Zastupitelstvo desáté městské části schválilo změnu jednacího řádu. Jeho členové se budou moci zasedání zúčastnit i v případě, že se ocitnou v karanténě, a to prostřednictvím videokonference. Městská část Praha 10 tímto opatřením reaguje na epidemii koronaviru – eliminuje hrozbu, že by její základní orgán v budoucnu nebyl usnášeníschopný.

Desítka následuje Magistrát hl. m. Prahy či městskou část Praha 7, které k obdobné úpravě jednacího řádu už přistoupily. Schválený materiál však jasně odkazuje k současné epidemiologické situaci. „Účast na jednání Zastupitelstva distančně prostřednictvím videokonference je umožněna pouze z důvodu karantény,“ píše se v něm.

Hlasování zastupitelstva přes online technologii proběhne ukázáním lístku s nápisem „Pro“, „Proti“, „Zdržuji se“ před kamerou jimi použitého zařízení. Nebude-li to možné, pak proběhne hlasování ústně, a to v abecedním pořadí dle jejich příjmení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *