cestnyobcan-medaile-nahled

Čestné občanství Prahy 10 stvrzuje stříbrná medaile. FOTO: Městská část Praha 10

Čestná občanství bude udělovat Praha 10. Zastupitelé to schválili společně s pravidly pro udělování občanství. Radnice zveřejnila i podobu medaile, kterou budou čestní občané přebírat.

„Obnovujeme tradici udělova??ni?? čestne??ho občanstvi?? v ra??mci dalši??ho zlepšova??ni?? pocitu souna??ležitosti a vztahu občanů ke sve?? domovske?? městske?? ča??sti. Občanstvi?? bude udělova??no osobnostem z Prahy 10, ktere?? se zvla??štni??m způsobem zasloužily o rozvoj města, přispěly k jeho zviditelněni??, reprezentaci či dosa??hly vy??znamny??ch u??spěchů na poli vědy, sportu, kultury či vzděla??va??ni??,“ uvedla starostka Prahy 10 Radmila Kleslová (ANO).

cestnyobcan-plaketa-nahled

Na medaili čestného občanství Prahy 10 je zobrazen Vršovický zámeček. REPRO: Městská část Praha 10

Navrhnou občané, rozhodnou politici

Čestne?? občanstvi?? budou udělovat zastupitelé městské části na za??kladě doporučeni?? radních a Komise pro udělova??ni?? čestne??ho občanstvi??. Ta bude tvořena za??stupci všech politicky??ch stran v zastupitelstvu.

Návrhy, komu by čestné občanství mělo být uděleno, mohou zasílat spolky, sdružení i jednotliví občané přímo do kanceláře starostky, odkud budou podněty předávány komisi. Ta radě doporučí až pět vy??znamny??ch osobnosti?? k uděleni?? čestne??ho občanstvi??.

Karel Čapek se dívá zezadu 

Laurea??ti obdrží stři??brnou pamětni?? medaili s certifika??tem v reprezentativni?? etui. Předa??vat se bude na slavnostni??m vyhla??šeni??, kde si oceněni?? převezmou medaili spolu s věcny??mi dary.  Medaile obsahuje na??pis, znak městské části a symbol Prahy 10 Vršovicky?? za??meček. Na reverzu medaile je vyobrazen legenda??rni?? spisovatel a obyvatel Prahy 10 Karel Čapek, jako symbolicky?? za??stupce vy??znamny??ch osobnosti?? žiji??ci??ch a tvoři??ci??ch na u??zemi?? Prahy 10.

Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *