Výbuch velké rozvodny na Chodově způsobil výpadek elektrického proudu ve třetině Prahy. Vypnutá byla elektřina také v Záběhlicích, na Spořilově a Bohdalci, ve Vršovicích, na…

Rozlitý Botič během nedávné povodně jasně ukázal nevhodná místa k zástavbě v Trojmezí mezi Hostivaří a Záběhlicemi. Změní developeři své záměry zde stavět? Bude nadále místní správa…

Linky městské hromadné dopravy v hlavním městě se budou znovu měnit 29. června. Prahy 10 se dotknou pouze dvě drobné změny. Autobus 101& protáhne svoji trasu z…

Tak hloupé, složité a neprůkazné dotazníky, aby člověk pohledal! Několikastránkový formulář s připravenými odpověďmi má radnici Prahy 10 říci, jak si parkování představují sami obyvatelé naší čtvrti.…

Domácí elektronika nepatří do komunálního odpadu, tedy do popelnic a kontejnerů. Radnice Prahy 10 tedy zřídila sedm červených kontejnerů na tříděný odpad, kam lze použitou…

Doporučujeme citlivým osobám, zejména malým dětem, seniorům, osobám se zvýšenou citlivostí ke znečištění ovzduší a s onemocněními cest dýchacích, aby omezily svůj pobyt mimo budovy…

Na „nemocniční“ autobusové lince číslo 297 se mění sled zastávek ve směru od Vinohradské nemocnice v oblasti Malešic. Během výkopových prací v Malešické ulici vypadá tedy…