koloběžka Hostivařská přehrada

Dvě stě hektarů lesů a luk Hostivařského lesoparku je k dispozici Pražanům pro rekreaci. Na obou březích Botiče a Hostivařské přehrady vede spousta asfaltových, štěrkových i hlinitých cest, po kterých se proháníme na koloběžkách.  

Umělý les na bývalých polích

Hostivařský lesopark byl vysázený v 60. letech minulého století jako rekreační zázemí pro nově vybudované Jižní Město. Nový les vyrostl na zemědělské půdě v sousedství Hostivařské nádrže. Zalesňování bylo zahájeno v roce 1959 a dokončeno do pěti let. 

Hostivařský lesopark
Hostivařský lesopark. MAPA Lesy hl.m. Prahy

Nejvíce zastoupené dřeviny jsou borovice lesní, dub letní i zimní, trnovník akát a modřín opadavý ve věku 40 až 60 let. 

les Hostivař
Druhové složení lesa v Hostivaři. GRAF: Lesy hl.m. Prahy

Přirozený by byl ovšem pouze pouze dub s příměsí habru a buku.

les Botič
Přirozené složení lesa v údolí Botiče. GRAF: Lesy hl.m. Prahy

Návštěvnost Hostivařského lesoparku je velmi vysoká. Ročně do něj přijde nebo přijede na kole či koloběžce okolo 1 milionu lidí.

koloběžka Hostivař
Na koloběžce v Hostivařském lesoparku. FOTO: Kuba Turek

Na kole a koloběžce v Hostivaři

KOLOBĚŽKY Do Hostivařského lesoparku na koloběžkách

KOLOBĚŽKY Vestec – koloběžkový okruh na jižním okraji Prahy

KOLA Na kole kolem Hostivařské přehrady

POČASÍ Fascinující bouřka na sídlišti v Dolních Měcholupech 

POČASÍ Poslední led na Hostivařské přehradě

KOLOBĚŽKY Babí léto na koloběžce Kostka Hill na Hostivařské přehradě

KOLOBĚŽKY Městská koloběžka Yedoo Friday jede v Hostivaři

KOLA Koloběžka versus kolo 

BRUSLE Bike´n´skate Botič

BRUSLE Led na rybnících okolo Hostivařské přehrady

HOROLEZECTVÍ Hostivařská lezecká skalka

KOUPÁNÍ Koupací vyjížďka: Hostivař, Slatina, Podleský rybník

KAJAK Kick&kayak na Hostivařské přehradě

koloběžky Zahradní Město
Na koloběžkách v Zahradním Městě. FOTO: Kuba Turek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *