Zápisy k povinné školní docházce do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2021/2022 se uskuteční ve 7. a 8. dubna.

Zápisy do přípravných tříd základních škol pro školní rok 2021/2022 se uskuteční dne 5. května.

Způsob podávání žádostí o přijetí a povinných dokladů bude určen v souladu s vydanými opatřeními Ministerstva školství a tělovýchovy. O formě zápisu a konkrétním čase budou zákonní zástupci dětí včas informováni prostřednictvím webových stránek konkrétních základních škol a Městské části Praha 10.

Přihláška na dálku

Vzhledem k platným mimořádným opatřením v souvislosti s vývojem koronavirové epidemie a v souladu s doporučením a metodikou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je třeba se letos opět připravit na zápis v distanční podobě.

Způsob podání žádostí:

*  do datové schránky školy (lze využít pouze osobní datovou schránku, nikoliv pracovní)

*  e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

*  poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

*  osobním podáním ve škole – po telefonické domluvě s ředitelem školy

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Podívejte se na seznam základních škol v Praze 10

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *