volby-senat2014-rnacova2-nahled

ANO, prostě to zařídíme. Krnda, estébačka, estébák a my všichni z našeho hnutí. ILUSTRAČNÍ FOTO: Kuba Turek

Starostka estébačka Radmila Kleslová a její skvadra ve vedení radnice Prahy 10 si najala advokáta, aby tomuto lokálnímu zpravodajskému webu DESÍTKA.cz zatrhl tipec. Advokát Jiří Melkus žádá odstranění článku ANO, starostka Radmila Kleslová tají, co dělá s vašimi penězi a zárove?? chce, abychom nenazývali věci pravými jmény – zejména žádá, abychom neoznačovali estébačku estébačkou a spolupachatele hospodářských trestných činů v obecních firmách za spolupachatele.

To samozřejmě publisher webu odmítl.  

Čtěte dopis advokáta Jiřího Melkuse a odpověď publishera Jakuba Turka.

Vymazání článku nepřipadá ze strany DESÍTKA.cz v úvahu. Nikdy žádný článek nemažeme, protože bychom to pokládali za podvod na čtenáře. Pokud napíšeme cokoliv, co zkresluje skutečnost, nebo dokonce co není pravdivé, okamžitě k článku připojujeme upřesnění, vysvětlení a případně přidáváme omluvu. 

V případě dopisu Jiřího Melkuse jsme nic takového nezjistili, ačkoliv:

Obchodní rejstřík

tvrdí, že společnosti v majetku Prahy 10 splnily své oznamovací povinnosti. Jenže ke dnešnímu dni jsou dostupné v Obchodním rejstříku aktuální údaje o hospodářské situaci pouze u dvou společností Praha 10 Rekreace a Praha 10 Development. U dalších čtyř jsou dostupné pouze údaje za rok 2012 – jedná se o společnosti Praha 10 Majetková, Praha 10 Zdraví, Praha 10 Služby a Praha 10 Stravování.

Trestný čin

tvrdí, že nezveřejnění povinných údajů o hospodaření není trestným činem. Jenže §254 Trestního zákoníku, především odstavec 2 zná trestný čin se sazbou odnětí svobody od jednoho do osmi let, nebo peněžitým trestem. V postavení advokáta nám přijde neuvěřitelné, že Jiří Melkus toto neví.

Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění

(2) Stejně bude potrestán,

kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje v podkladech sloužících pro zápis do obchodního rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo rejstříku společenství vlastníků jednotek anebo v takových podkladech zamlčí podstatné skutečnosti,

kdo v podkladech sloužících pro vypracování znaleckého posudku, který se přikládá k návrhu na zápis do obchodního rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo rejstříku společenství vlastníků jednotek uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo v takových podkladech zamlčí podstatné údaje, nebo

kdo jiného ohrozí nebo omezí na právech tím, že bez zbytečného odkladu nepodá návrh na zápis zákonem stanoveného údaje do obchodního rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo rejstříku společenství vlastníků jednotek nebo neuloží listinu do sbírky listin, ač je k tomu podle zákona nebo smlouvy povinen.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 na cizím majetku značnou škodu.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 na cizím majetku škodu velkého rozsahu.

Nepřípustná kritika?

tvrdí, že výrazy estébačka pro starostku Radmilu Kleslovou a spolupachatelé pro všechny členy dozorčích rad společností, které nedodaly na Obchodní rejstřík povinné údaje, přesahují hranice přípustné kritiky. Jenže tyto výrazy nejsou nijakým způsobem kritické, ale neutrálně popisují stav.

Radmila Kleslová, rozená Bartheldyová pracovala v době komunismu v politické tajné policii zločineckého režimu – pro připomenutí se jednalo o 23. odbor SNB nelegální rozvědka, který byl součástí Státní bezpečnosti. Byla tedy zaměstnaná v represivní složce totalitního státu a brala za to plat. Takoví lidé se v běžné mluvě označují za estébáky. Bližší podrobnosti včetně kopií dokumentů jsme uveřejnili na DESÍTKA.cz již dříve v tomto článku: Chcete estébáka za starostu?

Členové dozorčích rad firem mají za povinnost mj. dozorovat, aby společnosti o sobě informovaly přesně podle dikce zákonů. Pokud dopustí, aby tyto společnosti o sobě neinformovaly, případně příslušným orgánům neohlásí, že je jim v tom bráněno, jsou spolupachatelé výše zmíněného trestného činu.

Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *