volby

Letošní volby jsou komunální a senátní. Občané Prahy 10 volí do zastupitelstva městské části Praha 10, do zastupitelstva hlavního města Prahy a do třetiny Senátu.

Volby se konají v pátek 23. září 14-22 hodin a v sobotu 24. září 8-14 hodin.

Pokud bude vyhlášeno, tak druhé kolo senátních voleb se bude konat 30. září a 1. října.

S sebou do volební místnosti je nutné mít občanský průkaz nebo cestovní pas. Volební lístky, které jste obdrželi domů do poštovní schránky, můžete mít s sebou. Volební komise však bude mít pro vás připravenou ještě jednu sadu.

Senát

Do Senátu se volí pouze jeden senátor. Jestli získá v 1. kole nadpoloviční většinu hlasů, stává se jím ihned. Jinak postupují do 2. kola dva kandidáti s největším počtem hlasů a mezi nimi se rozhodne.

Senátory a senátorky volí pouze občané České republiky.

Hlasuje se vhozením jednoho žlutého volebního lístku do urny. Hlasovací lístek se neupravuje, nezaškrtává a ani není možné hlasovat pro více kandidátů najednou.

Praha 10

Do zastupitelstva Prahy 10 se volí 45 členů.

Zastupitele a zastupitelky volí občané České republiky, kteří mají v Praze 10 trvalý pobyt, a občané jiného členského státu Evropské unie, kteří mají trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt v Praze 10 a zároveň požádali o zápis do seznamu voličů.

Hlasuje se na jednom velkém volebním lístku třemi rovnocennými způsoby:

  • Volič označí křížkem pouze volební stranu. Pořadí kandidátky zůstává podle návrhu politické strany.
  • Volič označí křížky libovolné kandidáty bez ohledu na politické strany. Nejvýše lze označit počet kandidátů podle počtu členů zastupitelstva. V Praze 10 je to 45 lidí.
  • Volič označí křížkem volební stranu a zároveň libovolné kandidáty jakýchkoliv politických stran. Ve výsledcích se počítají označení kandidáti a do celkového počtu 45 lidí se dopočítávají členové zakřížkované strany.

POZOR! Křížkování v komunálních volbách nefunguje jako kroužkování v parlamentních volbách a nepomáhá zakřížkovaným kandidátům! Prakticky nemá smysl křížkovat jednotlivé kandidáty, protože závěrečný přepočet znamená pouze posílení pozice lídra na kandidátkách. Tento jev popsal například časopis Respekt: Jak odstranit starostu. Volby u kterých se budeme mýlit.

Hlasovací lístek bez označení křížkem nebo s více než 45 křížky je ze sčítání vyřazen

Hlavní město Praha

Do zastupitelstva se volí 65 členů.

Všechna pravidla jsou shodná s volbami do městské části. Oba označené volební lístky se vkládají do stejné obálky.

INFO: adresy volebních místností a stranické programy

Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *