Cíl v noci

Nová pravidla pro plakátovací plochy na nemovitostech ve vlastnictví hlavního města schválila Rada hlavního města Prahy. Nyní Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy vytipuje vhodná místa na umístění reklamních sloupů a zajistí zpracování jejich designu a odbor majetku pražského magistrátu připraví soutěž na nové provozovatele.

Pravidla pomohou zredukovat vizuální, reklamní i světelný smog, například zákazem podsvětlení a nasvětlení, definováním rozumných rozměrů plakátovacích sloupů, sjednocením jejich designu a zavedením minimální vzdálenosti mezi nimi. Zákazem umístění reklamních sloupů v průchozích koridorech, v rozhledových úhlech u křižovatek a přechodů pro chodce se zase zvýší prostupnost a bezpečnost veřejného prostoru.

„S novými pravidly přestane Prahu obtěžovat nadměrný reklamní smog, je to o významný posun. Jedná se o spoustu dílčích omezení, které ale budou mít velký dopad na estetiku a pohodlí Pražanů a návštěvníků hlavního města. V jednom z nejkrásnějších měst na světě nebyla reklama doposud řádně regulována a jsme rádi, že se postupně situace mění. Zavádíme jednotná pravidla, která budou platit pro všechny a zároveň s Institutem plánování a rozvoje Prahy nyní hledáme jednotný design plakátovacích sloupů,“ říká náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

„Až budeme mít design plakátovacího sloupu, vytipovaná místa pro jejich umístění a podklady pro soutěž na jejich provozovatele v souladu s novými pravidly, předložím radě výpověď stávajících nájemních smluv na umístění reklamních sloupů. Všechny reklamní společnosti tak dostanou stejnou příležitost ucházet se o podnikání v tomto segmentu,“ shrnuje radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

Reklamní sloupy budou mít podle nových pravidel maximální průměr 1 metr a maximální výšku 2,52 metru. Nebudou moci být umístěny na mostech, v průchozích koridorech nebo překážet výhledu na významné kulturní památky, a minimální vzdálenost mezi jednotlivými sloupy bude 150 metrů. Plakátovací panely bude možné umístit pouze na slepých štítových stěnách nebo na fasádách, které jsou v přízemí bez oken. Sloupy ani panely nebudou moci být podsvětlené nebo nasvětlené a sloužit budou pouze pro maloformátovou nízkonákladovou reklamu o maximálním formátu „A0”.

Dle přehledu z roku 2021 se na území Pražské památkové rezervace a pražských památkových zón vyskytovalo celkem 151 zařízení (z toho 36 plakátovacích panelů a 115 plakátovacích rondelů). Na majetku hlavního města Prahy na území Pražské památkové rezervace a pražských památkových zón se vyskytovalo cca 80 plakátovacích ploch (zejména plakátovacích rondelů). Od té doby nicméně došlo k významnému úbytku reklamních panelů společnosti JCDecaux v souvislosti s ukončeném dlouhodobé smlouvy na městský mobiliář.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *