Pokud si plánujete pořídit do domu, bytu, na chalupu nebo do firmy ohřívač vody, měli byste kromě správného výběru vhodného ohřívače popřemýšlet i nad jeho umístěním. Právě umístění hraje poměrně velkou roli při tepelných ztrátách vody.

Teplou vodu zpravidla přivádíme tam, kde ji využíváme prostřednictvím rozvodů vody. Abyste co nejvíce omezili ztráty tepla způsobené transportem vody od ohřívače, je dobré oslovit odborníka, který má zkušenosti s instalací elektrických ohřívačů vody a který vám navrhne nejlepší způsob umístění ohřívače tak, aby se tyto tepelné ztráty minimalizovaly. Také samotní prodejci elektrických ohřívačů vody, jako je například česká společnost Wterm, která má v nabídce jak průtokové, tak zásobníkové ohřívače vody, vám mohou dobře poradit.

Čím delší rozvody, tím větší riziko tepelných ztrát

Mnohdy může být těžké rozhodnout se, kam ohřívač umístit a někdy je nutné volit mezi estetickým dojmem a praktičností. Vhodné je, pokud ohřívač (ať už zásobníkový nebo průtokový) umístíte co nejblíže k odběrným místům, protože v průběhu průtoku vody potrubím dochází k jejímu chladnutí. Čím delšími rozvody musí voda protékat, tím větší jsou tepelné ztráty. Omezit chladnutí vody lze použitím izolace rozvodů, ale mnohem vhodnější je co nejvíce zkrátit trasu rozvodů.

Tipy na instalaci ohřívačů vody minimalizující tepelné ztráty

Různé typy ohřívačů nabízejí různé způsoby instalace. Vycházet se musí z konstrukce ohřívače. Beztlaké ohřívače jsou určeny pro individuální zásobování vodou vždy pro jedno odběrné místo. U tlakových ohřívačů si pak můžete dovolit centrální nebo v případě bojlerů i skupinové zásobení teplou vodou, kdy můžete rozvody vody rozvést jak k několika odběrným místům, tak dokonce i k několika samostatným odběrným jednotkám.

Koupelna. FOTO: Wterm.cz

Instalace ohřívačů vody v praxi

Představme si několik modelových příkladů:

  1. Elektrický beztlakový průtokový ohřívač zásobující jedno odběrné místo – v tomto případě je ideální, aby byl ohřívač umístěn v bezprostřední blízkosti odběrného místa (umyvadla, dřezu). Protože je teplá voda určena ke spotřebě jen pro jedno místo, není nutné (a ani žádoucí) instalovat ohřívač daleko od místa spotřeby. Umístění nad či pod umyvadlo nebo dřez zajistí minimální délku rozvodů a tím eliminuje tepelné ztráty.
  2. Tlakový zásobníkový ohřívač zásobující více odběrných míst v domě nebo bytě – tento typ ohřívače již umožňuje rozvést vodu na více míst najednou, ale opět je vhodné přihlédnout k tomu, aby byl ohřívač umístěn tak, aby ke všem odběrným místům vedly co nejkratší rozvody.
  3. Velkoobjemový tlakový bojler rozvádějící teplou vodu do více bytových jednotek – Velkoobjemové tlakové zásobníkové ohřívače je možné využít pro bytové domy, několik kanceláří nebo provozoven najednou. V tomto případě jsou použity delší rozvody, ale díky předpokládanému střídavému používání teplé vody nedochází v trubkách k tak výraznému chladnutí vody.

Věděli jste, že připojení a umístění ohřívače vody musí odpovídat příslušným platným normám a dalším předpisům? Více zde.

Zima je nepřítel – pozor na vodu na chatách a chalupách

Během zimních měsíců je potřeba mít se na pozoru zejména tam, kde není objekt využíván celoročně, tím pádem není vytápěn a voda v rozvodech i v samotných ohřívačích chladne velmi rychle. V okamžiku, kdy i v objektech může teplota klesat pod bod mrazu, hrozí riziko zamrznutí vody v rozvodech. Některé elektrické zásobníkové ohřívače disponují funkcí proti zamrznutí vody, je ale nutné, aby byly stále napájeny elektřinou a aby docházelo k temperování rozvodů vody.

Mohlo by vás zajímat: Jaké ohřívače se nejvíce osvědčí pro ohřev vody v malých bytech, v chatách a chalupách? Průtokové, které jsou velmi ekonomické na provoz. Více v tomto článku.

Instalace ohřívače vody v koupelně. FOTO: Wterm.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *