zdraví

O úrazovém pojištění jste možná již slyšeli. Jsou životní situace, kdy vám toto pojištění může velice pomoci a ochránit vás tak před finančními problémy spjatými s onemocněním.

Například se může jednat o situace, kdy si budete sjednávat cestovní pojištění. Při sjednání vám budou nabídnuty možnosti připojištění k cestovnímu pojištění, z nichž jedna bude právě připojištění úrazu.

Připojištění úrazu na cestách

Připojištění úrazu k cestovnímu pojištění je sjednáváno většinou krátkodobě po dobu platnosti daného cestovního pojištění. Úrazové pojištění je možné sjednat také jako připojištění k povinnému nebo havarijnímu pojištění. Někdy je také označováno jako pojištění sedadel. V tomto případě se úrazové pojištění vztahuje pouze pro případy, kdy je ublíženo na zdraví osobě nebo osobám přepravovaným v pojištěném vozidle.

Mimo tyto případy je samozřejmě možné sjednat úrazové pojištění jako samostatný produkt a využít tak veškeré jeho výhody. Úrazové pojištění jako samostatné pojištění vás chrání v případech nenadálé příhody, která vás může potkat v podobě úrazu. Úrazové pojištění vás odškodní také v případech, že z příčiny úrazu budete mít trvalé následky.

V případě, že z důvodu úrazu budete hospitalizováni v nemocničním zařízení, náleží vám podle sjednané smlouvy o úrazovém pojištění částka denního odškodného za hospitalizaci v nemocnici, dále pokud je sjednáno také denní odškodné za nutnou léčbu úrazu. V případě, že pojištěnému po úrazu zůstanou trvalé následky, bude z úrazového pojištění finančně odškodněn podle výše uvedené ve sjednané smlouvě. Další plnění, které vám může být z úrazového pojištění hrazeno, je úhrada nákladů za kosmetické operace až do výše sjednaného limitu.

Dále úrazové pojištění vyplácí obmyšlené osobě pojistnou částku v případě úmrtí pojištěného, které je způsobené úrazem.

Úrazové pojištění lze sjednat jak pro jednotlivce, tak také pro celé rodiny. Pojišťovny nabízejí možnosti plateb buď jednorázově, nebo s rozložením plateb na čtvrtletí.

Kolik stojí úrazové pojištění?

Ceny úrazového pojištění jsou přímo odvozeny od výše pojistných limitů a nastavení pojistných rizik. Například pokud budete pojištěni na smrt úrazem v částce 500 tisíc, smrt úrazem v motorovém vozidle 500 tisíc, trvalé následku způsobené úrazem s pojistným plněním ve výši 200 tisíc, invaliditu následkem úrazu do částky 200 tisíc, hospitalizace následkem úrazu s denní částkou 100 Kč. Celkem za takto nastavené úrazové pojištění zaplatíte měsíčně 182 Kč. Celkem vás tedy pojištění vyjde na šest korun denně.

V případě, že si chcete nezávazně zjistit, kolik stojí úrazové pojištění, můžete využít nabídku naší online kalkulačky úrazového pojištění. Jednoduše do kalkulačky vložíte informace o vás, jako je věk nebo rok narození, PSČ, jméno a příjmení.

Úrazové pojištění tedy ochrání vás a vaši rodinu v případě, že se z důvodu úrazu dostanete do situace, kdy nebudete moct docházet do zaměstnání a hrozí tak riziko propadu domácích financí. Díky úrazovému pojištění vám pojišťovny případný finanční propad vyrovnají podle aktuálně platné smlouvy a propad financí nebude mít tak vážný dopad. Úrazové pojištění tedy určitě stojí za zvážení a seznámení se s podmínky získání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *