Pražský Magistrát rozdělí jednotlivým městským částem 168,5 milionu korun na rozšiřování zeleně a snižování emisí kysličníku uhličitého. To je součástí Klimatického plánu který Praha přijala…