joga

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají v pátek 8. října 14 – 22 hodin a v sobotu 9. října 8 – 14 hodin.

Dvě volební místnosti jsou zrušeny: Estonská a Jasmínová

Při těchto volbách budou zrušeny dvě volební místnosti a přesunuty jinam. Jedná se o tyto prostory:

Ruší se volební místnosti na vysoké škole finanční a správní, Estonská 3 a přesouvají se do základní školy Karla Čapka, Kodaňská 16.

Ruší se volební místnosti v budově městské části Praha 10, Jasmínová 10 a přesouvají se do základní školy Švehlova 12.

Hlasovací lístky dostanete domů

Hlasovací lístky budou dodány voličům do poštovních schránek nejpozději 5. října 2021. Na obálce, ve které budou vloženy hlasovací lístky, bude uvedeno číslo volebního okrsku a sídlo volební místnosti.

Volební lístky může ale také nemusí vzít s sebou k volbám. Budou k dispozici ve volebních místnostech.

Pokud se volič ze závažných zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti, může požádat, aby ho navštívila volební komise s přenosnou volební urnou. Požadavek lze nahlásit předem telefonicky na občanskosprávním odboru radnice Prahy 10: tel. 267 093 368 nebo 267 093 415 nebo 267 093 621. Ve dnech voleb je možné požádat o doručené volební urny přímo ve volební místnosti.

Při dlouhodobém pobytu v nemocnici nebo jiném zdravotnickém či sociálním zařízení, zapisuje vedení těchto zařízení voliče na zvláštní seznam a podle toho se řídí příchod volební komise přímo na místo.

Volby mimo bydliště: voličský průkaz je nutný

Pokud volič chce volit mimo své bydliště z důvodu pobytu jinde, než je jeho volební okrsek, musí požádat o voličský průkaz.

Osobně žádá na Úřadu městské části Praha 10, odbor občanskosprávní, Vršovická 68, Praha 10, budova B, přízemí v ověřovací kanceláři. Lhůta je do 6. října do 16:00 hodin.

Písemně žádá doporučeným dopisem či osobní doručením Úřadu městské části Praha 10 nejpozději do 1. října. nebo do stejné lhůty podá žádost přes vlastní datovou schránku na adresu Úřadu městské části Praha 10  irnb7wg (nelze využívat cizí osobní nebo firemní datovou schránku).

Stáhněte vzor žádosti o voličský průkaz

Úřad městské části Praha 10 předá voličský průkaz nejdříve 23. září osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo zašle voliči na jím uvedenou adresu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *