Nízkoprahový klub Decima byl otevřen v ulici U Seřadiště 1 ve Vršovicích u Botiče. Slouží dětem a mládeži ve věku 6-19 let. Patří městské části Praha 10 a provozuje ho nejstarší mládežnická organizace na světě YMCA.

Decima je otevřena každý všední den odpoledne. Je zaměřená především na mladistvé, kteří jsou ohroženi chudobou, sociálně patologickými jevy a vyloučením ze společnosti. Proto od nich nevyžaduje vstupné, zápisné ani jiné formality. Mohou si zde zahrát hry, popovídat si s kamarády i sociálními pracovníky a účastnit se rozmanitých kroužků.

Poskytované služby

· volnočasové, vzdělávací a aktivizační činnosti

· zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

· pomoc při uplatňovaní práv a při obstarávání osobních záležitostí

· sociálně terapeutická činnost

· základním sociálním poradenství, depistážní činnosti

Principy pro všechny programy

Rovnost: Službu poskytujeme všem, kdo spadají do cílové skupiny bez ohledu na pohlaví, národnost, náboženské přesvědčení, barvu pleti, sociální status a jiné specifické charakteristiky.

Bezpečí: Vytváříme bezpečné prostředí pro poskytování služeb, ctíme práva a zájmy uživatele.

Individualita: Respektujeme individuální osobnostní a charakteristické rysy a podle toho s klienty pracujeme.

Nezávislost: Pomáháme uživatelům, aby nás nepotřebovali.

Profesionalita: Profesionální, rovný a partnerský přístup pracovníka v průběhu poskytování služby. Poskytování služby pracovníkem, který má požadované vzdělání a je dostatečně proškolen.

Následující principy platí pouze pro nízkoprahové programy

Anonymita: Uživatelé nejsou povinni pro čerpání základních služeb uvádět přesné osobní údaje.

Dostupnost: Program vytváří minimální bariéry pro čerpání služby.

Otevírací doba

Pondělí: 13:00-18:00

Úterý: 13:00-18:00

Středa: 13:00-18:00

Čtvrtek: 13:00-18:00

Pátek: 14:00-18:00 (nebo dle akce)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *