Stenozáznam ze zastupitelstva:

1. díl začal

2. díl právě čtete

3. díl následuje

4. díl pokračuje

5. díl je závěrečný

Pan Mareš: Poprosili bychom říct, co nám hrozí. Když už advokátní kancelář Felix tak mluví.

Pan Ekstein: To, co jsem zmi??oval. Ale je pravda, že může mít jiný právník jiný názor. Já to nezpochyb??uji. Jenom tady tlumočím, že názor externí právní kanceláře, s kterou dlouhodobě spolupracujeme, je takový, jaký jsem tady tlumočil. Tím neříkám, že nemůže být jiný právní názor, a případně třeba soud by zase ještě rozhodl jinak. Já sděluji, jaký právní názor zastáváme my společně s našimi externími právníky.

Pan Mareš: Co nám hrozí? To byla otázka.

Ing. Novák: Technicky paní Ing. Čunátová.

Paní Čunátová: Dovolím si znovu vznést dotaz. Je možné prodat jednotlivým vlastníkům bytových jednotek jednotlivé části pod barákem, tak jak náleží k jednotlivým výměrům? Můžeme vypustit ten jeden byt z toho? Já se ptám. Mně bylo řečeno, že ano.

Ing. Novák: Pan doktor Choděra se hlásí do diskuse.

Pan Choděra: Pokud je tady dlužníkem ten člověk, který má už dneska byt a chce nabýt podíl na společných pozemcích, potom se domnívám, že my mu to prodat můžeme. To není náš problém, ale jemu hrozí, že to zaplatí nám a přijde exekutor a bude mu prodávat jak byt, tak i pozemek pod tím. Pro toho exekutora to bude lepší, protože byt i s podílem na společných pozemcích bude mít větší cenu, a on za to může dostat víc. Ale není to problém náš, protože my jsme to prodali, a co se dá dělat dál?

Pan Ekstein: Jestli bych mohl reagovat na dotaz paní Čunátové. Omlouvám se. Samozřejmě to, na co se ptala, by bylo možné, ale znamenalo by to změnit zásady, které teď aktuálně upravují to, jakým způsobem prodáváme pozemky. Ale nevylučuji to. Jenom ta otázka je na mě příliš konkrétní. Musel bych se nad tím zamyslet, jak by to mohlo fungovat, ale samozřejmě nevylučuji tu možnost. Ale současně platné zásady to v tuto chvíli neumož??ují.

Ing. Novák: Dalším do diskuse je paní doktorka Richterová.

Paní Richterová: Já bych ráda zdůraznila, že skutečně jde jenom o to, abychom my prodali pozemek, který už roky nabízíme SVJ, a problém, jak tady řekl pan doktor Choděra a jak řekli i jiní, problém s panem neplatičem si už bude řešit SVJ samo. V okamžiku, kdy my nepřijdeme o peníze, přece nehrozí obci žádná škoda. Pokud se mýlím, prosím, vyvraťte mi to. Ale hrozí nám jako obci nějaká finanční újma? Já ji tam nevidím.

Pan Ekstein: Finanční újma nám určitě nehrozí. My se pouze obáváme toho, aby nebyl zpochybněn prodej s ohledem na tuto právní vadu, ale neříkám, že by ve finále zpochybněn byl. Já nechci presumovat, co se stane. My pouze upozor??ujeme na to, že máme tuto výhradu. Ale je čistě na zastupitelstvu, jak se rozhodne v této konkrétní věci. A bohužel prodej jednotlivým spoluvlastníkům podle současně platných zásad není v tuto chvíli možný.

Ing. Novák: Dalším přihlášeným je paní Ing. Komrsková. Paní bakalářka, pardon.

Paní Komrsková: Dobrý den. Já také nejsem inženýrka, předbíháte. Děkuji. Každopádně já bych poprosila pana Mgr. Eksteina, jestli by nám mohl říct jeho právní názor. Externí firma, myslím si, že nebere úplnou zodpovědnost za to, jak my se tady rozhodujeme. To je naše rozhodnutí, samozřejmě, ale mě zajímá jeho názor. On prostě tu situaci zná, dlouhodobě ji sleduje, minimálně s tou externí firmou musel nějakým způsobem komunikovat, tak prosím o jeho vlastní právní názor. Děkuji.

Pan Ekstein: Samozřejmě se ztotož??uji se stanoviskem té externí advokátní kanceláře. Proto jsme i navrhovali Radě a komisi nesouhlasné stanovisko do doby, než se tento problém vyřeší. To je i můj názor.

Ing. Novák: Dalším do diskuse je pan doktor Müller.

Pan Müller: Děkuji. Nejsem právník, ale nicméně z toho, co tady poslouchám, mi přijde, že pokud bychom vzali ten přístup, že nemůžeme prodat něco někomu, kdo je v exekuci, tak pekař, který tomuto člověku prodá rohlík, tak by mu ho nemohl prodat, protože by byl potom popotahován za to. Když tak mě opravte, samozřejmě, já jsem doktor něčeho úplně jiného, ale předpokládám, že na tom prodeji není nic špatného. Děkuji.

Ing. Novák: Děkuji. Technická Kateřina Peštová.

Paní Peštová: Jenom technicky. Člověk, který je v exekuci, bude mít peníze na koupi tohoto podílu? Pan Ekstein: To opravdu nevím, to byste se museli zeptat jeho.

Ing. Novák: Dobře. Dalším přihlášeným do diskuse je pan doktor Choděra.

Pan Choděra: My to prodat můžeme, ale je otázka, jestli nám to dotyčný zaplatí, jestli bude mít peníze, protože by mu mohl exekutor sebrat ten podíl na pozemku, a on by žádné prostředky neměl, a zůstala by tady naše pohledávka vůči němu. Tohle nebezpečí nám teoreticky hrozí, a to záleží na jeho majetkových poměrech, jak je na tom, jestli k úhradě jeho dluhů bude stačit prodej něčeho jiného, nebo jiný způsob vymáhání dluhu, anebo jestli půjde vymáhat, nebo jestli už je tak zadlužený, že mu nic nezbude.

Ing. Novák: Děkuji. Technická paní Chmelová.

Paní Chmelová: Já bych vás, pane předsedající, chtěla poprosit. Zavnímala jsem, že pan ******* by chtěl znovu vystoupit a okomentovat tyto otázky, jestli byste mohl nechat hlasovat znovu o jeho vystoupení. Děkuji.

Ing. Novák: Ano, určitě. Ale ještě byla přihlášena paní doktorka Jirásková do diskuse.

Paní Jirásková: Dobré dopoledne. Já jsem se jenom chtěla zeptat pana Mgr. Eksteina, kolik lidí už jsme před tím kvůli těm zásadám z podobného důvodu odmítli, to za prvé. A za druhé se mi nelíbí, jestli je to první případ, abychom hned měnili zásady. Buď si uděláme nějaké zásady a trošku se podle nich řídíme, anebo je při každém případu budeme nějakým způsobem měnit. To se mi principiálně nelíbí. Jinak mně ta paní (? jméno nesrozumitelné) také volala. Osobně bych řekla, že to je pozemek, o který nemůže mít nikdo jiný zájem, než oni, a pokud by to jenom trošku šlo, tak bych také souhlasila, abychom jim to co nejdřív prodali. Ale jak říkám, s takovými změnami zásad u prvního případu by se mi to nelíbilo. Děkuji.

Ing. Novák: Také děkuji. Do diskuse se chce znovu zapojit pan *******. Nechám hlasovat o tom, jestli mu to umožníme. Kdo je pro? 32 pro, nikdo proti, 3 se zdrželi. Poprosím pana *******.

Pan *******: Ještě jednou děkuji. Chtěl bych trochu osvětlit situaci ohledně našeho dlužníka. Pán je totální neplatič. Nájem nezaplatil dva roky, ale jelikož jsme společenství vlastníků jednotek, ani ho nemáme kromě právní cesty, která je neskutečně zdlouhavá, z něj nějakým způsobem dostat. A jak tady, nevím kdo konkrétně, mluvil o tom, že by vám to nezaplatil, přece nepředpokládáte, že ten mechanismus placení bude tak, že bude každý člen extra platit. Jsme právnická osoba SVJ a celou částku vám zaplatíme naráz. Zbývajících 77 vlastníků to za toho jednoho zaplatí. Je to náš problém. Pán nám dluží 130 tisíc na nájemném a také s tím nic neuděláme. Děkuji.

Ing. Novák: Také děkuji. Dalším do diskuse je paní doktorka Jirásková.

Paní Jirásková: Nechtěla jsem, ale když už jsem, tak jenom, už bychom je neměli víc trestat, už jsou chudáci potrestaní tím občanem neplatičem dost.

Ing. Novák: Děkuji. Pan magistr.

Pan Ekstein: Já jenom bych ještě doplnil, na co se ptala paní doktorka Jirásková. Bohužel je to první případ, kdy jsme se s touto problematikou setkali. Nemáme zatím v jiných SVJ jiného člověka, postiženého exekucí, tudíž je to první případ tohoto typu. A zárove?? úplně jasně souhlasím i s tím, že ty pozemky nebudeme samozřejmě prodávat nikdy nikomu jinému, než společenství vlastníků, protože k nim mají předkupní právo, a

Paní Peštová: Budeme hlasovat o návrhu usnesení k bodu číslo 15 k návrhu na poskytnutí mimořádného příspěvku Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10 na rekonstrukci pochozích teras stavebně propojených s objektem ÚMČ Praha 10. Návrh usnesení je beze změn.

Ing. Novák: Děkuji. Budeme hlasovat. Pro? Proti? Zdržel se? 34 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi, návrh byl přijat. Děkuji. Bod číslo 16 Návrh na úpravu závazného limitu stanoveného Léčebně dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., v rozpočtu pro rok 2015. Poprosím pana ředitele, aby se ujal slova.

Pan Ptáček: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, personální situace v LDN Vršovice je od roku 2012 stabilizovaná, pouze v lo??ském roce se nám dostalo do dlouhodobé pracovní neschopnosti pět zaměstnanců, které jsme museli nahradit. Tím se formálně navýšily počty zaměstnanců, a proto prosím o změnu závazného limitu, tzn., maximálního přepočteného počtu zaměstnanců z 84 na 87. Žádné finanční náklady tím nevznikly, tzn., ostatní finanční limity není potřeba navyšovat. Děkuji.

Ing. Novák: Já děkuji panu řediteli. LDN, protože to je moje kompetence, nám pracuje dlouhodobě výborně, můžu to tak říct, v červených číslech, pracovně řečeno. To není přesný účetní popis, protože je to příspěvková organizace, ale je v červených číslech přiměřeně. Otevírám diskusi k tomu. Nikoho nevidím, končím diskusi, poprosím návrhový výbor. Pane řediteli, vy si můžete už jít sednout.

Paní Peštová: Budeme hlasovat o návrhu usnesení k bodu 16 k návrhu na úpravu závazného limitu stanoveného Léčebně dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., v rozpočtu pro rok 2015. Návrh usnesení je beze změn.

Ing. Novák: Děkuji, budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 35 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Dalším bodem je 17 Návrh záměru na restrukturalizaci údržby veřejné zeleně a zabezpečení čistoty veřejných prostor na území městské části Praha 10 a její zefektivnění. Poprosím pana bakaláře. Po konzultaci s panem bakalářem, v předkládací zprávě je drobný nedostatek, který se teď snažíme odstranit. Ten nedostatek spočívá v tom, a teď bych poprosil pana Mgr. Janů, aby přišel a zdůvodnil nám to. Ještě před tím pan Mgr. Mareš technická.

Pan Mareš: Z kanceláře nám předávají materiál, jestli je možné dvě mnuty počkat, abychom mohli sledovat text.

Ing. Novák: Určitě. Také jsem se to dozvěděl před dvěma minutami, ale to tak je, to je život. Prostě aparát zaměstnanců jeden a 100 %, ale chyby se nám tam vloudí. Čili samozřejmě počkáme. Vyhlašuji tedy přestávku a počkáme na to, až pan magistr řekne, že už můžeme pokračovat. 10 minut. 5 minut. (Jednání přerušeno 12.00 – 12.14 hodin.)

Ing. Novák: Vážené kolegyně, vážení kolegové, poprosím vás, abyste zaujali svá místa. Zeptám se pana magistra, jestli byla dostatečně dlouhá pauza. Ano, děkuji. Mezi tím ještě technicky vám chci říct příjemnou právu, pro někoho možná, kdo nedrží dietu, za hodinu budeme mít občerstvení ve vedlejší místnosti. Bude pak možnost se i občerstvit. Vůbec nebudu říkat, kdo mě o to požádal. Poprosím pana Mgr. Janů, jestli nám může jít zdůvodnit změnu.

Pan Janů: Dobrý den, dámy a pánové, na předposlední straně důvodové zprávy je doplněna dole jedna věta, je vytučněná, že všechny zakázky, týkající se restrukturalizace zeleně, budou zadány v otevřených řízeních podle zákona o veřejných zakázkách, a tyto zakázky budou před vyhlášením předloženy zastupitelstvu ke schválení odůvodnění. V případě těch dvou větších je to povinnost ze zákona, v případě té menší, tak aby byla zachována kontinuita s předchozími materiály.

Ing. Novák: Děkuji. V podstatě to kopírujete tu dohodu, kterou jsme uzavřeli na poradě předsedů klubů. Je to tak? Paní Chmelová? Ano. Čili tím ten požadavek, tím ta dohoda je splněna. Teď už poprosím pana Bc. Pecánka odborně.

<%ZZ40_heureka_knihovny%>

Pan Pecánek: Dobrý den ještě jednou. MČ má aktuálně uzavřeno několik smluv na údržbu veřejné zeleně, dětských hřišť atd. Já popíšu, jaké máme v současnosti uzavřené smlouvy. Městská část má dlouhodobě od roku 2005 uzavřeny velkoobjemové mandátní smlouvy na údržbu veřejné zeleně a úklid chodníků. Jsou to tři smlouvy, vždycky je tam dělení na oblast Vršovice, pracovně nazýváno Vršovice, Záběhlice, Malešice. Pak máme uzavřeny tři smlouvy na údržby dětských hřišť, také systémem mandátních smluv. Pak je uzavřena samostatná smlouva na údržbu Malešického parku a samostatná smlouva na zajišťování zimní schůdnosti. V tomto materiálu je navrhováno, provést určitou restrukturalizaci té údržby. Navrhováno je oddělit, samostatně nechat údržbu zeleně a samostatně úklidy veřejných prostranství, tzn., chodníků, samostatně nechat dětská hřiště. Jediná z aktuálně platných smluv, která není navrhována k přesoutěžení, je údržba Malešického parku, protože byla soutěžena nedávno a jsou tam poměrně příznivé ceny za realizaci údržby. Teď bych se zastavil k důvodům, proč je návrh na zadání tohoto záměru ke schválení zastupitelstvu. Zmi??oval jsem to zejména u mandátních smluv na údržbu zeleně. MČ si ověřovala platnosti smluv v rámci hl. m. Prahy, co se týká údržby zeleně, potažmo úklidu chodníků, a jedná se vlastně o jednu z nejstarších smluv. My se domníváme, že přesoutěžením by se městská část mohla pravděpodobně dostat k příznivějším finančním podmínkám, to je jeden z důvodů. Dalším z důvodů je samozřejmě za dobu platnosti smluv, zejména k údržbě zeleně. Došlo k určitému vývoji v rámci údržby zeleně, v určitých technologiích, prostě systému, jak tu zele?? udržovat, a my bychom rádi v tomto výběrovém řízení ty nové trendy v údržbě zeleně do toho zahrnuli. Zárove?? na
základě různých dotahů, připomínek občanů, by jisté četnosti údržby zeleně i úklidu chodníků bylo potřeba změnit, kdy někdy je třeba zvýšit četnost sekání travnatých ploch, kdy občané toto třeba velmi bedlivě sledují. Naopak oblast úklidu veřejných prostranství pomocí motorizovaných čtyřkolek je asi dneska momentálně naddimenzovaná a bylo by vhodnější tam udělat určitou úsporu. Ale budou tam řešeny další, možná desítky dalších věcí, které dneska ty smlouvy neobsahují, a bylo by je potřeba vyřešit. Ing. Novák: Děkuji panu bakaláři. Otevírám diskusi. Hlásí se pan Ing. Maršálek.

Pan Maršálek: Dobrý den. Měl bych jednu věc. Co postrádám v materiálech, ať v předchozím, nebo v tom doplněném, že tam nejsou ta usnesení Rady, která byla už z 18. listopadu, potažmo z 1. 12., a uvítal bych, aby, než ty materiály půjdou do zastupitelstva, aby byly projednány v příslušných výborech, jelikož se jedná o nemalé finanční prostředky.

Ing. Novák: Děkuji. Já se také ptám, proč u těchto materiálů nejsou přiložena usnesení rady? Není to povinná součást toho? Tak samozřejmě příště by bylo dobré tam ta usnesení dát. To je základní věc. Dalším diskutujícím je pan Ing. Šnajdr.

Pan Šnajdr: Dobrý den, dámy a pánové, já bych chtěl navázat na pana Bc. Pecánka, resp. se ho zeptat. ??ekl, že se mu zdá, že údržba pomocí čtyřkolek je naddimenzovaná. Já bych se chtěl zeptat, jestli odstra??ování psích výkalů pomocí čtyřkolek zůstane v rozsahu, jako je dneska. Jsem obyvatel Vršovic, a ten stav před zavedením čtyřkolek na úklid výkalů byl úplně zoufalý, speciálně ulice Moskevská, ulice Na spojce, přilehlé ulice, tam se v podstatě bez nebezpečí nedalo vůbec chodit. Děkuji.

Pan Pecánek: Já s vámi do jisté míry samozřejmě souhlasím. Tato služby případně, samozřejmě to bude určitý návrh pro vás pro zastupitele. Malinko zareaguji samozřejmě, až bude konkrétnější návrh, pokud to tedy bude schváleno, ten bude projednáván v příslušném výboru životního prostředí. A teď k těm čtyřkolkám. Tam došlo k snížení přibližně o třetinu až polovinu. My máme zase svoje zkušenosti, že některé lokality už dneska nejsou tak zatížené. Ono to možná opticky tak nevypadá, ale mezi těmi občany povědomost o potřebě úklidu těch psích exkrementů se postupně zvyšuje, takže jsou samozřejmě určité lokality, kde je to stále problém. Bohužel ta lokalita, kterou jste zmínil, tak trvalejším problémem je, ale rozhodně by se ta služba úplně nezrušila, byla by jenom optimalizovaná na ty oblasti, které to nejvíc potřebují.

Ing. Novák: Dalším přihlášeným do diskuse je pan Mgr. Mareš.

Pan Mareš: Krátký dotaz na pana Pecánka, jestli je jiná alternativa k stejnému problému, tedy používající vodu bez čtyřkolek atd., z jiných měst, jestli máte nějaké povědomí. Ale podrobně prosím až kolegovi Maršálkovi ve výboru. Pan Pecánek: Alternativ je několik. Samozřejmě veškeré ulice nejdou čistit klasicky strojově, ani ty čtyřkolky ve všech místech neprojedou kvůli šířkovým poměrům. Samozřejmě ti, co uklízejí ulice ručně, tak to samozřejmě případně i zametou, když narazí na exkrementy. Existují vysavače jiného charakteru, kdy to není čtyřkolka. Je to užší stroj nebo určitý mechanismus, kdy je to méně prostorově výrazné, ale vlastně bez nějakého mechanického odstranění buď stroje, nebo ruční silou, se tomu nevyhneme. Myslíte odstranit exkrementy vodou, splachem? Chodníky se vyloženě splachují jenom občas, spíš kvůli psí moči. Vlastní exkrementy tuhé tím neodstraníte.

Ing. Novák: Další přihlášenou je paní doktorka Lukovičová.

Paní Lukovičová: Děkuji. Prosím odpovědět na otázku, na základě jakých kritérií a podkladů byla stanovena předpokládaná hodnota této veřejné zakázky.

Pan Pecánek: Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vycházela ze stávajících smluvních cen a dlouhodobého sledování, co nás vlastně ty jednotlivé položky údržby zeleně, úklidu chodníků atd. stojí v posledních letech.

Paní Lukovičová: V materiálu postrádám tuto informaci.

Ing. Novák: Ještě někdo se hlásí do diskuse? Nevidím nikoho. Poprosím návrhový výbor.

Paní Peštová: Budeme hlasovat o návrhu usnesení k bodu číslo 17 k návrhu záměru na restrukturalizaci údržby veřejné zeleně a zabezpečení čistoty veřejných prostor na území městské části Praha 10 a její zefektivnění. Dle vyměněné důvodové zprávy, a jenom přečtu tu přidanou větu v důvodové zprávě: Všechny tyto veřejné zakázky budou zadány v otevřeném řízení dle zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a jejich odůvodnění bude předloženo ke schválení zastupitelstvu MČ Praha 10. 

Ing. Novák: Děkuji. Budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 34 pro, nikdo proti, 1 zdržel. Děkuji. Dalším bodem je 18 Návrh na schválení Zásad pro poskytování stipendia MČ Praha 10 pro studenty zařazené do programu podpory studia dětí odcházejících z dětských domovů či obdobného zařízení nebo dětí, které prošly náhradní rodinnou péčí a jsou absolventy středních škol s maturitou Předkladatelkou je paní Ing. Lešenarová, tak ji poprosím o zprávu.

Paní Lešenarová: Děkuji za slovo. V tomto materiálu je předkládán ke schválení návrh zásad podpory studia dětí, které prošly dětským domovem nebo náhradní rodinnou péčí, a tyto zásady představují inovovaný program podpory, projekt podpory pomaturitního studia na vyšších odborných školách a na vysokých školách, ať už veřejných, nebo soukromých. Soukromých veřejných vysokých školách se sídlem na Praze. Z rozpočtu městské části bude potom přijatým studentům ke studiu hrazeno školné, příspěvek na školní pomůcky ve výši 5000, ten se zvyšuje. To školné bude limitováno 25 tisíci za semestr a vyšší odborná škola bude limitována stejnou částkou, ale za celý rok studia. Kromě stipendia budou podporováni tito studenti, přijatí do projektu, i bezplatným ubytováním ve studentském domě, kde součástí studentského domu bude příslušný odborný personál, který jim bude pomáhat a podporovat při studiu. V současnosti jsou v tomto projektu účastni čtyři studenti, a já doufám, že od zimního semestru roku 16 těch studentů v tomto projektu bude 14. Děkuji za podpory tomuto projektu a těmto zásadám.

Ing. Novák: Děkuji paní inženýrce za přednes a do diskuse se přihlásila paní doktorka MUDr. Jirásková.

Paní Jirásková: Dobré odpoledne, dámy a pánové, ráda bych vás požádala o pozornost. Byla jsem výborem pověřena, abych přednesla pozmě??ovací návrh. V písemné podobě už jsem ho dala návrhové komisi, a sice jedná se o takovou drobnou úpravu zásad. My jsme v první kole, v materiálu máte naše souhlasné stanovisko, my jsme v prvním kole, v prvním výboru, když jsme ty zásady probírali, tak jsme se spíš soustředili na takové to rozšíření portfolia, té nabídky pro studenty. Vyšší odborné školy, vysoké školy. Jak by měl vypadat příspěvek městské části jednotlivým uchazečům, atd. Méně jsme se soustředili na bod IV/D, o který nyní jde a který bychom vás chtěli požádat, zda byste byli ochotni odsouhlasit jeho vyřazení. Jde o povinnost studenta potom nějakým způsobem být – já vám to přečtu: Student, za kterého bude hrazeno školné, se zaváže bezprostředně, nejdéle však do dvou měsíců po ukončení studia, v případě potřeby městské části Praha 10 pracovat na úřadě městské části Praha 10 nebo v příspěvkových organizacích městské části po dobu nejméně tří let. Nám se celý ten projekt, nebo abych mluvila za sebe, mně se ten projekt zdá úžasný a více méně jednomyslně jsme se na tom výboru dohodli, že bychom neměli ty studenty takovou povinností zavazovat. Je to dar. Je to dar, který městská část velkoryse poskytuje lidem. Já vám tady pak přečtu, těm lidem umožníme změnu životního zaměření, a že bychom je neměli tou povinností, že bychom si neměli ten velkorysý přístup městské části kazit tím, že je budeme zavazovat nějakou povinností. Navíc doktor Ledl na výboru, který tu bohužel není, říkal, že i právně je to obtížně vymahatelné, že zaměstnance na městskou část si vybírají výběrovým řízením, pokud je mi známo. Nevím ani, jak bychom to řešili. Takže bych se velmi, velmi přimlouvala, kdybyste
byli ochotni tento jeden bod té povinnosti vypustit. A pak jsem vám chtěla pro radost, protože já jsem chtěla, aby vám to rozmnožili, a bylo mi řečeno, že vzhledem k zákonu o ochraně osobních dat to není možné, jenom vám přečíst souhrn toho, vy tam máte tabulku, ale ta není tak přehledná, co se za ta léta povedlo. Máme patnáct absolventů, z čehož jsou čtyři bakaláři, šest magistrů, a pět studuje z bakaláře na magistra v současné době. Jsou zaměstnaní: specialista logistiky, bankovní specialista, mzdová účetní, tady jeden student dostudoval vysokou školu na té finanční a správní, a nyní pokračuje na právech na Univerzitě Karlově. To jsou věci, my jsme těm lidem úplně změnili život touto nabídkou. To je prostě úžasná věc. Tady administrativní pracovnice v soukromé mateřské škole. Skutečně ten projekt je jednoznačně úspěšný, a myslím si, že na něj můžeme být pyšní, a prostě mám z toho radost, a doporučuji vypustit ten čtvrtý bod, v kapitole IV. bod D. Děkuji.

Ing. Novák: Děkuji paní MUDr. Jiráskové. Teď přijdu s technickou. Mně se zdá neslušné, když tady piju kafe a vy ho nepijete, tak se ptám členů zastupitelstva, kdo chce uvařit kafe, nebo chce čaj. Zvedněte ruku. Nikoho nevidím. Pan doktor. Co? Kafe, nebo čaj? Kafe. Čaj. Slávku, pojď to počítat. (Smích.) Paní Hájková – musíte ty ruce zvednout víc a říct, co chcete. Není to úplatek na budoucí koaliční jednání, ale je to technická, prosím vás. Klidně. Slávečku, máš to? (Kafe, kafe, čaj, a někdo chtěl kakao?) (Smích.) Děkuji. Dalším přihlášeným do diskuse je pan tajemník Slavík.

Pan Slavík: Děkuji za slovo. Chtěl bych se vyjádřit k tomuto materiálu. Trošku mě paní doktorka zaskočila, musím říct, protože o tomto návrhu z výboru slyším poprvé. Já jsem se naopak chtěl zmínit, že jsem rád, že tam tento závazek je. Teď to bude vypadat, že mám něco s výborem, ale tak to určitě není. Samozřejmě u těch zaměstnanců ta věta zní, že oni jsou povinni přijmout, řekněme, nabídku z městské části, případně jí řízených organizací. To ale vůbec nedeklaruje, že nabídka přijde, samozřejmě až po případném úspěšném výběrovém řízení. To máte pravdu, paní doktorko, nebo kdo to říkal, pan doktor Ledl na výboru. Oni by se museli zúčastnit výběrového řízení. Potom kdyby uspěli, tak by byli vyzváni, aby nastoupili případně buď na úřad, nebo do nějaké ze zřízených organizací, a pak by na základě takhle nastavených zásad měli povinnost nějakým způsobem to akceptovat. U zaměstnanců je to přece podobně, když platíme zaměstnancům vysokoškolské vzdělání, já s nimi podepisuji dohodu o navýšení kvalifikace, kde se zavazují v případě, že odejdou, že buď zaplatí ty peníze, které do nich úřad dal, anebo si odpracují ty peníze. Takže samozřejmě tu dohodu standardně všichni zaměstnanci, kteří studují vysokou školu a hradí ji městská část nebo úřad, tak toto dohodu podepsanou mají a ty peníze případně potom vracejí, anebo si naprostá většina z nich tu školu odpracuje. Já v tom problém nevidím, ale samozřejmě je to na velectěném zastupitelstvu. Já jsem chtěl spíš říct takovou radostnou událost v tom výčtu úspěchů, za které jsem já určitě rád, protože ten projekt byl občas ostřelován, že je vlastně k ničemu. Já sdílím úplně stejný názor, jako paní doktorka, a to ten, že – teď to řeknu možná hrubě, ale možná by všichni tito lidé skončili někde na šikmé ploše, protože víme,
jak se vychází z dětských domovů a do jakých podmínek, a bohužel v tomto podle mě selhává stát. Zde u těchto lidí si asi můžeme říci, že vykročili správnou nohou, a byť samozřejmě vysoká škola není zárukou skoro ničeho, ani titul, tak si myslím, že je to dobrý krok. Můžu říct, že dokonce jeden z absolventů tohoto programu od prosince pracuje zde na úřadě, prošel řádným výběrovým řízením, a jsem za to rád. Protože to byla i ta prvotní myšlenka, že v podstatě studentům jednak zaplatíme školu, umístíme je na kolejích, dáme jim peníze na pomůcky atd., ale zárove?? tam bylo to B, a to většinou, že když to půjde, a ti studenti budou schopní a budou mít zájem ještě tenkrát, můžou nastoupit klidně do případných volných pozic, kdyby uspěli ve výběrovém řízení, a třeba by se jim pořídilo bydlení. Taková byla původní myšlenka projektu, ale jinak za ten projekt jsem rád a v podstatě tady to, co zaznělo, je asi na zastupitelstvu, jestli se k tomu postaví odmítavě, nebo souhlasně. Děkuji.

Ing. Novák: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan Mgr. Mareš.

Pan Mareš: Děkuji za slovo. Trošku obsáhleji navážu na všechny předřečníky a předřečnice. Nejprve k panu tajemníkovi. Navážu na ta slova o tom, že už málem byl ten projekt odstřelen. My jsme se právě na výboru zabývali poměrně dlouhou dobu, asi třikrát jsme se k tomu vrátili, aby nebyl odstřelen, a to máte na té tabulce, vidíte ten projevený zájem, který se poměrně snižoval. Takže když jsme nad tím uvažovali, tak jsme říkali, že je potřeba rozšířit nabídku studia, aby to nebyly jenom finančně správní obory, ale opravdu i VOSŠ, i vzhledem k předpokládanému cíli, který ti budoucí absolventi mohou mít, mohou ho realisticky dosáhnout při tom svém životním kurikulu. Takže to jsme rozšířili. Obsáhle jsme tam samozřejmě řešili, aby to nebyla jenom soukromá vysoká škola, ale i veřejné, vyšší odborné a vysoké školy. A tato věc se tam dostala vlastně až po projednání radou. My jsme si jí nevšimli na výboru, kde se obsáhle řešila pohotovost, ale všimli jsme si pak na školské komisi. Paní MUDr. Jirásková říkala, je to dar. Já bych bez polemiky řekl spíš, je to nabídka a opravdu tím, že se tady zabýváme lidmi, kterým chceme ten společenský status nějakým způsobem pomoci zvednout, nemluvíme o klasickém má dáti – dal, což je nejen na úřadu, že někomu platíte, v různých dalších příspěvkových, nebo v nezisku je běžná tato smlouva, to, co říkáte, samozřejmě. A hlavně se nám to právně zdálo velice nešťastně formulované. Dávali jsme si tam příklad. Pokud ten člověk bude odpovědný, tak si může tu práci shánět už třeba rok před dokončením studia. Předběžná starost o to. Jakmile už je někde domluven, tak to IV.D říká, zapome?? na to, že jsi někde podepsal, máš povinnost přednostně jít na úřad nebo na ty příspěvkové organizace, a vzít tu práci nebo utkat se nebo účastnit se výběrového řízení na
úřadě, nebo v souvislosti s tím. Čili přiklonili jsme se a poměrně jednomyslně napříč stranami kromě tehdejších radních, kteří nějakým způsobem hlasovali, tak se zdrželi, ale více méně ty kluby, co tam byly zastoupeny, nebo zastupitelé, kteří reprezentují jednotlivé kluby, mluvili nějak ve shodě. Takže zdá se mi tohle velmi rozumné, aby se to škrtlo. Pro úplnost samozřejmě doporučuji z důvodové zprávy strana 1 předposlední odstavec, ty poslední čtyři řádky, aby se škrtly, pokud to takhle přijmeme, tak aby se to takhle dotvořilo. Děkuji za pozornost.

Ing. Novák: Také děkuji. Další přihlášenou do diskuse je kolegyně Peštová Kateřina.

Paní Peštová: Jen bych chtěla říct, co se týká komise pro výchovu a vzdělávání, tak pokud si pamatuji dobře, Zdeněk Vávra mě když tak doplní, my jsme žádali paní radní Lešenarovou, aby lépe vyspecifikovala bod D, ne aby se škrtl, protože přesně to, co řekl teď pan Mgr. Mareš, řešili jsme, jestli chápeme dobře, že po dobu tří let oni se zavazují, že kdykoli je úřad může vyzvat, anebo pouze v prvních dvou měsících, že to z toho, tak jak je to napsáno, nevychází to z toho a neříká nám, jak dlouho se musejí zavázat, že začnou pracovat pro úřad. Tohle jsme chtěli po paní radní, aby lépe specifikovala, přislíbila nám to tam. Bylo to i v usnesení. Já se trošku divím, že to je v současné podobě. A já zase na druhou stranu nevidím důvod, když my to jako úřad platíme, abychom, nechci říct, zavázat je můžeme ihned po tom, co ukončí studium. Být ti první, kteří by jim mohli nabídnout práci. Ale pokud už se dostanou do toho momentu, že nastoupí někam do práce, tak si myslím, že už zase my nemáme právo je z toho tahat a zpátky cokoli udělat.

Ing. Novák: Teď si vezmu slovo já. Je tady pan Bc. Petřík? Můžete nám jít objasnit tento problém? Co se stane? Jedna z cest, jak to řešit, je, že se to vypustí. To také jde samozřejmě.

Pan Petřík: Dobrý den, omlouvám se, nejsem na to úplně připraven. Ale v každém případě ten bod má za cíl, a smlouva k tomu by se potom teprve dopracovávala, a právníci by nám to pravděpodobně dali úplně přesně, tak ten bod má za cíl, že student v případě, že ukončí studium, tak do dvou měsíců po ukončení studia, pokud ho městská část vyzve a nabídne mu pracovní místo v příspěvkové organizaci, nebo předpokládám, že by ho vyzvala a nabízela mu nebo mu doporučila, nebo ho požádala, aby se účastnil výběrového řízení, tak pokud to městská část udělá do dvou měsíců, nebo příspěvková organizace, tak student by měl povinnost to pracovní místo přijmout. Takhle to bylo původně, jako požadavek. Když tam ten bod takhle zůstane, tímto směrem by ta smlouva byla zpracována. Pokud tam ten bod nebude, zůstává to skutečně jako nabídka studentům a podpora studentů nebo dětí z dětských domovů a náhradní rodinné péče.

Ing. Novák: Děkuji. Technicky paní Ing. Lešenarová.

Paní Lešenarová: Mám technickou k tomu, co tu řekla paní kolegyně Katka Peštová. Samozřejmě, že se to probíralo na komisi pro výchovu a vzdělávání, ale už to bylo odsouhlaseno v radě. Já už jsem tam nemohla nic specifikovat. A tak, jak to bylo odsouhlaseno v radě, se to předkládá ke schválení zastupitelstvu.

Ing. Novák: Ano, myslím, že to je jasné. Paní inženýrka samozřejmě postupuje v souladu. Další technická pan tajemník Ing. Slavík.

Pan Slavík: Děkuji, to je jenom opravdu stručná technická na paní Peštovou. To nejsou peníze úřadu. Ono se tady říká, platí to úřad. Ne. Platí to městská část. Kdyby to byla smlouva o navýšení kvalifikace, platí to úřad směrem k zaměstnancům, a právě proto, že to rozhodujete vy jako zastupitelstvo, a dobře, je to něco na bázi, dejme tomu, nějakého daru, i když já se téhle právní terminologii docela vyhýbám, protože ta má přesná pravidla, pak peníze jdou z městské části. To je jenom formalita. Děkuji.

Ing. Novák: Děkuji. Další technickou paní Bc. Komrsková.

Paní Komrsková: Jenom krátce zareaguji na pana Slavíka. Právě proto se to nedá postavit, tak jako s těmi zaměstnanci, jak jste říkal. Protože to nejsou peníze úřadu a nejsou to lidi, kteří pro vás současně pracují a zvyšujete jim kvalifikaci. Takže si myslím, že to srovnání není stejné. Každopádně ten bod, myslím si taky, že je zbytečně zavazující, a možná by se někdy zbytečně pro ně hledala nebo vytvářela nesmyslně místa. Je to také možnost. Ale za mě bych podpořila vypuštění. Děkuji.

Ing. Novák: Děkuji. Dalším do diskuse paní doktorka Richterová. Paní Richterová: Já bych ráda jenom kratičce navázala na citaci pana tajemníka, a sice že vysoká škola není zárukou téměř ničeho. O co tady totiž šlo v tom bodu? Že především vysoká škola finanční a správní byla tou jedinou školou, která měla být zárukou jejich budoucího úspěchu. Takže pokud docházelo k tzv. ostřelování, tak nešlo o projekt jako takový, ale šlo o nepřípustné zvýhod??ování jediné soukromé vysoké školy, a to i v době, kdy už i na území Prahy 10 bylo vysokých škol víc. Prosím, příště více přesnosti ze strany pana tajemníka. Děkuji.

Ing. Novák: S technickou pan Ing. Slavík.

Pan Slavík: Miluji, když mi je vkládáno do úst něco, co jsem vůbec neřekl. Já jsem se vůbec nevyjadřoval o VŠFS nebo jedné škole. To jsem vůbec ve svém komentáři, a paní kolegyně, pak si to ve stenu můžete přečíst, neřekl. Já jsem pouze se bavil o tomto bodu, který otevřela paní doktorka. Nic jiného jsem neřešil. Děkuji.

Ing. Novák: Také děkuji. Další paní Mgr. Cabrnochová.

Paní Cabrnochová: Děkuji za slovo, pane místostarosto. Hezké odpoledne, dámy a pánové, chtěla jsem moc poděkovat paní kolegyni Lešenarové, že se tomuto projektu jmenovala, protože si myslím, že je nesmírně užitečný a může poskytnout dětem z dětských domovů a z pěstounské péče jiný lepší obzor a mají lepší startovní čáru. Jsem ráda, že se právě rozšířila ta možnost studia i na veřejných vysokých školách. Myslím si, že ten závazek, který tam byl dáván, byl dáván spíš jako možnost pro ty studenty. Když to vypustíme, nic se dít nebude. Myslím si, že i méně formálním způsobem, než to bude ukotveno v nějakém smluvním vztahu, v této praxi můžeme pokračovat.

Ing. Novák: Děkuji. Pohledem na tabuli, pane magistře, ptám se, předkladatel se nemusí hlásit do diskuse, může si kdykoli vzít slovo? Takže teď paní Ing. Lešenarová.

Paní Lešenarová: Děkuji za slovo. Když to tak poslouchám, řeknu si něco osobního. Protože než bych nějakými právními nejasnostmi při podvázání povinností se zavázat pracovat pro úřad nebo když bude volné požadované místo potřebné v příspěvkové organizaci, protože třeba můj syn měl všechny podmínky pro studium a studovat nešel. A než bych zhatila a podvázala tyhle děti, které si prošly takovým životem, aby nestudovaly, tak samozřejmě jsem pro a ztotož??uji se s pozmě??ovacím návrhem paní doktorky Jiráskové, a prostě to vypustíme. Děkuji.

Ing. Novák: Také děkuji. Dávám návrh na ukončení diskuse. Budeme hlasovat ihned. Pro ukončení diskuse. Kdo je pro? 31 pro, 3 proti, zbytek se zdržel. Dalším přihlášeným do diskuse je paní MUDr. Jirásková.

Paní Jirásková: Já už jenom pár vět. Ta dobrovolnost naprosto nebrání tomu, aby nějaký dobrý student se účastnil výběrového řízení a pracoval na úřadě. To je první věc. Druhá věc, chtěla jsem paní doktorce Richterové říci, pokud jsem byla informovaná, tak v prvních fázích projektu byla jediná FŠVT, nebo jak se jmenuje, finančně správní, která byla jediná ochotná vyhovět požadavkům městské části. To za prvé. Za druhé, co jsem slyšela, přece jenom ti studenti zvlášť ze začátku, to nejsou běžní studenti z běžných rodin, nevědí si s řadou věcí rady, a ta škola tam měla nějakého speciálního poradce, který těm studentům pomáhal, atd., se trošku orientovat v problému. Takže si myslím, že to byl zřejmě důvod, proč se především ze začátku zvolila tahle škola. Nyní doba nazrála a více méně se vyřešilo, jakým způsobem by se mohly financovat jiné školy, vysoké nebo vyšší odborné školy, takže tenhle problém už se ke spokojenosti všech vyřešil. Děkuji.

Ing. Novák: Také děkuji. Dalším přihlášeným je pan doktor Müller.

Pan Müller: Děkuji. Jenom doplnění k tomu, jak pan tajemník zmínil. Nemusím si pamatovat správně, ale tady šlo o to ostřelování tohoto projektu. Bylo to o tom, tam bylo to ostřelování, opakuji, se týkalo toho, že je tady pouze jedna škola, která v rámci toho projektu může figurovat, a to se nám nelíbilo. Jsme rádi, že to je teď jinak, a zárove?? jsme rádi, že paní předkladatelka se ztotožnila s návrhem, odstranit tu problematickou pasáž. Protože vždycky se ptejme: Cui bono? Čí dobro bychom tím sledovali? A tam bychom nezískali dobro ani pro úřad, ani pro ty studenty. Děkuji.

Ing. Novák: Také děkuji. Dalším diskutujícím je pan Doc. David.

Pan David: Vzhledem k tomu, že pan tajemník řekl, že se jedná o peníze městské části. Vzhledem k tomu, že se jedná o velice citlivou záležitost, a vzhledem k tomu, že na toto téma proběhla již velká diskuse na radě, teď vidím, že se vyskytly problémy i na samotné komisi, viz vystoupení slečny Peštové, tak navrhuji člence našeho klubu, aby tento materiál stáhla a aby se celá záležitost projednala úplně detailně, pečlivě, citlivě a byla předložena na příštím zastupitelstvu. Zárove?? to dávám jako protinávrh. Je to tak? Děkuji.

Ing. Novák: Pak paní předkladatelka bude mít závěrečné slovo. Posledním diskutujícím je pan Mgr. Mareš.

Pan Mareš: Ještě se vracím k té diskusi, protože tady padá, že je to volné, že je tam nabídka, ale ono je to IV. D, a ta IV. jsou povinnosti studenta. A je tam klíčové sloveso zaváže se. Zaváže se bezprostředně. A s tímto souvisí, opakuji, to, buďme první, kdo těm lidem nabízí tu pracovní příležitost. Buďme první, kdo je doprovázejí, protože to je náš úkol. Není to totéž, co zvyšování kvalifikace zdravotní sestry, sociálního pracovníka nebo někoho jiného. Je to prostě opravdu z té šikmé plochy aby se člověk dostal na rovinu, nebo možná by i stoupal, jak je opravdu znát z toho seznamu. A jenom krátká poznámka k návrhu pana doc. Davida, určeného paní radní Lešenarové. Ten materiál byl obsáhle diskutován ve výboru zdravotně sociálním, obsáhle ze všech stran, a ta problematika gesčně spadá do toho, abychom jako výbor zastupitelstva dali kvalifikované stanovisko. Byly tam zbrklé návrhy, já se k tomu přiznám, i ode mě padly, ale potom se to uklidnilo a definovali jsme si to všechno úplně dopodrobna. To, že se to stáhne, znamená, nevím, jestli může vedoucí odboru sociálního vystoupit ještě s věcným komentářem, znamená, že se zkazí, zhatí časový plán, který s tím souvisí, protože je uzavírání přihlášek. Kdo ví, kdy bude další zastupitelstvo. Je to absolutně, myslím si, nedobrý návrh. A říkám, pokud by to, nevím, jestli to jde, pokud by to chtěla paní Ing. Lešenarová stáhnout, jako že se vyjádřila, že ne, že dokonce chce podpořit, tak jestli je možnost nějakého osvojení ze strany radních nebo ze strany zastupitelů toho návrhu. Kdyby se to chtělo definitivně stahovat a chtělo to padnout pod stůl, tak říkám, hledejme cestu, jak to nechat na tom stole. Děkuji.

Ing. Novák: Také děkuji. Jak to vnímám, paní radní se ztotožnila s návrhem paní doktorky Jiráskové. V tom formální problém není. A jestli pan Mgr. Mareš a jestli pan vedoucí Bc. Petřík může vystoupit profesionálně. Diskuse sice byla ukončena, ale pan bakalář není zastupitel.

Pan Petřík: Lze asi jenom potvrdit, co říká pan Mgr. Mareš, protože uzávěrka přijímacích zkoušek nebo podání přihlášek je 28. února. Pokud máme studenty informovat, tak jsme jen tak na hraně, a v případě, že by ten materiál neprošel, platí stávající zásady, které mluví pouze o vysoké škole finanční a správní. A podle nich bychom asi měli postupovat. Časově jsme na tom opravdu špatně. Děkuji.

Ing. Novák: Prosím ještě závěrečné slovo předkladatelky paní Ing. Lešenarové.

Paní Lešenarová: Děkuji. Jako členka klubu odpovídám svému klubu, vyzvali jste mě ke stažení. Jaroslave, ta podmínka zaměstnávání vůbec není důležitá, i když je pro dobro. (Smích a připomínky v sále.) Ne. ??ekl to Petr David. Ne. Jaroslave, neměl jsi technickou. (Smích.) Můžu si oslovit, koho chci. Mám závěrečné slovo. Oslovuji tebe.

Ing. Novák: Prosím o klid.

Paní Lešenarová: Když jsme se poznali a spolupracovali, tak jsme se sešli právě při bohulibých činnostech a podporovali jsme právě tyhle děti, které procházejí dětským domovem, anebo i tou náhradní rodinnou péčí, pokud se dají, pokud nemají takové dobré rodiče, jako jsme my. Vzhledem k tomu, aby využili budoucí studenti toho projektu, je skutečně nutné to zavčasu schválit, protože přihlášky na vysokou školu, a musejí si rozmýšlet, co dál. Je to velice vzácné, když takovéto děti bez podmínek ke studiu, jako mají naše děti, nebo měly, protože já pořád uvažuji o synovi jako o miminku, ono už je mu 35 a teď bude mít svoji rodinu. Ať mu někdo v budoucnosti, a já jsem velice ráda, aby mu řekl do očí i jeho syn: Ale tati, mě to vůbec nezajímá, tenhle obor, já nechci dělat to, co ty, a tam jsou předměty, které mě nebaví, tam je třeba matika, na té vysoké škole finanční a správní. A proto o ni taky nebyl zájem, proto ten projekt skomíral. A nestáhnu to. Vyzývám pana předsedajícího, aby o tom projektu dal hlasovat.

Ing. Novák: Děkuji. Teď poprosím návrhový výbor o předklad návrhu usnesení v podstatě v té podobě, jak ho tady přednášela paní doktorka Jirásková, protože paní Ing. Lešenarová se ztotožnila.

Paní Peštová: Vzhledem k tomu, že paní radní Lešenarová se ztotožnila s návrhem paní doktorky Jiráskové, bude vypuštěn bod IV. D v příloze číslo 1 a s tímto budeme hlasovat o návrhu usnesení. Máte tam špatně datum, tak 14. 1. 2016. Návrh usnesení k bodu číslo 18 k návrhu na schválení Zásad pro poskytování stipendia MČ Praha 10 pro studenty zařazené do programu podpory studia dětí odcházejících z dětských domovů či obdobného zařízení, nebo dětí, které prošly náhradní rodinnou péčí a jsou absolventy středních škol s maturitou.

Ing. Novák: Ano. Já jenom technicky, Katko, je kouzelné, akorát jsi řekla tam, a já nevím, kde.

Paní Peštová: ??íkala jsem v příloze číslo 1. Je to příloha číslo 1 bod IV. povinnosti studenta D. Ing. Novák: Teď máme všechno jasné, můžeme hlasovat. Ještě technicky pan Ing. Pek.

Pan Pek: Myslím si, že v důvodové zprávě na první straně v odst. IV. poslední věta by měla být v souladu s přílohou 1 IV. D, tzn., že i v té důvodovce by se poslední věta měla škrtnout, jinak je to trošku zavádějící.

<%ZZ37_heureka_kosmetika%>

Ing. Novák: Návrhový výbor souhlasí, vyškrtáváme, je to takhle přípustné. Další technická byla paní Bc. Komrsková. Pan Mgr. Mareš, pardon.

Pan Mareš: Teď mám možná slovo. Vřele souhlasím s panem Ing. Pekem, říkal jsem to ve svém prvním vystoupení, že se musí totéž opravit.

Ing. Novák: Samozřejmě, děkuji. Paní Bc. Komrsková.

Paní Komrsková: Mám technickou, ale není k tomu bodu, ale k technickému zpracování materiálu. Teď jste sám, pane místostarosto, hledal, kde to je. Myslíte, že by bylo možno do příště nebo do přespříště číslovat strany? Opravdu se nám v tom potom špatně hledá. Nevím, jak je to náročné. Je to technická. Ke každému materiálu je spousta listů, a teď jsme se zasekli.

Ing. Novák: Ano, teď na sebe kýváme s panem tajemníkem. Určitě to možné je, a on se to po své personální linii bude snažit zajistit. Ještě někdo? Pan doc. David.

Pan David: Děkuji. Znovu připomínám, že toto je znovu příklad toho, že nevíme, jak ten materiál vypadá. Přesně nevíme, co chceme a nechceme. Opravdu je to citlivá záležitost. A jsou to prostředky městské části, nedáváme to my jako mecenáši, každý ze svého čistého příjmu. Dáváme to z peněz města. Pozor na to, přátelé, prosím.

Ing. Novák: Pan Ing. Richter.

Pan Richter: Dám otázku, na kterou nechce slyšet odpověď. Pane docente, není to rada, v které jste ještě vy seděl, kdo to schvaloval? Děkuji.

Ing. Novák: To mluví za vše. Teď už nám nic nebrání v tom, abychom přistoupili k hlasování. Kdo je pro? Ještě se nám někdo přihlásil? Pan Doc. David. Ano.

Pan David: Pane inženýre Richtře, já jsem v té radě seděl a ve svém příspěvku nebo ve svém vystoupení jsem řekl, že byla velká debata i na radě o tomto. Zde se ukázalo, že další debata byla na příslušné komisi, a proto by bylo dobré, abychom tady nediskutovali na zastupitelstvu, aby si to příslušné orgány znovu projely a v podstatě aby předložily čistý materiál, který tady nebudeme tvořit, a my ho odsouhlasíme. Bude to projednané, bude to projednané na klubech, bude to projednané se zástupci jednotlivých výborů, komisí, resp. na radě. Komise a na radě. A bude to v pořádku a nebudeme tady něco tvořit. Teď nevíme, bod 1, 2, 3, 4, sám předsedající neví přesně, kde se vyskytuje co pod jakým bodem. Jenom technikálie. Znovu opakuji, že jsem se na radě zdržel hlasování v tomto případě, protože to nebylo jasné.

Ing. Novák: Technická skončila, pane docente. Vyzývám vás, abyste mi nevkládal slova do úst, já už vím, kde co je. Jsem spokojený, můžu hlasovat. Další technická paní JUDr. Kleslová.

Paní Kleslová: Já jsem také chtěla reagovat na pana zastupitele Richtera, protože na radě jsme právě dali to, že by měli mít studenti, kteří nejsou z Prahy 10, jsou z celé republiky, my nemůžeme suplovat celou republiku, mít jakousi povinnost a vztah k té městské části. My jim tuto možnost dáváme, my jim chceme pomoci, my jim pomůžeme, ale chceme, aby k naší městské části měli nějaký vztah. A to myslel Ing. David, když řekl, a na radě jsme prohlasovali, že by jim v případě, že městská část bude mít potřebu, aby u nás pracovali, měla jim toto místo nabídnout a oni by ho měli na nějakou dobu přijmout, jako je to u ostatních zaměstnanců. Toto je, co měl Ing. David na mysli. A myslím si, že to je tak správné a tak to rada odhlasovala. Proto on hlasoval pro tento materiál. Hlasovali jsme v tomto složení.

Ing. Novák: Děkuji. Teď bude technicky paní Mgr. Cabrnochová. Prosím ale jenom technicky.

Paní Cabrnochová: Děkuji za slovo. Ano, bude to technické. Přimlouvám se, aby technické byly opravdu technické, a měli bychom přistoupit k hlasování a toto si ověřit v hlasování. Diskuse už proběhla. Děkuji.

Ing. Novák: Pan Mgr. Mareš. Kolik můžeme mít technických? Pan magistr druhá. Pan magistr se vzdává. Pan docent. Kolikátá je to technická? Třetí, ta už je nepřípustná. Chce pan docent, abychom o tom hlasovali, jestli může mít ještě technickou? Nechám hlasovat o tom, jestli souhlasíme s tím, aby pan docent měl ještě jednu technickou. Hlasujeme teď. 25 pro, 2 proti, 8 se zdrželo. Pan docent.

Pan David: Pro paní doktorku Kleslovou, s tím že bych rád, aby materiál obsahoval právní stanovisko o tom, zda ten závazek může být, nemůže být, atd. Děkuji.

Ing. Novák: Další technická pan Ing. Pek. Je to kolikátá? Máme to tam napsané? První. Prosím.

Pan Pek: Chtěl bych jenom slyšet upřesnění, jestli se to týká těch žadatelů, kteří mají trvalé bydliště na Praze 10, nebo jestli se to týká všech občanů EU, ČR, nebo koho vlastně.

Ing. Novák: Návrhový výbor je schopen to upřesnit? Katko. Pan Mareš technicky.

Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *