Co to je a jak probíhá likvidace společnosti

businessclubNový občanský zákoník, který vešel v platnost 1. ledna 2014 přinesl celou řadu velkých změn. V menší míře se tyto změny dotkly také podmínek pro likvidaci společnosti. Na následujících řádcích si o této problematice řekneme něco bližšího a vysvětlíme si podrobněji, co likvidace společnosti obnáší a jak tento proces probíhá.

Text: DESÍTKA.cz redakce@desitka.cz

Ilustrační foto: BVV

Co je to likvidace společnosti?

Likvidace je konečnou fází fungování obchodní společnosti, kdy na základě rozhodnutí příslušného orgánu dojde k ukončení její činnosti. O její průběh se stará pověřený likvidátor, který má za úkol prodat zbylý majetek firmy a vyrovnat její závazky. Poté, co je společnost vymazána z obchodního rejstříku, je její likvidace ukončena.

Alternativou vůči likvidaci může být insolvenční řízení, k němuž se přistupuje v případech, kdy společnost není schopna splatit svoje pohledávky nebo je její majetek v menší hodnotě než její závazky.

Dobrovolná a nucená likvidace

Rozlišujeme dva základní druhy likvidace společnosti – dobrovolnou a nucenou. Zatímco k dobrovolné likvidaci dochází např. na základě rozhodnutí vedení samotné společnosti, případně proto, že bylo dosaženo účelu, kvůli kterému byla společnost založena, nucená likvidace bývá vyhlášena na základě rozhodnutí soudu. Návrh na likvidaci může podat i finanční úřad, např. kvůli nečinnosti společnosti nebo jejím nulovým příjmům.

Z jakých důvodů bývá likvidace společnosti prováděna?

K rozhodnutí o likvidaci společnosti může dojít z různých důvodů. Nejčastěji to bývá proto, že firmě se nedaří a dlouhodobě neprosperuje, ale běžné jsou i případy, kdy vlastníci společnosti usoudí, že i přes bezproblémové fungování firmy pro ně bude likvidace výhodnější.

INFO: Více informací o likvidaci společností naleznete na webu Yourfirm.cz

Kdo likvidaci společnosti provádí?

Likvidaci společnosti provádí likvidátor. Ten má právo jednat jejím jménem a jeho úkolem je postarat se kompletně o celý průběh likvidace. Likvidátor může být vybraný samotnou společností (v případě, že jde o dobrovolnou likvidaci) nebo jej určí soud. Výši odměny, kterou likvidátor dostane, stanovuje orgán, který jej určil.

Jaký je postup při likvidaci společnosti?

Likvidace společnosti probíhá v několika etapách a celý proces může trvat od několika měsíců až po několik let (v případě těch největších společností). Prvním krokem je samotné rozhodnutí o vstupu do likvidace. Dále pak následuje předložení návrhu na rozdělení likvidačních zůstatků, dalším krokem je realizace plánu likvidátorem. Poté dojde k výmazu společnosti z obchodního rejstříku a závěrečnou etapou je postup při zániku společnosti.

Komentáře

Dopřejte si komfortní ubytování v Praze. Rezervujte jednoduše levné ubytování v Praze přímo na stránkách www.MegaUbytko.cz.


Tip na nové byty v Praze 10 ve Štěrboholech.