businessclubNový občanský zákoník,
který vešel v platnost 1. ledna 2014 přinesl celou řadu velkých změn.
V menší míře se tyto změny dotkly také podmínek pro likvidaci
společnosti. Na následujících řádcích si o této problematice řekneme
něco bližšího a vysvětlíme si podrobněji, co likvidace společnosti
obnáší a jak tento proces probíhá.

Text: DESÍTKA.cz redakce@desitka.cz

Ilustrační foto: BVV

Co je to likvidace společnosti?

Likvidace je konečnou fází fungování obchodní společnosti, kdy na
základě rozhodnutí příslušného orgánu dojde k ukončení její
činnosti. O její průběh se stará pověřený likvidátor, který má za
úkol prodat zbylý majetek firmy a vyrovnat její závazky. Poté, co je
společnost vymazána z obchodního rejstříku, je její likvidace
ukončena.

Alternativou vůči likvidaci může být insolvenční řízení, k němuž
se přistupuje v případech, kdy společnost není schopna splatit svoje
pohledávky nebo je její majetek v menší hodnotě než její závazky.

Dobrovolná a nucená likvidace

Rozlišujeme dva základní druhy likvidace společnosti – dobrovolnou a
nucenou. Zatímco k dobrovolné likvidaci dochází např. na základě
rozhodnutí vedení samotné společnosti, případně proto, že bylo dosaženo
účelu, kvůli kterému byla společnost založena, nucená likvidace bývá
vyhlášena na základě rozhodnutí soudu. Návrh na likvidaci může podat
i finanční úřad, např. kvůli nečinnosti společnosti nebo jejím
nulovým příjmům.

Z jakých důvodů bývá likvidace společnosti prováděna?

K rozhodnutí o likvidaci společnosti může dojít z různých důvodů.
Nejčastěji to bývá proto, že firmě se nedaří a dlouhodobě neprosperuje,
ale běžné jsou i případy, kdy vlastníci společnosti usoudí, že
i přes bezproblémové fungování firmy pro ně bude likvidace
výhodnější.

INFO: Více
informací o likvidaci společností naleznete na webu Yourfirm.cz

Kdo likvidaci společnosti provádí?

Likvidaci společnosti provádí likvidátor. Ten má právo jednat jejím
jménem a jeho úkolem je postarat se kompletně o celý průběh likvidace.
Likvidátor může být vybraný samotnou společností (v případě, že jde
o dobrovolnou likvidaci) nebo jej určí soud. Výši odměny, kterou
likvidátor dostane, stanovuje orgán, který jej určil.

Jaký je postup při likvidaci společnosti?

Likvidace společnosti probíhá v několika etapách a celý proces může
trvat od několika měsíců až po několik let (v případě těch
největších společností). Prvním krokem je samotné rozhodnutí o vstupu
do likvidace. Dále pak následuje předložení návrhu na rozdělení
likvidačních zůstatků, dalším krokem je realizace plánu likvidátorem.
Poté dojde k výmazu společnosti z obchodního rejstříku a závěrečnou
etapou je postup při zániku společnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *