Hledání levných zdrojů vytápění domácnosti či rodinného domu se stalo velmi aktuální kvůli prudkému zdražení energie. Výrazně dražší je elektřina, plyn, nafta, uhlí i dřevo.

Rozvoj vytápění z obnovitelných zdrojů zároveň přináší renesanci akumulačních nádrží. Jsou k dostání v širokém spektru velikostí i modelů, které odpovídají topení na pevná paliva v kotlích a kamnech, využití solární, větrné i vodní energie a také tepelných čerpadel.

Akumulační nádrž je součástí topného okruhu. Slouží k uchování tepla a především pro jeho nepřerušené a rovnoměrné využití i v době, kdy je primární zdroj mimo provoz.

Akumulace tepla zajišťuje nejen ekologičtější provoz domácnosti či firmy, ale také se stará o finančně úsporné vytápění.

Kombinace alternativních zdrojů energie

Některé typy zásobníků umožňují kombinovat zapojení více zdrojů. Zásobníky bez přípravy teplé užitkové vody slouží pouze k ukládání tepla v topném systému. Zásobníky s přípravou teplé užitkové vody dovolují současně přímý ohřev užitkové vody ve vnitřní smaltované nádobě, nebo slouží jako předehřev pro další ohřívač vody.

Odběr tepla ze zdroje je velmi výhodný pro kotle a krby na tuhá paliva, protože v topeništích není nutné snižovat výkon a spalování tedy probíhá optimálně. Zároveň se omezuje časté zatápění a pochopitelně i dohořívání v topeništi.

Pro solární systémy a tepelná čerpadla umožňuje využívat nižší teplotu vratné vody a tím zvyšovat jejich účinnost.

Také fotovoltaické elektrárny si díky akumulačním nádržím vytvářejí zásoby energie na dobu, kdy slunce nesvítí. Díky tomu není nutné posílat přebytky elektřiny do veřejné elektrické sítě a naopak při jejím nedostatku z ní čerpat.

Zvláštním typem akumulační nádrže jsou modely s plovoucím vnořeným zásobníkem teplé užitkové vody. Tak zvaná topná voda v nich ohřívá užitkovou vodu a při tom jsou od sebe odděleny. Přímo do akumulační nádoby lze také namontovat elektrickou topnou jednotku, která vodu dohřívá na předem určenou teplotu.

Efektivita topení závisí na dobré izolaci

Akumulační nádrže mají zásadně tvar válce postaveného na výšku. Vedou k tomu konstrukční důvody, protože je potřeba rozložit tlak velkého množství vody do kruhového půdorysu, a také ohled na co nejmenší prostor, který je nutné zabrat při instalaci v místnosti.

Efektivita akumulační nádrže a tím pádem i efektivita celého topného systému závisí na velikosti externího zdroje tepla a také na tepelné izolaci. Tepelné ztráty se omezují použitím minerální vaty, polyuretanové pěny, molitanu, kaučuku, anebo moderních izolačních materiálů.

Tlaková nádrž plná destilované vody

Technicky se jedná se o tlakové nádrže velikosti spočítané pro konkrétní objem vytápěných prostor a případně spotřebu teplé vody. Technologicky v sobě soustřeďují energii ze všech zdrojů, které jsou v domě k dispozici, a poté dodávají energii jak pro vytápění, tak pro přípravu teplé vody k okamžité spotřebě. Příprava teplé vody může probíhat přímo v akumulační nádrži nebo také odděleně v samostatném zásobníku.

Zdrojem energie pro akumulační nádrže může být kotel na pevné paliva, plynové či naftové topení, solární články, topeniště na různé druhy biomasy, elektrické vytápění, zemní tepelné čerpadlo, malá vodní či větrná elektrárna. Akumulace tepla tedy slouží zvláště k optimalizaci nízkopotenciálových nebo obtížně regulovatelných zdrojů tepla, zjednodušeně řečeno k využívání levných ale nespolehlivých alternativních zdrojů.

Jako médium pro přenos tepla se využívá destilovaná voda nebo voda s inhibitory koroze. Důvodem je ochrana proti rezivění vnitřku nádoby. Objem vody v nádrži pro jednu domácnost je obvykle od dvou set do dvou tisíc litrů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *