AKTUALIZACE 16. listopadu

Obtěžující zpomalovací práh se vrátil na křižovatku ulic Topolová a Macešková. Na bezpečný přechod přes ulici prý nestačí ostrůvek pro chodce uprostřed ulice.

Technická správa komunikací uvádí přesný důvod:

Zpomalovací práh u přechodu na křižovatce ul. Topolová a ul. Macešková primárně slouží ke zpomalení rychle jedoucích vozidel po ul. Topolová ve směru Jahodová – Švehlova. Pouze lehký směrový oblouk a klesající spád vozovky v ul. Topolová za křižovatkou s ul. Jahodová pravidelně vedl některé řidiče k překračování nejvyšší povolené rychlosti 30 km/h.

Vzhledem k limitované přehlednosti v prostoru vyústění pravé strany přechodu pro chodce způsobené pozicí stromů a stožáru VO by zde vznikalo nezanedbatelné riziko kolize vozidla jedoucího nepřiměřenou rychlostí ve směru Jahodová – Švehlova s chodcem vstupujícím z chodníku na východní část přechodu. Umístěný práh před přechodem toto riziko podstatně snižuje.

Zpomalovací práh před přechodem v jízdním pruhu ve směru Jahodová – Švehlova byl prodloužen i do levého jízdního pruhu zejména kvůli řidičům vozidel jedoucího vyšší rychlostí v tomto směru. Někteří rychle jedoucí řidiči by měli tendenci krátký práh umístěný pouze v pravém jízdním pruhu raději objíždět zleva jako překážku, než aby zpomalili. Vzhledem k uspořádání křižovatky ul. Topolová s ul. Macešková by se ale řidiči objížděním zkráceného prahu do levého jízdního pruhu vozovky vystavili akutnímu nebezpečí srážky s protijedoucím vozidlem, jehož příjezd by zpoza pravotočivé zatáčky spatřili na poslední chvíli.

Z výše uvedených důvodů byl zpomalovací práh vybudován pouze podél jižní strany přechodu, ale v celé šířce vozovky.

28. října

Příčný zpomalovací práh zmizel z Topolové ulice u křižovatky s Maceškovou a Karafiátovou.

Nepříjemně vysoký práh sloužil ke zpomalení vozidel, aby mohli bezpečně přecházet chodci přes Topolovou ulici. Chránil zvláště děti z nedaleké základní školy Švehlova.

Místo zpomalovacího pruhu je po rekonstrukci ulice vybudovaný středový ostrůvek, kam se mohou uchýlit chodci, kteří jsou pomalí, nebo jenom nestačí přejít ulici v proudu vozidel jedoucích nahoru i dolů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *