nákladní auto

V řadě měst a obcí se stále využívá paušální platba za svoz odpadu. Mnohdy nejde o ideální řešení a mnohem ekonomičtější by bylo využívat platbu za skutečně vyprodukovaný odpad. Jeho množství se dá zjistit pomocí vážení komunálního odpadu.

Problematika plateb za komunální odpad funguje tak, že město nebo občan platí každý měsíc stejnou částku, ať vyprodukuje méně nebo více odpadu. Stává se, že některé popelnice zůstávají poloprázdné a některé naopak přetékají. Také svozové automobily v některých oblastech odjíždějí poloprázdné a jinde jsou odpadem přeplněné. Často záleží na tom, jak občané odpad třídí a tím snižují množství komunálního odpadu.

Řešením, jak zefektivnit svoz odpadu zejména po ekonomické stránce, jsou váhy na odpad, které se instalují přímo na svozové automobily.

Vážní systémy pro nákladní automobily obsahují tenzometrické snímače zatížení. Jejich množství vychází z konstrukce automobilu. Váhy přenášejí informaci o vážení odpadu do vyhodnocovací jednotky, kterou má k dispozici řidič v kabině vozu nebo jsou data předávána do informačního systému svozové firmy.

Vážení nákladu je pro řidiče i obsluhu jednoduché a rychlé. FOTO: M.E.N. expert

V některých případech se dá využít chytré čipování odpadních nádob nebo využití QR kódů, které se připevní na popelnici. Při svozu se pomocí čtečky načte unikátní kód, který je spojen s daty majitele popelnice a lze sledovat jak rozmístění nádob, tak jejich kapacitu a četnost výsypů. Vážení komunálního odpadu se tak stává vysoce efektivní.

Další typy vážních systémů a funkce vah

vážních systémů. Poskytovatel těchto speciálních vah, společnost M.E.N. expert, zajistí jak dodání vážního systému, tak jeho zprovoznění i zaškolení v obsluze.

* Silniční a mostní váhy – slouží pro vážení automobilů. Skládají se z několika modulů, díky kterým lze rozměr vah přizpůsobit konkrétním potřebám. Vážení zajišťují tenzometrické snímače.

* Speciální váhy pro vážení sil, nádrží, zásobníků a vážení v bioplynových stanicích – pro tento typ vážení se využívají dva typy snímačů – snímače s uložením nebo snímače, které nevyžadují konstrukční zásahy. Montáž vážního systému lze zajistit takzvaně na klíč.

* Plošinové a obchodní váhy – mají široké využití jak pro obchodní účely, tak v kuchyních, skladech nebo výrobnách.

* Přejezdové váhy – využívají se v silniční dopravě a lze na nich provádět statické nebo dynamické vážení.

Pro snadnou obsluhu a čtení dat jsou k váhám vhodné samoobslužné váhové terminály a vážní software.

Platby za odvoz odpadu se řeší vážením nákladních automobilů. FOTO: M.E.N. expert

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *