krymska-ruska-nahled Vycházky na téma veřejných prostranství se
konají každou sobotu před polednem. Architekt Petr Kučera tentokrát zvolil
téma Kompaktní město – Vinohrady a Vršovice. Začíná
se 27. září v 10:00 na Tylově náměstí před občerstvením KFC.

Text: IPR Praha

Foto: Mates mates@desitka.cz

Cyklus vycházek vede po vybraných veřejných prostranstvích. Na
konkrétních příkladech, ukazuje jejich podobu a fungování a také jak je
ovliv??uje nedávno vydaný Manuál tvorby veřejných prostranství a další
související dokumenty z dílny IPR Praha.

Třetí vycházka bude zaměřena na kompaktní město
19. století a jeho veřejná prostranství. Poznáme specifické rysy blokové
zástavby s jasně vymezenými ulicemi, lemovanými stromořadím a živým
městským parterem. Na Vinohradech si prohlédneme charakteristické
předzahrádky a křižovatku Americké a Záhřebské, řešenou jako pobytový
plácek se soudobým vodním prvkem, vymezený zkosenými nárožími
přilehlých bloků po vzoru Barcelony. Dále se vydáme do Vršovic, kde se
zaměříme na právě dokončovanou revitalizaci Moskevské ulice
s Vršovickým náměstím a zámečkem. Podíváme se jak nová Moskevská
vypadá, jak se na její podobě podepsal Manuál tvorby veřejných
prostranství a jak celá složitá akce probíhala. Zastavíme však rovněž
v Krymské, pozoruhodné svým svérázným komunitním životem.

Zastavení: Tylovo náměstí, Londýnská, Americká, Voroněžská,
Krymská, Moskevská a Vršovické náměstí

Další vycházky

4.10.2014 – kompaktní město 1. pol. 20. stol.

11.10.2014 – modernistické město

18.10.2014 – zahradní město

25.10.2014 – původní sídla a příměstská krajina

1.11.2014 – specifická veřejná prostranství

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *