Ať už kupujete, prodáváte nebo pronajímáte nemovitost, jistě víte, že podepsanou smlouvu nic nekončí. Pro úspěšné finále je zapotřebí provést pár formalit, mezi které patří i přepis energií. Co přepis obnáší, kdy ho řešit a na co si dát pozor?

Veškeré vybavení lze snadno přestěhovat z jedné domácnosti do druhé, co si s sebou ale vzít nemůžete, je elektroměr a plynoměr. Tyto měřicí přístroje zůstávají na původním odběrovém místě, v novém bydlišti vám budou přiděleny nové s jiným výrobním číslem. Nebojte, nejedná se o žádný podvod, takto to řádně funguje pod dohledem ERÚ, tedy Energetického regulačního úřadu.

Pozor, ať přepisem energií neskončíte u černého odběru

Podcenit přepis energií a nechat převod odběrného místa tzv. vyšumět se nemusí vyplatit. Může totiž nastat černý odběr, za který hrozí vysoké pokuty.

K černému odběru dochází z různých důvodů. Tím jedním může být převod od jednoho dodavatele k druhému, kdy u toho původního již probíhá ukončení smlouvy, zatímco u toho nového dojde k přerušení celého procesu. Dalším důvodem pak mohou být neuhrazené zálohy za plyn nebo nezaplacený doplatek, výjimkou nejsou ani technické problémy. A kdy tedy pamatovat na přepis plynu a elektřiny?

Když se stěhujete z/do pronájmu.

Když kupujete/prodáváte nemovitost.

Když dojde k úmrtí odběratele a vy jste součástí dědického řízení.

Když dojde ke ztrátě právní způsobilosti odběratele.

Co vše je potřeba pro přepis energií?

Kompletní dokumentace potřebná k přepisu energií se liší na základě jednotlivých energetických společností, jiné podmínky mají nastavené dodavatelé plynu a jiné dodavatelé elektřiny. S určitými nuancemi se pak lze setkat i v rámci konkrétních firem.

Kolik platíte ze energie? FOTO: Plyn.co

Obecně lze ale říct, že se neobejdete bez žádosti o převod odběru energií, bez dokladu, který potvrdí vztah k odběrnému místu (doklad vlastnictví, kupní smlouva, nájemní smlouva) a bez předávacího protokolu. V případě nájmu je nutné předložit také plnou moc od pronajímatele, v souvislosti s úmrtím původního odběratele a následného dědictví, je pak nezbytným dokumentem i úmrtní list.

Je nutný přepis energií, když s cenou nesouhlasíte?

U přepisu energií hraje velkou roli i cena plynu a elektřiny. Proto ještě než se pustíte do celého procesu, ujistěte se, že vám vyhovují podmínky původního dodavatele. V případě, že s nabídkou energií nebudete spokojeni, je dobré, zvážit změnu společnosti.

Přechod od jednoho k druhému není o nic složitější než přepis pod jednou střechou, opět bude potřebovat doložit pár výše zmíněných dokumentů. Kromě finálního podpisu se pak o nic dalšího nebudete muset starat, bezproblémovou dodávku energií vám zajistí nový dodavatel.

Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *