První historickou zprávu z Prahy 10 máme od Kosmy, který ve své Kronice české píše o událostech roku 1068: „Jaromír zarazil tábor se svými příznivci před Prahou na lukách u vsi Gostivar, odkud vyslal posly své doptati se bratra svého, zdali zvolí jej za biskupa pražského a přijme-li jej v míru.“ Jaromír, bratr knížete Vratislava II., přijíždí ku Praze, aby s podporou velmožů vymohl na bratrovi právo stát se pražským biskupem. Kníže Vratislav II. se Jaromíra zalekl a vyhověl mu. I když se ten samý Vratislav II. stal prvním českým králem Vratislavem I., bál se biskupa Jaromíra ještě dalších 20 let, a proto se odstěhoval z Pražského hradu na Vyšehrad, kde založil kapitulu, která konkurovala pražskému biskupství. Zakládací listina Vyšehradské kapituly z roku 1088 uvádí, že král daruje této církevní organizaci mimo jiné Záběhlice a Vršovice, čímž nám zanechal druhou písemnou zmínku u Praze 10.   

Zakládací listina Vyšehradské kapituly z roku 1088 obsahuje zmínky o Záběhlicích a Vršovicích

1068 Kosmova kronika zmiňuje k tomuto datu ves Hostivař.

1088 Zakládací listina Vyšehradské kapituly (sama kapitula byla založena 1070) obsahuje záznam, že první český král Vratislav II. daroval kapitule mnohé vesnice, právo mýta a rozsáhlé pozemky včetně Vršovic a Záběhlic. Kapitula byla stejně bohatá, jako tehdejší biskupství a také Svatovítská kapitula.

1132 Část Hostivaře byla věnována špitálu Sázavského kláštera.

1185 Poprvé byly zmíněny Strašnice.

1362 Tvrz v Hostivaři, dnešní Toulcův dvůr, je zmíněna jako majetek Sázavského kláštera.

1420 Císař Zikmund prohrál bitvu u Vyšehradu a zárove?? husitští Pražané vyplenili vodní tvrz jeho bratra císaře Václava IV. na ostrově Hamerského rybníku v Záběhlicích.

1432 První zmínka o mlýnu Hutě na Botiči v místě dnešního Hamerského rybníku.

1448 Český král Jiří z Poděbrad podél Botiče dobyl Vyšehrad.

1556 Vršovice získal Kašpar Granovský z Granova, sekretář císaře Ferdinanda I. Ten ji prodal Trčkům z Lípy a ti byli spolu s Valdštejnem dílem povražděni, dílem v emigraci a jejich majetek byl konfiskován.

1577 Hostivař a Práče koupil nejvyšší pražský purkrabí Vilém z Rožmberka.

1648 Vesnici získali Šternberkové a po nich jejich příbuzní Paarové.

1660–1700 Vršovice měly svého prvního kantora, který byl zároveň kostelníkem.

1703 Poprvé byla zmíněna škola.

1757 Bitva u Štěrbohol skončila bez jasného výsledku.

1770 Hamerský rybník byl vybudován pro zpracování mědi v Hamrech.

1797 Vršovice koupil Jakub z Wimmerů a přikoupil Nusle, Záběhlice a několik dalších vesnic. Wimmerové zavedli moderní zemědělství, založili sady, vinice a rozvíjeli manufaktury.

1818 Založena dvojtřídní škola.

okolo 1850 S posledním aristokratem, který vlastnil Vršovice, hrabětem Buquoyem zanikla záběhlická vodní tvrz.

1858 Antonín Procházka koupil Vršovice.

1870 Valná hromada ustavila Sokol Vršovice.

1871 Železniční trať Dráha císaře Františka Josefa byla postavena přes území Vršovic.

1873 Založen podpůrný dělnický spolek Kruh.

1878 Narodil se Jindřich Waldes, zakladatel firmy Koh-i-noor.

1882 Ve Vršovicích byla postavena železniční stanice a jmenovala se Nusle. Současný název Praha-Vršovice obdržela za německého protektorátu.

1885 Vršovice byly povýšeny na městys.

1887 Založeno Obchodní grémium na pomoc zchudlým obchodníkům.

1888 Vznikla Občanská záložna.

1893 Vznikl SK Slavia, tehdy Akademický cyklistický odbor při Literárním a řečnickém spolku Slavia.

1895 Založen Spolek vzájemně se podporujících živnostníků.

1898 Elektrická tramvaj spojila Vršovice a Spálenou ulici na Novém Městě.

1902 Vršovice byly povýšeny na město a získaly městský znak.

1906 Ve Strašnicích byla zřízena železniční zastávka.

1908 Valná hromada ustavila Sokol Strašnice.

1908 První školní rok reálného gymnázia ve Vršovicích.

1908 Tramvajová trať byla prodloužena do Strašnic a k tomu postavena vozovna.

1909 Občanská záložna koupila Vršovice.

1911 Občanská záložna začala stavět vlastní budovu ve Vršovicích.

1913 Koh-i-noor začal používat značku a logo od Vojtěcha Preissinga.

1920 Založen Orel Vršovice.

1922 Vršovice, Hostivař, Záběhlice, Strašnice a Královské Vinohrady byly začleněny do Velké Prahy.

1925 První pražská autobusová linka jezdila z Čechova náměstí ve Vršovicích na náměstí U Lípy v Záběhlicích.

1930 Kostel svatého Václava ve Vršovicích byl dokončen. Husův sbor ve Vršovicích se začal stavět.

1931 Strašnické krematorium poprvé sloužilo svému smutnému účelu.

1948 Koh-i-noor byl znárodněn a muzeum zrušené.

1963 Byla napuštěna Hostivařská přehrada.

1980 Do Prahy 10 bylo přivedeno metro, které končilo na Želivského.

1990 První demokratické volby proběhly po půl století nacismu a komunismu.

1992 Obnovený Český olympijský výbor se usídlil na Vinohradech.

1993 Praha 10 se stala sídlem Svazu paraplegiků.

1994 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích byl dostavěn.

2002 Povodí Botiče postihla obrovská povodeň. Další velká voda přišla 2013.

2018 Český horolezecký svaz si zvolil za sídlo Vršovice. V roce 2018 svaz Prahu 10 opouští.

Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *