hodinky Festina

Zastupitelstvo zasedá dnes 3. dubna od 12 hodin v kulturním domě Barikádníků. Podívejte se na on-line přenos.

Na programu je lítý politický boj. Posuďte sami:

Program

  • 1  Nezákonné přisvojení si pravomocí předsedy Kontrolního výboru ZMČ Mgr. Adamem Šilarem (VLASTA, STAN a KDU-ČSL)
  • 2  Porušení usnesení ZMČ č. 1/19/2022 Mgr. Adamem Šilarem (VLASTA, STAN a KDU-ČSL) tím, že ZMČ nepředložil Zprávu o své činnosti, přestože je za tím účelem uvolněn a pobírá odměnu přesahující 75 tis. Kč měsíčně
  • 3  Volba předsedy kontrolního výboru ZMČ
  • 4  Opakované porušení Zákona o hl. m. Praze zastupiteli VLASTA, STAN, KDU-ČSL, ODS a TOP 09
  • 5  Oprava chyb a protiprávních manipulací v rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2023
  • 6  Odvolání místostarostky Olgy Koumarové (ODS a TOP 09) za protiprávní manipulaci s položkami v rozpočtu MČ Prahy 10
  • 7  Informace k uzavření nájemní smlouvy na nájem náhradních prostor pro zajištění potřeb UMČ Praha 10
  • 8  Informování ZMČ 1. místostarostou Ing. Tomášem Pekem, S.E. (ODS a TOP 09), zda si ponechá funkci uvolněného 1. místostarosty MČ Praha 10 (97 tis. Kč) nebo uvolněného předsedy výboru zastupitelstva hl. m. Prahy (106 tis. Kč) a v jaké lhůtě na druhou z těchto neslučitelných funkcí rezignuje a dále
  • 9  Informace o vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10
  • 10  Návrh aktualizace Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 10

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *