lanový most

V pátek 8. března zahájí Technická správa komunikací opravu pravého (pomalého) jízdního pruhu na Jižní spojce v úseku od lanového mostu po připojovací pruh mimoúrovňové křižovatky Průběžná ve směru do centra. Současně s opravou vozovky bude probíhat oprava izolací a vybudování nové římsy lanového mostu.

První přípravné práce, které zahrnují i instalaci konzol z důvodu opravy římsy přes ulici Švehlova, probíhají už od 19. února vždy v nočních hodinách a potrvají do 6. března. O víkendových dnech 9. až 10. března bude provedena demontáž svodidel v úseku lanového mostu a v pondělí 11. března na to naváže frézování vozovky. Pak proběhne izolace části lanového mostu a vybudování nové římsy. V poslední fázi bude položen nový povrch vozovky v uzavřeném úseku.

Po celou dobu oprav do 7. července dojde k částečné uzavírce pravého jízdního pruhu v úseku od lanového mostu až po připojovací pruh z křižovatky s ulicí Průběžná ve směru do centra. Provoz bude veden dvěma provizorními jízdními pruhy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *