Komentář k jednání zastupitelstva Městské části Praha 10 a schválení rozpočtu na rok 2018 přináší opoziční Koalice Vlasta. Zaměřuje se především na dopady nákladné opravy budovy radnice ve Vršovické ulici.

Návrh rozpočtu na rok 2018

Zastupitelstvo schválilo kromě řady technických bodů rozpočet na rok 2018 a záměr rekonstrukce budovy úřadu Městské části. Rozpočet počítá s investicemi přes 400 mil. Kč a s “vysátím” prostředků z tzv. účtu zda??ované činnosti, což v budoucích letech značně omezí prostor pro opravy nemovitostí ve správě MČ .

Schválený záměr rekonstrukce vršovické radnice zakonzervuje budovu postavenou na počátku 70. let 20. století. Toto rozhodnutí maří příležitost za srovnatelné náklady (cca 250 mil Kč) přebudovat objekt na moderní radnici pro 21. století, která by vyhovovala dnešním potřebám občanů Prahy 10, úředníků, ale i obyvatel v nejbližším sídlišti.

Nálada na jednání byla již hodně předvolební: zastupitelé ANO a radní Zoufalík byli ve střehu a stále připomínali, za jakou stranu v zastupitelstvu sedí, zastupitelé TOP09 se intenzivně vymezovali vůči zastupitelkám Pirátské strany a Zelení a ČSSD byli neviditelní jako vždycky. Naše návrhy na omezení pravomocí Rady MČ při úpravách rozpočtu, vypsání architektonické soutěže na rekonstrukci radnice nebo zveřejnění dalších odměn zastupitelů bohužel neprošly. 

Chystaná rekonstrukce radnice očima sousedů

Dopady rekonstrukce zajímají také obyvatele přilehlého sídliště Vlasta. Na Zastupitelstvu vystoupila Veronika Žolčáková, která jako zástupce jednotlivých výborů Společenství vlastníků jednotek  kontaktovala jejich jménem předsedu Komise pro záležitosti rekonstrukce budovy radnice pana Ing. Peka s dotazy ohledně průběhu rekonstrukce, jejího dopadu na obyvatele sousedních domů a časového harmonogramu. Upozornila na to, že stavební práce významně dolehnou na obyvatele sídliště Vlasta, a že vedení MČ je dosud neinformovalo, jak bude probíhat zajištění havarijního stavu částí budovy, než celá rekonstrukce začne.

Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *