byt a obývací pokoj
Svěřenský fond slouží především k dlouhodobé ochraně majetku před kýmkoliv a čímkoliv. FOTO: Parker & Hill

Svěřenský fond je majetek zakladatele, který byl vyčleněn k přesně vymezenému účelu, a je spravován správcem, kterého určil právě zakladatel. Vložením majetku do svěřenského fondu pozbývá zakladatel k tomuto vkladu majetková práva.

Jako nabyvatelé prospěchu z tohoto majetku bez vlastníka jsou tzv. beneficienti, které zakladatel ustanovil ve statusu svěřenského fondu. Status je dokument, který vytváří zakladatel a určuje v něm, jak má být se vkladem nakládáno.

Každý svěřenský fond musí mít svého správce. Jako správce může působit prakticky kdokoli, včetně zakladatele nebo beneficienta. V tomto případě je ale nutné stanovit ještě jednoho správce, se kterým musí spravovat fond společně.

Správce fondu je povinen se svěřeným majetkem řádně hospodařit, pečovat o něj a postarat se o to, aby s majetkem bylo nakládáno podle vůle zakladatele.

Jako majetek vložený do svěřenského fondu může sloužit peněžní obnos, nemovitost, cenné papíry, obchodní podíly atd.

Jaké jsou výhody svěřenského fondu?

Největší roli hrají svěřenecké fondy v ochraně majetku. Vkladem do fondu se zakladatel zbavuje svých vlastnických práv k majetku. Protože fondy nemají právní subjektivitu, je vložený majetek bez vlastníka.

Výhoda tohoto tkví v ochraně majetku před třetími osobami, např. exekutory, kteří tento majetek nemohou postihnout.

Osobu zakladatele svěřenského fondu nemohou třetí osoby díky nedostupnosti informací zjistit. Zakladatel je tak chráněn před vlivem jiných osob, které by se pokoušely jeho majetku zmocnit.

I když se vložením majetku do svěřenského fondu zbavíte svých vlastnických práv, jako zakladatel máte možnost do statusu fondu uvést způsob, jakým má být s majetkem nakládáno, a stanovit beneficienty, tedy osoby, které budou mít z vašeho majetku prospěch.

Kromě ochrany majetku vám mohou svěřenecké fondy pomoci naplňovat své cíle, kterých vy sami nejste z nějakého důvodu schopni dosáhnout. Budete ale potřebovat profesionálního správce a status vytvořený na odborné úrovni.

Zvolíte-li si profesionálního správce, správa vašeho majetku tak bude v dobrých rukou a vy můžete svůj čas věnovat rodině nebo koníčkům. Kromě profesionálního správce lze zajistit odborný dohled nad správou majetku. Tak budete mít ještě větší jistotu, že je o váš majetek řádně postaráno.

Svěřenecké fondy mají široké spektrum využití. Zřízeny mohou být např. pro tyto účely:

  • Ochrana osobního majetku před třetími osobami, propadnutím státu atd.
  • Namísto závěti
  • Zabránění sporům v rodině ohledně nakládání s majetkem
  • Vydědění potomka
  • Zabezpečení rodiny
  • Přenos majetku mezi generacemi
  • Obchodní účely – ochrana majetku před riziky podnikání, způsob rozdělení zisku
  • Dobročinné a charitativní účely
  • Způsob rozdělení majetku po smrti, pokud neexistují dědicové apod.

Svěřenský fond má i pár nevýhod

Nevýhodou jsou náklady, které vznikají při založení svěřenského fondu, jeho průběhu i zániku. Rodinný svěřenský fond sice nemá právní subjektivitu, nicméně je mu správcem daně přiděleno daňové identifikační číslo

Vzniknou vám tak povinnosti poplatníka daně z příjmu. Před založením svěřenského fondu byste proto měli provést analýzu daňových nákladů. Cena svěřenského fondu závisí na mnoha faktorech, zejména na typu majetku a jeho hodnotě.

Jak už bylo řečeno, vkladem do svěřenského fondu se zbavujete svých vlastnických práv. Dobře si proto promyslete, zda se chcete skutečně tohoto vlastnického práva vzdát a nebudete vložený majetek v budoucnu postrádat.

Zřízení svěřenského fondu

Co je svěřenský fond, už víte, a možná uvažujete o zřízení tohoto typu fondu. Svůj majetek nejlépe zabezpečíte, využijete-li služeb registrační agentury Parker & Hill, která se na tyto typ služeb specializuje.

Poradí vám, zda je pro vás svěřenský fond vhodný a vyhodnotí všechna pro a proti. Náklady na svěřenecký fond se vám sice zvýší, ale nebudete si muset dělat starosti se založením a správným rozjezdem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *