla. ??eknu jenom příklad. Představte si, na svahu tam leží plastika za 75 tisíc Kč. Dole vidíte vybavení v sauně pro děti, posezení, sto stálo přes 100 tisíc ty dřevěné kousky. Jakási houpačka, vinylové tapety za 24 tisíc, které se nenašly, televize, které se nenašly, krbová vložka za 70 tisíc, která se nenašla, apod. To jenom můj první dojem, když jsem přijela na horský hotel. To nejzávažnější zjištění, které jsme měli na Horském hotelu, se týkalo zakázek elektroinstalace, o tom ještě promluví můj kolega Karel Duchek. Co zaujalo mě, je otázka bezpečnosti Horského hotelu. My jsme jako členové kontrolního výboru dostali v podkladech revizní zprávy k elektru, kde bylo uvedeno 15 závad. Např. vyjmou šest nefunkčních hromosvodů, a upozor??uji, že ty hromosvody byly nefunkční v době, kdy je tzv. bouřkové období. Sami dobře víte, co to znamená, na horách blesk, a že je dost časté, kdy vyhoří nějaká chata. Na místě jsem se přímo dotazovala ředitele majetkové pana Urbana, zda tyto závady byly odstraněny. On nebyl schopen na to odpovědět, nebyl schopen nám předložit žádné doklady. A musím ještě upozornit, že rekonstrukce byla ukončena v roce 2014 v září a do dnešního dne
nám nebyly předloženy revizní zprávy, na základě kterých Horský hotel fungoval asi do dubna 2015. K tomuto vůbec nemám. Jenom se ptám, jak byl ten horský hotel provozován, zda skutečně nějaké revize byly. Nicméně co lze dovodit, pokud máme revizní zprávu z roku 2015, která má 15 závad, tak já se domnívám, že ty závady byly i v roce 2014, a budu ráda, když na to pan ředitel tady bude reagovat. Na základě těchto skutečností nám pan ředitel v prosinci předložil revizní zprávu, která byla datována v srpnu, o které mi nejdřív říkal, že vůbec neví, jestli to bylo odstraněno, a my tady můžeme dokázat, že některé závady jsme viděli ještě v listopadu. Mám opravdu pochybnosti o správnosti té revizní zprávy. Můžu říct úplně zásadní věc. Např. v druhém patře jsou velmi blízko zásuvky k umyvadlům. To ta zpráva ani neřešila. Můžete si to potom přečíst, v čem ty rozpory jsou. Za mě je velká otázka toho, jak funguje bezpečnost na Horském hotelu. Pokoj 24, o tom se tady mluvilo. Já jsem našla v rekonstrukci, že byla na hotelu instalována vířivá vana. Když jsem se pana správce před svědky všech členů kontrolního výboru zeptala, kde ta vířivá vana je, tak mi řekl, že neví, že tam žádná není. Že vůbec neví, o jakém pokoji mluvím. Takže když jsem řekla, že vím a mám informace, o jakém pokoji se baví, tak si najednou vzpomněl a říkal, jo aha, vy myslíte tenhle pokoj. Tak jsme se tam šli jako členové kontrolního výboru podívat a můžete se podívat, jak to v tom pokoji vypadá. Když jsem se ptala i za přítomnosti ředitele majetkové, co je to za pokoj, tak mi správce odpověděl, že to je pokoj pro návštěvy z MČ Praha 10. Třeba jako jste vy. Když jsem žádala knihu návštěv, když jsem žádala, jak je to zasmluvnění ve smlouvě, nic takového nebylo. A pan ředitel nám před celým kontrolním výborem potvrdil, že to skutečně není
zasmluvněno, že to dá do pořádku. Dodneška nemám žádné informace. Pro porovnání, jenom abyste viděli, v čem bydlí děti, a jak vypadá hotel pro návštěvy z Prahy 10. Takhle vypadají pokoje, takhle vypadá koupelna a takhle vypadá toaleta. Děti a návštěvy z Prahy 10. Musím říct, že mě opravdu šokovalo, že vedle horského hotelu je chata Sport, kterou pronajímáme panu Zemánkovi za 10 tisíc měsíčně. Rekonstrukce proběhla v hodnotě 12 milionů. Dle našeho názoru to absolutně neodpovídá ekonomické návratnosti v souladu s výší pořízení té rekonstrukce, pořízení vůbec té chaty a její rekonstrukce. Můžete se podívat, jak vypadají ty pokoje, a já se ptám, proč je tam za statisíce zařízeno gastrem kuchy?? takhle malé chaty. Z mého pohledu by se jednoznačně zastupitelstvo mělo zabývat tím, jestli skutečně se nám vyplácí pronajímat chatu za deset tisíc měsíčně, jestli bychom toto neměli vůbec přehodnotit. Shrnutí: Jak už jsem tady říkala, velmi mě překvapilo, když se udělala ta kontrola, že paní Čunátová na dalším zasedání jako předsedkyně kontrolního výboru nám začala tvrdit, že vlastně nešlo o oficiální kontrolu, že to je jenom nějaká informace, a vlastně jak jsem říkala, doteď se táhne odsouhlasení toho zápisu. Zápis z té kontroly nebyl odsouhlasen, kontrolní výbor byl již dvakrát přeložen a pevně doufám, že bude i po tomto zastupitelstvu. Důvod, proč vám to tady říkám, je právě ten, že se to na kontrolním výboru nedořešilo. A proto bych vás chtěla požádat a na příště chci připravit usnesení, kdy my jako zastupitelé zaúkolujeme radu, aby právě pověřila kontrolní výbor další kontrolou na Horském hotelu, protože tak jak o tom bude mluvit Karel Duchek, co on zjistil za závady v zakázkách, elektroinstalacích, tak si myslím, že vás to nemůže nechat chladnými. Děkuji.

Ing. Novák: Dalším přihlášeným do diskuse je pan Ing. Duchek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *