Obchodní dům Květ

Další pokus o prosazení obrovského věžáku v areálu obchodního domu Květ na Zahradním Městě se odehrává v těchto dnech.

Během minulých let, kdy vládla v Praze 10 VLASTA, se zdálo, že tak zvaný Nový Květ zůstane u ledu. Jenže s návratem ODS do vedení městské části plány na stavbu zase ožily.

Dnes 19. září v 18:00 hodin si můžete poslechnout investora, co přesně s Květem zamýšlí, případně v diskusi vyjádřit své připomínky. Debata se odehraje v bývalém kasinu. Vstup je z druhé strany než supermarket Tesco, směrem ke Slunečnici.

Obchodní dům Květ
Obchodní centrum Květ a obytný dům Arnika na Zahradním Městě. FOTO: Kuba Turek

Roku 2013 se proti předimenzovanému stavebnímu záměru developera Fostys postavil spolek Bezpečný květ. Dnes vydal aktualizované shrnutí situace po deseti letech.

Prohlášení spolku Bezpečný květ k nejnovější aktivitě investora ve věci OC Květ

Většina obyvatel Zahradního města zaznamenala znovuobnovenou aktivitu investora ohledně chystané zástavby stávajícího obchodního centra Květ – buď zde na Facebooku, nebo z letáků doručených do poštovních schránek. Spolek Bezpečný květ, založený již v roce 2013 kvůli první verzi projektu nástavby OC Květ, tímto prohlášením reaguje na některé lži investora a radnice MČ Praha 10. Jistě si vzpomínáte, že v roce 2015 jsme proti tehdejšímu projektu nástavby na OC Květ (přičemž současný projekt je ještě rozsáhlejší) zorganizovali petici, pod níž se vás podepsalo více než 1200.

LŽI INVESTORA :

1. Projekt s poetickým názvem Park Nový květ není „návrhem na revitalizaci nákupního centra OC Květ“ – v rámci aktuálně projednávaného projektu se počítá se ZBOURÁNÍM stávajícího OC Květ, který má být nahrazen jedním patrem blíže nespecifikovaných obchodních prostor (tedy nikoliv nutně potraviny a drogerie, ale třeba drahé butiky) a dvěma 11 patrovými věžemi s celkem 130 byty

2. Veřejný prostor, který se investor údajně chystá zušlechtit, se nachází na pozemcích hl. m. Prahy a investor nemá k jejich použití žádný souhlas

3. Zájmem investora není zušlechťovat veřejné prostory, je to jeho povinný závazek za to, aby mu radnice povolila jeho brutálně přestřelenou stavbu

4. Ze strany investora se nejedná o žádné lidumilství, peníze na případné zušlechtění veřejných prostor nebude hradit ze svého, ale promítne je do ceny prodávaných bytů

5. Diskuse svolaná na 19.9.2023 je variací na Potěmkinovu vesnici – je pořádána jen kvůli podmínce radnice, která zavázala investora k předložení dokladu o tom, že projekt projednal s občany – investora ve skutečnosti názor občanů nezajímá; navíc z pozvánky je zřejmé, že o projektu dvou věží diskuse nemá být vůbec vedena; přesto je důležité, abyste se diskuse zúčastnili a ptali se investora na jeho skutečné úmysly

Že lže investor, se dá vcelku pochopit – chce za každou cenu prosadit svůj zájem. Horší je, že o projektu lžou i představitelé radnice Prahy 10. Logicky to pak vyvolává otázku, kterou bychom jako občané Zahradního města měli vedení Městské části Praha 10 klást – jaký k tomu mají důvod? I když co čekat od lidí, kteří si takřka nechali spadnout na hlavu vlastní radnici

ODS Zahradní Město
ODS postavila billboard na tradičním místě v parčíku Slunečnice na Zahradním Městě. Jan Pirk (senátor) a Martin Valovič (starosta). FOTO: Kuba Turek

LŽI RADNICE – vyjádření místostarosty JUDr. Pavla Šutky na FB + vyjádření starosty Ing. arch. Martina Valoviče na schůzce s Bezpečným Květem :

1. „objekt OC Květ a rozhodné pozemky jsou ve vlastnictví daného investora, ten nepotřebuje souhlas ani jinou součinnost MČ pro to, aby na místě něco postavil“ – k výstavbě obou věží investor potřebuje okolní pozemky, které jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy – ty si buď musí koupit, nebo domluvit handl s radnicí MČ P10, která požádá o jejich svěření a investorovi je „půjčí“.

2. „navrhovaný záměr je v souladu s příslušnými předpisy, územním plánem apod.“ – to není pravda, resp. by to platilo pouze za předpokladu provedení shora popsaného „triku“ s pozemky hl. m. Prahy, jejichž výměra by se započetla do nezbytných koeficientů – bez započtení těchto pozemků projekt podmínky současného územního plánu nesplňuje

3. „Výsledkem je také to, že záměr v této podobě je kvitován i ze strany IPRu“ – IPR žádné stanovisko k novému brutálně pojatému projektu nevydal, což nám IPR k našemu dotazu výslovně potvrdil

4. „investor zde nabízí, zcela nad rámec toho co je obvyklé, že na vlastní náklady zrekonstruuje přilehlá veřejná prostranství kolem OC Květ“ – opět balada o filantropovi – peníze na případné zušlechtění veřejných prostor nebude hradit ze svého, ale promítne je do ceny prodávaných bytů

5. „investor zde, v současné době opět stále ještě velmi nadstandartním způsobem, nabízí participaci veřejnosti na podobě zmíněných veřejných prostor“ – tzv. participace, kterou investor nabízí, spočívá v uskutečnění jednoho setkání, které je navíc vynucené podmínkou radnice, která podmínila svůj souhlas s projektem předložením dokladu o tom, že projekt projednal s občany;

6. pan starosta s panem místostarostou nám na schůzce dne 31.8.2023 slíbili, že vyzvou investora, aby nám dodal podklady k aktuálně řešené verzi projektu, aby mohla proběhnout kvalifikovaná diskuse – náš spolek disponuje jak architekty, tak odborníky na dopravu – radnice se ale i přes naše urgence ani neobtěžovala odpovědět, zda investora vůbec požádala a jak na to reagoval

7. na téže schůzce nám p. starosta řekl, že nový projekt nepodléhá posouzení EIA – to je vzhledem k plánovanému zbourání stávajícího objektu a brutální velikosti nového projektu zjevná nepravda

8. na téže schůzce nám p. starosta řekl, že spolek ani občané vlastnící domy v bezprostředním okolí nebudou účastníky řízení – to také není pravda

9. na téže schůzce nám p. starosta řekl, že když se projekt neuskuteční, tak OC Květ může skončit tak, že v něm bude čínská tržnice a v okolí vznikne sociální slum – to snad ani nemá smysl komentovat, to je jen taková reminiscence na jednání, které bylo na vrcholu v devadesátých letech

INFO: Nový Květ a Bezpečný Květ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *