Obchodní dům Květ

Obchodní centrum Květ na Zahradním Městě má dlouhá léta smůlu na provozovatele. V samoobsluze se už vystřídaly čtyři řetězce, místo průmyslového zboží se nastěhovalo kasino a vietnamské cetky.

Záměr soukromého investora vystavět na místě obchodního centra Květ na Zahradním Městě nový polyfunkční komplex byl v minulém týdnu důvodem setkání radního Bohumila Zoufalíka se zástupci místních obyvatel. Ti se obávají negativního dopadu stavby na její okolí. „Šlo o naše první setkání, na kterém jsme si vysvětlili, že nestojíme proti sobě, ale právě naopak. Nebudeme zasahovat do práv investora, ale rozhodně nedopustíme, aby investor zasahoval do práv občanů,“ řekl po setkání radní Bohumil Zoufalík, do jehož kompetence starost o území rozvoj patří.

Text: Alice Nussbergerová

Autorka je asistentka radního Bohumila Zoufalíka. 

Obchodní středisko Květ v Jabloňové ulici bylo postavené v 70. letech minulého století. Před třemi lety ho koupila společnost Fostys. Ta se nyní snaží prosadit plán na jeho zásadní přestavbu a dostavbu. Kromě jiného chce odkoupit část pozemků v okolí Květu, které vlastní pražský magistrát. Ten pro rozhodnutí, zda je prodá, potřebuje přesně vědět, jaký vliv na okolí by nový komplex měl.

Lidé, kteří bydlí v okolí plánované stavby, mají obavy, že nový objekt jejich budovy zastíní, že kvůli přílivu dalších aut do oblasti budou nuceni dýchat horší vzduch a že se tu dále zkomplikuje už tak špatná dopravní situace.

Rada desáté městské části minulý týden požádala magistrát, aby byl záměr investora posuzován v procesu EIA (Environmental Impact Assessment) dle zákona č. 100/2001 Sb.. Pokud na to magistrát přistoupí, budou odborníci zkoumat všechny existující možné vlivy plánované stavby na životní prostředí podle příslušného zákona. „Obyvatele dotčené oblasti naše stanovisko potěšilo. Jsme však na začátku celého procesu, odborná diskuse teprve začíná. V tuto chvíli je na investorovi, aby svůj záměr obhájil,“ podotkl Bohumil Zoufalík.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *