Městská část letos obnoví nefunkční pítka. Bude pokračovat ve výsadbě nových stromů a keřů a v instalaci zavlažovacích vaků, které prospívají termoregulaci dřevin. Zároveň se bude investovat do revitalizace parku Solidarita a její přípravy. Pozornosti se letos dočká i předprostor parku Grébovka v Rybalkově ulici.

„Hlavní město nás podpořilo v realizaci důležitých projektů, které zlepší život na Desítce na řadu let,“ říká místostarostka městské části Praha 10 Jana Komrsková (Piráti), která na radnici zodpovídá za oblast životního prostředí. Zdůrazňuje obnovu předprostoru parku Grébovka. „Pro obnovu části Grébovky jsme na Radě v minulém týdnu vybrali realizátora, takže dlouhodobě zanedbaná parková plocha zanedlouho dostane úplně novou a moderní podobu a bude opět plnit svou původní funkci. Dosadíme nové stromy, vyměníme nepropustné cesty za takové, které umožní vsakovaní srážkové vody a obnovíme trávníky,“ popisuje Jana Komrsková.

Dlouhodobý záměr má radnice s parkem Solidarita. Tam se však bude jednat o výrazně větší projekt, který bude zpracován letos a v příštím roce. Realizace první etapy je plánována na rok 2022, záměr navazuje na již dříve proběhlá projednání s občany.

Cílem projektu na obnovu pítek je zlepšení podmínek pro občany, ale i snížení teploty a zlepšení mikroklimatu v silně urbanizovaném městském prostoru, jenž v letních tropických dnech často připomíná saunu. Zvyšovat podíl mobilní zeleně (dřeviny v nádobách) bude Desítka letos zejména v ulici V Olšinách – cíleně se opět zaměří na lokality, kde není možné, například s ohledem na inženýrské sítě, realizovat běžnou výsadbu.

Nadále pokračujícím projektem městské části je sázení stromů za narozené děti v parcích, které je v posledních letech doplněné o instalaci zavlažovacích vaků. I ten Magistrát hl. m. Prahy podpořil dotací, a to jak na výsadbu, tak na instalaci dalších zasakovacích vaků.

„Pro současné vedení radnice je samozřejmostí, že už na úrovni městské části reagujeme na nebezpečí fenoménu sucha přípravou řady lokálních opatření v oblasti životního prostředí. Vyzdvihl bych systémové navyšování podílu mobilní zeleně a instalaci vodních prvků, jako jsou pítka nebo do budoucna plánovaná mlžítka,“ doplňuje Milan Maršálek (Vlasta), předseda Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu.

Projekty pro rok 2020 podpořené Magistrátem hl. m. Praha v souvislosti s Adaptační strategií na změnu klimatu:

Pítka 
600 000 Kč

Údržba zeleně – mobilní zeleň
1 500 000 Kč

Revitalizace parků Grébovka a Solidarita
2 500 000 Kč

Údržba zeleně – výsadba stromů a zavlažovací vaky
700 000 Kč

Instalace fotovoltaické elektrárny na budovy Městské části
1 700 000 Kč

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *