nádraží železnice

Dopravní společnost RegioJet chce stavět železniční depo v Dolních Měcholupech. Odbor ochrany životního prostředí pražského Magistrátu k tomu vyžaduje přepracovat původní projekt a doplnění velkého množství údajů.

Magistrát rozhodl, že plánovaná stavba by měla významný vliv na životní prostředí a podléhá tedy posouzení podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. V odborné hantýrce se tomu říká EIA.

Ledabylá práce plánovačů

RegioJet má objasnit třináct zásadních skutečností. Důležitý je například hluk, doprava a vliv na krajinu. Toto rozhodnutí nejspíš znamená posunutí případné stavby o několik let.

„Hluková studie nepostihuje všechny zdroje hluku, které by v rámci posuzovaného záměru mohly vznikat – chybí vyhodnocení dopadu hluku, který bude vznikat při manipulací s vagóny, pojezdy lokomotivy, popojíždění vozidel a mechanismů při nakládce/vykládce, parkovacích a manipulačních plochách atd., a dále není vyhodnocen vliv vibrací. Vyhodnocení hlukové zátěže by mělo vycházet z reálně generované dopravy záměru,“ píše se v úředních dokumentech. Je to mimo jiné reakce na stížnosti městské části Dolní Měcholupy a Agentury ochrany přírody a krajiny.

Příjezd z Hostivaře

Depo s opravnami má být postaveno podél vlečky na východě průmyslové zóny v Dolních Měcholupech. Do depa by vlaky přijížděly z nádraží Hostivař. Pozemky o ploše 6 hektarů koupil RegioJet před dvěma lety. Mělo by zde pracovat 230 zaměstnanců.

INFO: EIA objekt údržby a oprav vozidel RegioJet

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *