Před třemi lety rozšířila Pražská linka důvěry Centra sociálních služeb Praha své služby o poskytování krizové pomoci a poradenství prostřednictvím chatu na adrese www.chat-pomoc.cz Služba se stala nedílnou součástí nabídky pomoci a podpory pro osoby, které se ocitly v náročné životní situaci nebo dokonce krizi.

„Chat je na Pražské lince důvěry klientům k dispozici již více než 3 roky. Celkový počet online kontaktů za tu dobu již překročil 5000. Mnozí klienti se přitom na pracoviště obracejí opakovaně, ať již formou chatu, nebo následně i telefonu. Počet letošních kontaktů je už nyní v září vyšší než za celý rok 2013,“ říká ředitel CSSP Tomáš Ján.

Anonymní web odstraní ostych

„Klienti oce??ují zejména bezbariérovost a anonymitu kontaktu. Nemusejí se nikam objednávat a docházet, odpadají také časté obavy a ostych v souvislosti s osobním setkáním s odborníkem. Mnohdy je tak pracovník na chatu prvním, kterému se svěří se svým problémem. Je-li třeba, tak můžeme klienty vedle poskytnutí podpory, poradenství či krizové intervence také nasměrovat na další specializovaná pracoviště,“ upřes??uje Jitka Gryga Medřická, vedoucí Pražské linky důvěry CSSP. Dodává, že vzhledem k poměrně velkému zájmu o tuto službu a k její časové náročnosti se bohužel stává, že se na mnoho klientů v průběhu omezené provozní doby nedostane.

Skladba klientů, využívajících tuto službu, je velmi pestrá. Chatová forma komunikace je přirozeně rozšířená zejména mezi adolescenty a mladšími lidmi, přístupná je však všem bez rozdílu věku, pohlaví či řešené problematiky.

„Ukázalo se, že prostřednictvím chatu lidé ještě ve větším měřítku než při telefonickém kontaktu otevírají závažná a náročná témata. Zhruba polovinu všech uskutečněných chatů tak můžeme označit jako krizové. Velmi často se setkáváme s problematikou sebepoškozování, s klienty se sebevražednými tendencemi, s oběťmi různých forem násilí či dalších traumatických událostí apod.,“ dopl??uje Gryga Medřická.

Psychiatrická léčba nebo pomoc psychologa nenahradí

Chat se osvědčil také u osob trpících různými sociálními nebo jinými fobiemi nebo u těch, kteří mohou z různého důvodu prožívat samotu či izolaci. Chatu jako prvního kontaktu mohou využít také lidé s různými formami zdravotního či smyslového postižení, pro které je mnohdy osobní návštěva odborníka spojena s nemalými obtížemi.

Na druhou stranu však kontakt prostřednictvím tohoto chatu nemůže nahrazovat dlouhodobou psychoterapii.

Služba je zcela anonymní, klient se nemusí nikam přihlašovat, pouze si zvolí svou jednorázovou přezdívku. Jeden vyškolený pracovník vždy komunikuje pouze s jedním klientem, kterému se plně věnuje. Maximální doporučená délka chatu v jednom dni je 90 minut. Pro klienta kontaktem nevznikají žádné závazky a může konverzaci kdykoli ukončit. Chatová komunikace je po skončení kontaktu na obou stranách automaticky vymazána.

Pražská linka důvěry poskytuje nonstop telefonickou krizovou pomoc, podporu a poradenství na čísle 222 580 697, e-mailové poradenství na linka.duvery@csspraha.cz a chatové poradenství na www.chat-pomoc.cz (provozní doba chatu: po, čt, so 15–21 h, út, stř 9–21 h).

<%ZZ29_heureka_fotbal%>

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *