Botič Průhonice

Když se opravuje koryto Botiče v Průhonicích, neplatí mantra o přírodě blízké rekultivaci vodních toků.

Státní podnik Povodí Vltavy jednoduše napřímil a obezdil Botič v ulici U Botiče. Pokračuje po proudu dál až někam k čistírně odpadních vod.

Botič Průhonice
Přírodní koryto Botiče sevřelo kamenné koryto. FOTO: Kuba Turek

Místo toho, aby krajina vodu zadržovala a zpomalovala, Povodí Vltavy jí určilo rychlou cestu pryč. Cílem má být větší kapacita koryta, které prý zabrání povodním. Jenže jak víme z několik povodní na přelomu tisíciletí, je to to nesmyslný předpoklad. Vody vždy bude více, než ji naprojektovat inženýr.

Průhonice Botič
Přírodní koryto Botiče v Průhonicích? Zapomeňte! FOTO: Kuba Turek

Kromě vyzdění koryta (ve vodohospodářské hantýrce se tomu říká opevnění břehů) došlo také na kácení mohutných stromů uprostřed toku i na jeho březích.

Botič Průhonice
Kameny připravené na zničení Botiče v Průhonicích. FOTO: Kuba Turek

Povodí Vltavy píše ve své zprávě toto: „Botič, ř.km 22,640 – 22,920, Průhonice – úprava koryta řeší zkapacitnění stávajícího koryta toku. Toho se dosáhne odstraněním zúžených příčných profilů a rozšířením šířky koryta směrem do břehů vnitřních oblouků. Z důvody stabilizace břehů bude část toku opevněna kamennou rovnaninou. Stávající vyústění kanalizačních odpadů do koryta toku budou opevněna kamennou dlažbou. Součástí stavby je probírka břehových porostů a následná náhradní výsadba, která je navržena tak, aby byla podpořena ekologicko-stabilizační a krajinářská funkce nově vzniklého břehového porostu a rovněž s ohledem na okolnost, že se lokalita nachází v intravilánu obce.“

Botič Průhonice
Plán opravy koryta Botiče v Průhonicích. MAPA: Povodí Vltavy

Podívejte se, jak vypadal Botič v Průhonicích, než ho uzavřelo do kamenné navigace Povodí Vltavy:

VODÁCKÝ PRŮVODCE A KILOMETRÁŽ: river guide Botič

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *