auto škoda fabia

Pražský taxikář se rozhodl, že má právo projíždět zákazem vjezdu s dodatkovou tabulkou Mimo dopravní obsluhu. Za omylu ho vyvedli policisté, Obvodní soud pro Prahu 10, Městský soud v Praze a konečně Nejvyšší soud.

Taxikáře totiž zadržela policie udělila mu pokutu 1500 Kč. Ukázalo se, že taxikář projel ulicí osazenou dopravní značkou Zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou o dopravní obsluze, aniž by v ulici někoho naložil či vyložil.

Soudy o výklad zákona

On to neakceptoval a začal se soudit.

Zažaloval Českou republiku o omluvu a 120 tisíc korun. Neuspěl, jeho dovolání už smetl ze stolu i Nejvyšší soud. „Soud neshledal žádný rozumný důvod, aby do ulice označené zákazem vjezdu všech motorových vozidel mimo dopravní obsluhy mělo možnost vjet vozidlo taxislužby, pokud není tzv. ve službě, tedy pokud v ulici nikoho nevykládá či nenakládá,“ stálo už v rozsudku nejnižšího soudu. Senát Nejvyššího soudu v čele s Pavlem Simonem zamítl dovolání s tím, že: „Smyslem daného dopravního značení není zajistit některým účastníkům privilegované postavení, ale zajištění dopravní obslužnosti v daném místě.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *