Zprávy jak ceny energií letí strmě vzhůru, čtenáři v posledních týdnech zaznamenali ve všech médiích. Odhady, o kolik spotřebitelé v budoucnu zaplatí navíc, se ale liší. Zejména v případě budoucích cen elektřiny. Někteří dodavatelé již zdražují, jiní se k tomu chystají, co nevidět.

Jistým pozitivem zdražování je to, že se díky němu můžete zbavit nevýhodné smlouvy nebo i stávajícího dodavatele, vůči němuž máte výhrady. Jaká práva máte při zdražení dodávek energií?

K uzavření nechtěné smlouvy o dodávkách elektřiny či plynu může snadno dojít během návštěvy podomního obchodníka či telefonického hovoru. Nevýhodnou smlouvu však lze sjednat i na pobočce dodavatele. Pokud si uvědomíte až s odstupem času po podpisu smlouvy, že jste se unáhlili, můžete být zaskočeni tím, že smlouvu nelze snadno ukončit. Může se stát, že ani nebudete vědět, že jste uzavřeli smlouvu na dobu určitou. A takovou smlouvu mnohdy nelze předčasně vypovědět vůbec, nebo až po zaplacení tučné smluvní pokuty v řádech i několika tisíců korun.

Ovšem existuje možnost, jak se můžete zbavit smlouvy sjednané na dobu určitou i bez placení smluvní pokuty. „Podle energetického zákona od ní lze odstoupit v případě, že dodavatel jednostranně změní podmínky smlouvy. Což zahrnuje i zvýšení neregulované části ceny,“ uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. A dále vysvětluje: „Cena elektřiny a plynu se totiž skládá z regulované části určené státem, kterou nemůže dodavatel ovlivnit, a části neregulované. Ta záleží kromě jiného nejen na marži, ale i na ceně, za kterou elektřinu a plyn jako komoditu nakoupí právě dodavatel.“

Dodavatel je povinen vás s chystaným zvýšením ceny seznámit. Může tak učinit dvojím způsobem. Pokud vás informuje individuálně, tedy podle dohody typicky dopisem, e-mailem nebo sms, a to nejpozději 30 dní přede dnem účinnosti změny, můžete od smlouvy odstoupit nejpozději desátý den před tímto datem. Přičemž i o tomto právu vás musí dodavatel informovat.

Dodavatel však ne vždy chystané zdražování oznamuje individuálně. Pokud změnu podmínek pouze vyvěsí ve své provozovně či na webových stránkách, máte právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě tří měsíců ode dne účinnosti změny. „Vyplatí se proto pravidelně kontrolovat webové stránky dodavatele elektřiny či plynu, abyste se o změně podmínek dozvěděli a případně jí využili k odstoupení od smlouvy,“ doporučuje Eduarda Hekšová.

Pokud se rozhodnete od smlouvy odstoupit z důvodu zvýšení ceny ze strany dodavatele, měli byste uzavřít novou smlouvu, která bude bezprostředně navazovat na původní, abyste se vyhnuli riziku, že se dopustíte neoprávněného odběru. Při něm totiž můžete za odebrané energií zaplatit více, než odpovídá skutečné spotřebě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *