Kostelík ve staré Hostivaři zasvěcený Stětí Jana Křtitele je starobylý. To se ví dávno.

Roku 2008 v něm ale restaurátoři objevili velkou nástěnnou fresku, která nemá obdoby v celých Čechách. Pochází z období okolo roku 1300 a zobrazuje Boha s ukřižovaným Kristem na klíně a čtyřmi evangelisty.

Archeologický průzkum pod podlahou roku 2010 ukázalo se, že kostel stojí na prastarých základech baziliky přibližně ze 12. století.

Nenápadný kostelík v zapadlém koutě Prahy 10 vydal umělecký poklad středoevropského významu.

Nástěnná malba z konce 13. století pokrývá celou klenbu apsidy. Kvalitou a rozsahem se snad může měřit se známou freskou v Kateřinské rotundě ve Znojmě, která zřejmě zobrazuje přemyslovskou legendární dynastii.

Apsida kostela Stětí svatého Jana Křtitele v Hostivaři ukrývá nádhernou malbu z doby okolo roku 1300. FOTO: Kuba Turek

V Hostivaři se jedná se o techniku fresco-secco, což je malba do vlhké omítky, po které zůstávají viditelné především obrysy.

Bůh drží na klíně ukřižovaného Krista

Těsně po odkrytí fresky si uměnovědci mysleli, že je na ní zobrazeny Kristus ve slávě (Maiestas Domini – Vznešenost Páně), sedící na trůnu obklopeném svatozáří.

Později upřesnili vzácnost námětu, protože zobrazuje Boha otce, který má na klíně ukřižovaného Krista. Kolem něj jsou andělé a čtyři evangelisté, které zastupují orel – sv. Jan Křtitel, býk – sv. Lukáš, lev – sv. Marek a anděl – sv. Matouš.

Mezi štěrbinovými románskými okny je sv. Jan Křtitel a sv. Vojtěch.

V západním štěrbinovém okénku jsou hlavy proroků a králů a pod nimi výjevy ze života Panny Marie a Svaté rodiny.

Farář, restaurátor a archeologové

Objev vzácné fresky má na svědomí farář Mariusz Gerard Kuzniar. Nastoupil do Hostivaře roku 2006 a začal s obnovou kostely a fary. Obrátil se na památkáře, protože kostel Stětí sv. jana Křtitele je kulturní památka a součást památkově chráněné zóny Stará Hostivař.

Starobylý kostel Stětí svatého Jana Křtitele v Hostivaři. FOTO: Kuba Turek

Fresky byly objeveny v roce 2007 během rutinního památkářského průzkumu. Restaurátor Miroslav Slavík je našel a posléze zachránil pod dvaceti dalšími nátěry.

Hostivař je starší než Pražský hrad

Podle nejnovějších poznatků byla postavena bazilika v jedenáctém až třináctém století, současný kostel je raně gotický. Jedná se tak o jeden z nejstarších kostelů v Praze. První písemná zmínka o něm je datována 1352.

V Hostivaři je spolehlivě prozkoumané jedno z osmi opevněných hradišť pražské kotliny, o kterých se zmi??ují nejstarší evropské letopisy. Je tedy o sto let starší než samotný Pražský hrad. Údolí Botiče v okolí Hostivaře bylo osídleno již před čtyřmi tisíci lety.

INFO: Římskokatolická farnost v Hostivaři

Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *