dobrovolník roku

Devět dobrovolníků převzalo ocenění od radnice Prahy 10 na Vršovického zámečku. Za svoji nadmíru záslužnou práci získali ocenění Dobrovolník roku 2019. Smyslem bylo vyjádření respektu k práci všech, kteří věnují čas, energii, znalosti a dovednosti spoluobčanům bez nároku na odměnu.

Městská část chce připomenout, že dobrovolnictví není jednorázový projev pomoci, nýbrž jedná se o činnost dlouhodobou a soustavnou. V tom spočívá jeho náročnost a mimořádná obětavost.

Každoročně jsou nominováni dobrovolníci bez ohledu na oblast svého působení, zejména ze sféry sociální, zdravotnictví, kultury, sportu, práce s dětmi a mládeží a ekologie. Laureáty ceny vybírá porota složená ze zástupců radnice, veřejnosti a úředníků.

Dobrovolníci roku 2019 v Praze 10. FOTO: Kuba Turek

Dobrovolníci roku 2019

Marie Bartáková (Svaz tělesně postižených)

Pomáhá zajišťovat rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené občany a koncerty Symfonického orchestru v Rudolfinu. Od roku 2004 vykonává funkci předsedkyně revizní komise místní organizace č. 3 na Zahradním Městě a od roku 2013 předsedá revizní komisi obvodní organizace Prahy 10 Svazu tělesně postižených.

Marie Bartáková. FOTO: Kuba Turek

Marta Křesinová (Senioři)

Organizuje jednodenní zájezdy pro seniory za památkami, zajišťování vánočních pobytů pro seniory a dobrovolnickou činnost v organizaci Senioři od roku 2001.

Marta Křesinová přebírá cenu od starostky Renaty Chmelové.

Daniel Steindler (Dobrovolnické centrum Protěž)

Pravidelně navštěvuje seniory v domovech pro seniory, setkává se s nimi v klubovně Protěž a poskytuje jim bezplatné právní poradenství.

Daniel Steindler. FOTO: Kuba Turek

Petr Brandeiský (Židovská obec v Praze)

Vede dobrovolnickou kavárnu Miriam v DSP Hagibor.

Petr Brandeiský. FOTO: Kuba Turek

Miloš Klikar (Pionýrské centrum)

Působí v 76. pionýrské skupině Janka Fábryho, podílí se na přípravě akcí a poznávacích výletů do přírody, vede sportovně-turistický oddíl a organizuje letní tábor. Plní funkce oddílového vedoucího a člena vedení pionýrské skupiny.

Miloš Klikar. FOTO: Kuba Turek

Valerie Štylerová (ČSOP Natura, quo vadis?)

Pořádá akce pro veřejnost (Den Země v Malešicích, Den s přírodou apod.) a působí jako oddílová vedoucí nejmladších dětí z družiny Medvíďat při oddílu Ginkgo z Malešic, pravidelná se účastní letního tábora a víkendových akcí.

Valerie Štylerová. FOTO: Kuba Turek

Miloš Stibůrek (Pionýrská skupina Beta)

Podílí se na přípravě akcí pro veřejnost Pionýrské skupiny Beta (Dětský den v Bukovině, Dětský den v Malešickém parku, Vršovický koláč, aj.) a pomáhá s údržbou táborové základny v Bukovině.

Miloš Stibůrek přijímá cenu od radnice Prahy 10. FOTO: Kuba Turek

Marta Veselá a Václav Veselý (Parkinson-Help)

Vykonávají funkci předsedkyně a místopředsedy Parkinson-Help klubu Praha, vedou členskou základnu, organizují akce a pobyty, výlety, zájezdy a rehabilitačních cvičení.

Marta Veselá a Václav Veselý. FOTO: Kuba Turek

Ondřej Opicakuz Turek (Mladí ochránci přírody Poutníci)

Pořádá vzdělávací akce pro širokou veřejnost a volnočasovou činnost s dětmi v oddílech dříve Tuláci Malešice a dnes Poutníci z Vršovic. Iniciátor projektu Neobyčejná klubovna ve Vršovicích (pořádání workshopů, přednášek, promítání).

Ondřej Opicakuz Turek. FOTO: Kuba Turek

Zobrazit místo Turistika na větší mapě

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Začalo udělování cen dobrovolník roku #praha10 #desitkacz #vrsovickyzamecek #vrsovice

Příspěvek sdílený Horydoly (@horydoly),Pro 3, 2019 v 3:43 PST

Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *