Sněženková ulice sníh

Kdy a jak přichází první sníh do Prahy, sledujeme v okolí redakce DESÍTKA.cz už 18 let. Letos přišel první sníh týden po svatém Martinu. Po západu slunce 18. listopadu se začaly snášet první vločky a během noci pomalu utvořily slabou vrstvu sněhu na zemi. Sníh zůstává ležet i následující den.

Kdo je svatý Martin?

Svatý Martin se narodil roku 316 jako Martin Tourský. Jeho otec byl římský důstojník v římské provincii Horní Panonie, dnešním Maďarsku, a jeho syn následoval jeho vojenskou kariéru. Jedné chladné noci uviděl Martin na ulici polonahého žebráka, který ho žádal o almužnu. Martin neměl peníze, a tak aspoň rozpáral svůj vojenský plášť a polovinu daroval žebrákovi.

Následující noc se mu zjevil Kristus oblečený do této poloviny pláště. Pod vlivem tohoto zjevení přijal Martin na Velikonoce roku 339 křest a rozhodl se zasvětit život Bohu. Sloužil ve vojsku dalších patnáct let, až dosáhl důstojnickou hodnost a mohl armádu opustit. V roce 372 byl zvolen biskupem v Tours, ale i nadále žil jako mnich v chatrči u řeky Loiry. Na tomto místě dnes stojí opatství Marmoutier. Svatý Martin zemřel roku 397 v požehnaném věku 81 let.

Je patronem vojáků, koní, jezdců, hus a vinařů a nejčastěji bývá zobrazován na koni s půlkou pláště a žebrákem.

Záběhlice sníh
První sněhový poprašek leží v Záběhlicích. FOTO: Kuba Turek

Veselý svátek, posvícení a výroční trhy

Svátek svatého Martina patřil v historii k jednomu z nejoblíbenějších v roce. Tento den byl spojován nejen s příchodem prvního sněhu, ale také s posvícením. Čeledi končila sjednaná služba, dostávala roční plat a hledala službu pro další rok. Konaly se dobytčí a výroční trhy. Ve vinařských oblastech tento den patřil oslavě nového vína. K tomuto svátku patří dobře vykrmená husa. Podle jedné pověsti je to proto, že husy svatého Martina při kázání rušily, a proto nyní odpykávají trest na pekáči. Druhá říká, že Martin byl tak skromný, že než aby byl byl zvolen biskupem, skrýval se v kurníku, ale husy ho svým štěbetáním prozradily.

Botič Háje Chodov
Pohled přes Botič na Háje (vlevo) a Chodov (vpravo). FOTO: Kuba Turek

2021
26. listopadu

2020
3. prosince. Pořádný sníh napadl až 6. ledna 2021.

2019
12. února 2020

2018
19. listopadu

2017
4. prosince

2016
10. listopadu

2015
23. listopadu

2014
1. prosince

2013
6. listopadu

2012
27. října

2011
13. ledna 2012

2010
26. listopadu

2009
15. října

2008
21. listopadu

2006
3. listopadu

2005
19. listopadu

2004
8. listopadu

Sníh
Sníh leží v Záběhlicích. FOTO: Kuba Turek

Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *