umělá inteligence

V dnešní době jsou umělá inteligence (AI) a automatizace nedílnou součástí našich životů. Nicméně, její pokrok přináší také obavy a strach z nezaměstnanosti. V našem článku se podíváme na to, jak umělá inteligence ovlivňuje určitá povolání a zda ovlivní pracovní trh v České republice.

Vliv umělé inteligence na trh práce

Umělá inteligence změnila způsob, jakým se firmy rozhodují a spravují své výrobní procesy. Přináší do našich životů spoustu nových možností a příležitostí, ale zároveň s sebou nese i obavy z toho, jak se to projeví na trhu práce.

Jedna z obav je, že mnoho pracovních míst může být nahrazeno stroji a programy využívajícími AI. V některých odvětvích, zejména v průmyslu, už dnes dokáže AI nahrazovat manuální práci, kterou dříve vykonávali lidé.

Na druhé straně, AI výrazným způsobem zlepšuje efektivitu a produktivitu práce, což v konečném důsledku může také vést k vytvoření nových pracovních míst. AI zároveň dokáže pomoci lidem ve zvládání složitějších úkolů a zajistit, že náročnější práce budou provedeny rychleji as menší chybovostí.

Několik povolání v České republice, které mohou být nahrazeny AI

V současnosti je v České republice ohroženo několik povolání, která mají tendenci být nahrazena umělou inteligencí. Jedním z nich je například výroba dubového nábytku. Přestože je toto povolání tradiční a ručně vyrobené kusy jsou velmi cenově hodnoceny, automatizace výroby povede k její vyšší efektivitě a ke snižování cen výrobků.

Dalším povoláním, které se může stát zastaralým, jsou obchodní zástupci a prodejci. A to ve všech oblastech obchodu au různých typů výrobků. Když se už bavíme o nábytku, tak například může jít o prodejce matrací s paměťovou pěnou. Tyto matrace jsou sice považovány za jedny z nejkvalitnějších, ale jejich prodejci jsou vystaveni riziku, že budou nahrazeni chatboty a automatizovanými zákaznickými službami.

Dokonce ohrožena jsou i taková místa, na která byste vůbec nepomysleli. Jednou z těchto oblastí je i oblast erotických pomůcek. V blízké budoucnosti budou například stále oblíbenější robotické nafukovací panny, při jejichž výrobě AI hodně pomůže.

Věděli jste, že…

…v některých oblastech se umělá inteligence používá spíše pouze ke zlepšení lidského výkonu namísto jeho úplného nahrazení? Příkladem toho je medicína, kde se využívají algoritmy strojního učení pro diagnostiku a léčbu onemocnění. Podobně, v právním systému se využívají chatboty k zodpovězení často kladených otázek. Umělá inteligence se v právu také používá k vyhledávání případových právních precedentů a zákonných norem.

Naděje pro trh práce

I když je pravda, že AI nahradí některé pracovní pozice, zároveň přináší také spoustu nových možností a novou naději pro budoucí trh práce. AI totiž může pomoci vytvářet nové pracovní pozice v oblastech, které dosud neexistovaly nebo byly méně rozvinuté.

Jednou z těchto oblastí je právě práce s daty. Například může jít o takové pracovní pozice jako analytik dat, data scientist či specialista na umělou inteligenci. Zároveň půjde i o nové příležitosti pro lidi, kteří se již nyní věnují těmto oblastem.

V neposlední řadě, AI pomůže lidem zvládat složitější a náročnější úkoly. Lidé se tak budou moci více soustředit na úkoly, které vyžadují kreativitu, rozhodování a řešení problémů. A to povede k vytvoření dalších nových pracovních pozic. Například v oblastech, jako jsou řízení projektů, management a podobně.

Závěr

Vývoj umělé inteligence ovlivňuje mnoho oblastí, včetně trhu práce. Změny, které přináší, mohou mít velký vliv na to, jak budou dále fungovat některé profese. To ovšem neznamená, že umělá inteligence by měla být považována za hrozbu.

Naopak, může být nástrojem pro zlepšení efektivity a vytváření nových pracovních příležitostí. Důležité ale je, abychom byli na tyto změny připraveni a abychom se těmto změnám přizpůsobili. Lidé, kteří se dokáží přizpůsobit a rozvíjet své dovednosti, budou mít stále důležité místo na trhu práce.

umělá inteligence
Umělá inteligence? FOTO: AMI nábytek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *