Sněženková

Zápisy do mateřský škol, které zřizuje Praha 10., se konají 6. a 7. května.

Zápisy do základních škol, zřizovaných Prahou 10, se konají 3. a 4. dubna. Zápisy do přípravných tříd základních škol se uskuteční 6. a 7. května.

Rodičům se doporučuje využít elektronický předzápis, který je zpřístupněn měsíc před konáním zápisů na webových stránkách všech mateřských škol.

Mateřské školy nemají vymezeny školské obvody. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Základní školy mají vymezené ulice v Praze 10 podle školských obvodů konkrétních škol.

O zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost rodiče a písemného doporučení školského poradenského zařízení. Přednost mají děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Ve školním roce 2024/2025 budou v provozu přípravné třídy při základních školách:

Základní škola, Praha 10, Olešská 2222/18

Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 1381/19

Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 1980/31

Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 1035/6

Základní škola, Praha 10, U Vršovického nádraží 950/1

DESÍTKA.cz: Podívejte se na seznam základních škol v Praze 10

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *