Koalice Vlasta vyzývá Radmilu Kleslovou, aby sama rezignovala na svou pozici v čele Prahy 10. Mezi důvody patří mimo jiné poškozování jména Prahy 10 a obecné zhoršování politické kultury jednáním paní starostky.

„Máme respekt k 9 mandátům, které ANO 2011 získalo v komunálních volbách roku 2014, i k 5238 hlasům, jež získala osobně Dr. Kleslová. Připomínáme ale, že nejdůvěryhodnější političkou voleb nebyla paní Kleslová, ale s 5572 hlasy Renata Chmelová z koalice Vlasta,” předesílá Milan Maršálek, zastupitel koalice Vlasta.

Respektujeme i vnitrostranické a magistrátní angažmá Radmily Kleslové. Jakkoli paní Kleslová na své stranické funkce už rezignovala, koalice Vlasta považuje kultivaci života politických stran za věc smysluplnou a hodnou námahy. Rovněž možnost obhajovat zájmy Pražanů v Komisi Rady hl. m. pro udělování grantů v oblasti sportu a tělovýchovy je něco, co lze dobře skloubit s prací starostky Prahy 10. 

Proti zásadě odpovědného hospodáře nemusí jít dokonce ani členství v jedné dozorčí radě akciové společnosti s městskou účastí (takový závazek a odměnu s ním spjatou přijal na úrovni hlavního města i zastupitel Vlasty a místopředseda pražské KDU-ČSL Pavel Mareš). 

Důvody, aby Radmila Kleslová sama zvážila ukončení svého politického angažmá v Praze 10, však podle koalice Vlasta vysoce převažují výše zmíněná (spíše potenciální než reálná) pozitiva:

1. Radmila Kleslová zhoršuje politickou kulturu v Praze 10. Kvůli netransparentnímu jednání v jedné z městských akciovek (Praha 10-Rekreace, a. s.) přišla vládnoucí koalice dokonce o jeden hlas v zastupitelstvu.

DESÍTKA.cz: Kleslová tají, co dělá s vašimi penězi

2. Rada Městské části Praha 10 pod vedením Radmily Kleslové řeší už tři čtvrtě roku neprofesionálním způsobem otázku zajištění IT služeb pro Úřad MČ Praha 10. Po roce víme, že i v řadě dalších otázek nehledá paní Kleslová široký konsenzus, ale jen možnost, jak věci prosadit silou. Na věcné argumenty nebere ohled, při jednání zastupitelstva není na námitky schopna reagovat.

DESÍTKA.cz: Další pokus Cabrnochové o předraženou zakázku 

3. Hnutí ANO pod vedením Radmily Kleslové v příkrém rozporu se slibem daným voličům (veřejný slib kandidáta J. Nepevného) dalo zastupitelům Prahy 10 schválit novou rámcovou smlouvu na stavební zakázky na léta 2016–2018, která omezuje hospodářskou soutěž a vede k zvýšení ceny. Místo toho se rámcová smlouva měla omezit na naprosté minimum a většina zakázek se měla realizovat přes otevřená výběrová řízení.

4. Radmila Kleslová nepřehledností svých finančních poměrů zhoršuje pověst a dobré jméno Prahy 10. I ve funkci starostky je jistě možné z menší části pokračovat ve svém dosavadním civilním zaměstnání. Šíře činností, výše honorářů a napojení Radmily Kleslové na státní, polostátní či městské firmy (v mnohém založené v době, kdy byla ještě zástupkyní starosty Prahy 10) ale samy o sobě dokazují, že tak velký objem práce buď není schopna jedna osoba zvládat, anebo jedno zanedbává na úkor druhého, třetího či dalšího celého či částečného úvazku. A Praha 10 si zasluhuje starostu na plný úvazek.

DESÍTKA.cz: Správce železnic byl další na řadě, kdo platil výpalné

5. Radmila Kleslová nemluví pravdu o své minulosti ve Státní bezpečnosti. Pro důvěru občanů Prahy 10 v jejich starostku to má fatální důsledky. Otázka nestojí tak, jestli bylo mravné či nemravné pracovat ve Státní bezpečnosti – každý ostatně mohl během 25 let svobody svou chybu napravit. Důležité je dnes to, že kdo skrývá pravdu o své pracovní minulosti, tomu nelze důvěřovat v otázce správy veřejných záležitostí Prahy 10 a navíc: je proto vydíratelný.

DESÍTKA.cz: Chcete estébáka za starostu?

Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *